פרשת וארא

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
321,5 1205 תשע"ז ישי מבורך התגלויות ושמות הא-ל
321,0 1205 תשע"ז שבתי א' הכהן רפפורט עצמה וענווה
43.9 1152 תשע"ו נתן אביעזר "לא נכון לעשות כן"
48.4 1152 תשע"ו יונה בר-מעוז למה צריך מכות רבות
80.8 1103 תשע"ה יאיר ברקאי מניעי הגאולה
62.9 1103 תשע"ה עמוס פריש לשונות של גאולה
69.6 1049 תשע"ד לאה הימלפרב מדוע שולבה פרשת היוחסין בתוך סיפור השליחות?
65.0 1049 תשע"ד שמואל לובושיץ "וַיֶּחֱזַק לֵב פַּרְעֹה"
51.7 1000 תשע"ג משה קוה / אליעזר טאובר ברכות לגיליון האלף (1,000) של הדף השבועי
81.4 1000 תשע"ג משה קוה מבחן האמונה הנלמד מפרשת "וארא"
1541.6 1000 תשע"ג דניאל שפרבר "שפרבר" בפרשת השבוע – ואכזריותו של פרעה
68.6 1000 תשע"ג יהושע רוזנצוויג מכות מצרים
80.8 1000 תשע"ג נריה גוטל תיארוך מכות מצרים
60.0 950 תשע"ב גבריאל ח' כהן שאילת הכלים
65.5 950 תשע"ב צבי שמעון חזרה בווריאציה בסיפור עשר המכות
56.3 895 תשע"א הרב ד"ר רפאל שוח"ט משמות בני ישראל לשמות הא-ל
71.1 895 תשע"א בנימין סלנט הנאום המכונן
86.7 844 תש"ע פרופ' משה צפור מזמור שיר ליום השבת
45.5 844 תש"ע שמואל לובושיץ מכות מצרים
39.6 793 תשס"ט פרופ' שאול רגב על קוצר רוח ועבודה קשה
50.1 793 תשס"ט ד"ר עמוס בר-דע היד החזקה
76.8 737 תשס"ח ד"ר יעל לוין עוד על צאצאות יעקב
48.5 737 תשס"ח הרב יהודה זולדן נתערבה משפחת הכהונה עם משפחת המלכות
58.3 687 תשס"ז ד"ר דבורה אושפיזאי ראש חודש – חג הנשים
42.7 687 תשס"ז ד"ר מאיר רפלד משהו ברש"י "קשה"
29.1 637 תשס"ו ד"ר שמעון אליעזר
הלוי (שוברט) ספירו
שלוש הצעותיו של פרעה
58.7 637 תשס"ו שלומי רייסקין למשמעות השם "אהרן"
29.2 582 תשס"ה ד"ר יאיר ברקאי צרכי ציבור ולימוד תורה
32.0 582 תשס"ה מנחם בן-ישר הבשורה השנייה של הגאולה
36.2 532 תשס"ד ד"ר מאיר סיידלר מפירושו של בנו יעקב לספר שמות
31.8 532 תשס"ד ד"ר יחזקאל ליכטנשטיין מישאל ועזריה ומסירות הנפש של הצפרדעים
9.4 477 תשס"ג יונה בר-מעוז הכבדת לב פרעה
6.3 477 תשס"ג ד"ר אברהם גוטליב "מקצר רוח ומעבדה קשה"
9.3 427 תשס"ב פרופ' מיכאל צבי נהוראי הכבדת לב פרעה
9.8 427 תשס"ב הרב אורן דובדבני החיפושית, הפירמידה וסדר עולמי חדש
5.1 427 תשס"ב ד"ר שמואל רפאל צער השכינה והמסורת של דוברי הלאדינו
10.5 377 תשס"א מנחם בן-ישר אותות ומופתים באדמת בני חם
8.5 377 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן על סמיכות השבת לשמיטה
12.2 321 תש"ס פרופ' דניאל שפרבר למה משה לא פגע ביאור?
8.4 321 תש"ס ד"ר משולם מרגליות
ד"ר דוד אלגביש
הערות למאמרו של ד"ר דוד אלגביש
תגובה לתגובה
7.4 271 תשנ"ט אברהם גוטליב "ונתתי אתה לכם מורשה" (שמ' ו ח)
9.1 271 תשנ"ט ד"ר יוסף עופר פרשת "השכם בבקר" -
מנהג עתיק של קריאה בתורה
10.6 220 תשנ"ח ד"ר יוסי אבנרי צער הביטוי
15.6 220 תשנ"ח פרופ' אפרים חזן פיוט על עשר המכות
לר' דוד בן אהרן חסין
(מקנאס תפ"ז - תקנ"ב)
16.1 166 תשנ"ז ד"ר שאול רגב על שמות האל וכינויו
3.7 166 תשנ"ז פרופ' חיים הלפרן חרטומי מצרים והגאולה

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן