פרשת ויצא

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
335,3 1198 תשע"ז משה וילינגר פגישת יעקב ורחל - אהבה מקלקלת את השורה
324,0 1198 תשע"ז נתן אביעזר " יֹסֵף ה' לִי בֵּן אַחֵר"
42.3 1145 תשע"ו אריה ארזי לאן נעלם החזון?
39.9 1145 תשע"ו רפי ועקנין יעקב ורחל
67.5 1096 תשע"ה יוסף ריבלין פרשנות בדרך הרמז בין דרש וסוד
75.2 1096 תשע"ה אליעזר דניאל יסלזון פרשנותו המיוחדת של הרד"ק לנדרו של יעקב
61.9 1042 תשע"ד חגי בן ארצי מקדש ירבעם בבית אל
55.8 1042 תשע"ד פנינה נויבירט ושבתי בשלום
61.9 993 תשע"ג אפרים חזן "וְאָנֹכִי אַעַלְךָ גַם עָלֹה"
78.3 993 תשע"ג צבי שמעון המסר של חלום יעקב: בית-אל ולא בבל
77.8 943 תשע"ב מאיר בר-אילן שׂכרו של יעקב: נקודים וטלואים (ל'-ל"א)
69.1 943 תשע"ב חגִי בן ארצי האם ניתן לזהות את אתר חלום יעקב?"
82.9 888 תשע"א הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן מדרשי שמות בני יעקב בתרגום אונקלוס
77.3 888 תשע"א ד"ר יאיר ברקאי מהותו של "מקום"
49.3 836 תש"ע פרופ' נתן אביעזר "וירא ה' כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה"
51.6 836 תש"ע מרדכי עמית חלום יעקב
32.1 836 תש"ע פרופ' שמחה קוגוט תגובה למאמר "תפילת רבקה"
61.7 786 תשס"ט ד"ר רבקה רביב לעיצוב דמותו של לבן הארמי במדרש
48.6 786 תשס"ט ד"ר חגי בן ארצי ויקרא את שם המקום ההוא בית-אל
48.2 730 תשס"ח ד"ר דוד אלגביש מעמדו של יעקב בברית עם לבן
31.8 730 תשס"ח פרופ' דב לנדאו על החלומות בספר בראשית
43.1 680 תשס"ז ד"ר אלכסנדר קליין הכוח והרוח
33.1 680 תשס"ז ד"ר עמוס בר-דע והיה העקב למישור
61.8 630 תשס"ו יונה בר מעוז פרשת הדודאים
30.1 630 תשס"ו הרב יהודה זולדן לבן ויעקב – יחסי עובד ומעביד
38.6 575 תשס"ה ד"ר גבריאל ח' כהן רחל ולאה - האשה כרעיה
והאשה כאם
30.9 575 תשס"ה יעל צהר רחל
54.1 525 תשס"ד ד"ר רפאל ירחי אלוקי יעקב
32.1 525 תשס"ד ד"ר שמעון
(שוברט) ספירו
ההתפתחות בהבנת יעקב
את ההתגלות בבית-אל
7.1 470 תשס"ג הרב אופיר כהן ויפגע במקום - ויפגע ברחל
8.9 470 תשס"ג יחיאל עמרמי חריצותו של יעקב - מוסר העבודה
24.2 420 תשס"ב ד"ר יעקב גלר השומרונים: מוצאם, מורשתם וחגיהם
22.8 370 תשס"א ד"ר בעז שפיגל מלאכים הנבראים ממצוות -
במחיצת יעקב אבינו
7.6 370 תשס"א הרב ד"ר מאיר גרוזמן שבת לה'
6.1 314 תש"ס הרב מרדכי ברויאר וילן שם כי בא השמש
11.3 314 תש"ס יוסי פרץ מפעל מק"ג - 'הכתר'
5.1 264 תשנ"ט הרב שמעון גולן יעקב ולבן - אמת ורמייה
11.9 264 תשנ"ט ישעיהו בן פזי "מדרש פליאה" להלכה?
4.9 213 תשנ"ח מנחם בן-ישר והיה ה' לי לאלהים
16.4 213 תשנ"ח פרופ' יעקב רנד לנושא השמות של שבטי י-ה
11.2 159 תשנ"ז הרב יעקב חרל"פ למשמעותו של חלום יעקב
9.2 159 תשנ"ז אברהם גוטליב מעמדו של יעקב אבינו וזכויותיו אצל לבן
2.0 159 תשנ"ז דוד בן-נעים הערה למאמרו של פרופ' אליעזר בשן
- "דף שבועי", גיליון מס' 143

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן