פרשת וירא

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
320,0 1195 תשע"ז יוסף אלישע "צחק עשה לי א-להים!" - מה בין צחוקו של אברהם לצחוקה של שרה?
318,4 1195 תשע"ז יוחנן קאפח האם הייתה קרבה משפחתית בין אברהם, שרה ולוט?
44.8 1142 תשע"ו יאיר ברקאי פחד יצחק
46.9 1142 תשע"ו אלכסנדר קליין "ואברהם עודנו עומד לפני ה'": על תיקוני סופרים
64.5 1093 תשע"ה יעל צוהר לוט, אחיינו של אברהם אבינו
59.9 1093 תשע"ה חיים דוד מימרן מי משתחווה היום לאבק רגליו?
72.9 1039 תשע"ד חיים בורגנסקי ? האם שב ישמעאל לבית אברהם
77.6 1039 תשע"ד תמר קדרי במדה שאדם מודד בה מודדין לו
76.8 990 תשע"ג יאיר ברקאי אברהם כמחנך עַם
69.1 990 תשע"ג דן אלבו מבחנו של אלוקים בפרשת העקדה
75.2 940 תשע"ב פרופ' יוסף פליישמן על גירושו של ישמעאל מבית אביו אברהם
66.0 940 תשע"ב אלישי בן-יצחק "כלום יש אב ששונא את בנו"? הרהורים נוספים על פרשת העקֵדה
175.5 885 תשע"א פרופ' אפרים חזן "עָקוּד לְעוֹקֵד פָּץ שִׂיחָה מְעֻולָּה" – תחושות העקֵדה מפי הנעקד
141.1 885 תשע"א ד"ר אלכסנדר קליין האף תספה צדיק עם רשע?
78.1 834 תש"ע הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן בין תרגום לטעמים
54.2 834 תש"ע הרב יהודה זולדן אימותיהן של עמון ומואב, ורות המואבייה
43.2 781 תשס"ט פרופ' נתן אביעזר ותצחק שרה
44.7 781 תשס"ט ד"ר יעל צהר להתפלל על העולם
35.2 726 תשס"ח הרב שמעון אליעזר הלוי (שוברט) ספירו התגלות ה' לאברהם באלני ממרא
46.7 726 תשס"ח טו"ר רחל לבמור הבכי של הגר
42.5 677 תשס"ז פרופ' דניאל שפרבר הנחל של השטן ואילו של אברהם באמנות העמים
41.1 677 תשס"ז יעל צהר לוט ובנותיו
52.2 627 תשס"ו ד"ר יוסף קליין משוגת לב וגדלות דעה בפרשת העקדה
56.9 627 תשס"ו ד"ר אברהם שפיר מבט שונה על עקדת יצחק
27.1 627 תשס"ו הרב יעקב אריאל הערות למאמר "המקדש והשמחה"
48.9 572 תשס"ה יונה בר מעוז וישא אברהם את עיניו
וירא והנה איל
22.4 572 תשס"ה פרופ' נתן אביעזר "קח נא את בנך את יחידך
אשר אהבת את יצחק"
55.1 522 תשס"ד פרופ' יוסף ריבלין גדולה הכנסת אורחים
על הדרשה ועל ההלכה
52.3 522 תשס"ד גב' יונה בר מעוז והעלהו שם לעלה
7.1 467 תשס"ג מיכאל אביעוז בין פסוק לטעמיו
7.0 467 תשס"ג ד"ר מאיר גרוזמן מדוע השקיף אברהם על סדום?
13.2 417 תשס"ב יונה בר מעוז פרשת לוט בפירושי רמב"ם ורמב"ן
13.2 417 תשס"ב ד"ר בעז שפיגל אילו של אברהם אבינו
14.4 367 תשס"א יונה בר מעוז וירא אליו ה'...
וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו
(עיון בפירושי רמב"ם ורמב"ן)
6.9 367 תשס"א הרב ד"ר חיים בורגנסקי גירושו של ישמעאל
8.5 311 תש"ס דבורה גנץ למה צחקה שרה
6.6 311 תש"ס הרב שלמה אבינר להניסיון
8.5 261 תשנ"ט חיים מייטליס מי אתה לוט?
14.9 261 תשנ"ט ד"ר רחל קולנדר הפיוט "עת דודים כלה"
8.4 210 תשנ"ח גבי ברזלי פירוש קדום מקומראן
על עונשם של אנשי סדום
13.1 210 תשנ"ח יעל שמש שבחי אלישע
8.3 156 תשנ"ז יונה בר-מעוז מה ראתה שרה
10.1 156 תשנ"ז ד"ר לובה חרל"פ עקדת יצחק - פן אחר
9.6 156 תשנ"ז אבי ששון " קיטור הארץ כקיטור הכבשן"
- על הכבשן והקיטור במקורות

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן