פרשת וילך

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
200,4 1190 תשע"ז יצחק קראוס למהלך מועדי ירח האיתנים
215,7 1190 תשע"ז ערן רביב ראש השנה תשע"ז ראש מחזור – 305 בלוח העברי
40.5 1137 תשע"ה שלמה שפר "אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו" - כיצד?
73.2 985 תשע"ג יאיר ברקאי הסתרת פנים
62.4 985 תשע"ג רנון קצוף ונתנה תוקף
90.6 883 תשע"א ד''ר שמעון אליעזר הלוי ספירו הערה למאמר "מכאן לתחיית המתים מן התורה"
91.9 877 תש"ע ד"ר יואל שילה מכאן לתחיית המתים מן התורה
61.7 777 תשס"ט הרב יהודה זולדן פרשת המלך ופרשת הקהל
16.5 411 תשס"ב מנחם בן-ישר הפטרותיה של שבת [תשובה]
9.3 304 תשנ"ט ד"ר אלכסנדר קליין מצות כתיבת ספר תורה
10.8 203 תשנ"ז פרופ' יצחק זימר כתבו לכם את השירה הזאת

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן