פרשת ויקרא

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
53.2 1162 תשע"ו מאיר בר-אילן הערה על מגילת אסתר: מלחמות מיעוטים
60.9 1162 תשע"ו רפי ועקנין אשם גזלות
44.4 1112 תשע"ה חגי בן ארצי לשבת ויקרא ופרשת החודש
37.3 1112 תשע"ה הרב יהודה זולדן מעל בה' – וכחש בעמיתו"
66.0 1059 תשע"ד אורן דובדבני האם ניתן לעצור את הזמן? שאלות לשנה מעוברתו
65.5 1059 תשע"ד יאיר ברקאי דיבור ה' לאדם"
78.3 1009 תשע"ג אלישי בן-יצחק "אם הכהן המשיח יחטא... אשר נשיא יחטא" - האם איש ציבור שריצה את עונשו יכול לשוב לתפקידו
55.3 1009 תשע"ג ניסן נצר פרפראות לשון בפרשה - "נְבֵלָה = חיה שנָפלָה"
54 959 תשע"ב יהודה פרידלנדר הנהגה חוטאת – אחריותה ותוצאותיה
51 959 תשע"ב מירב (טובול) כהנא מחשבת הקרבן – פתיחה לפרשיות הקרבנות
48 959 תשע"ב חזי כהן אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם: האור שבחיסרון
56.3 906 תשע"א עמיחי כהן פרשת המנחות, ליל הסדר ומה שביניהם
141.8 906 תשע"א ד"ר רחל לבמור יום העגונה בתענית אסתר
72.6 853 תש"ע הרב פרופ' נריה גוטל "לא מלבו היה החטא כלל אבל קרה לו 'לאשמת העם'"
110.5 853 תש"ע ד"ר אלכסנדר קליין על אודות הכפרה
73.5 802 תשס"ט הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן עיון בתרגומי חטאת ואשם
71.3 802 תשס"ט מנחם בן ישר על חוק הקורבנות שבספר ויקרא
44.5 747 תשס"ח ד"ר גלעד ששון "להיות כל איש שרר בביתו"
61.8 747 תשס"ח עו"ד פינחס חליוה "אתם קרויין אדם ואין נכרים קרויין אדם" – האומנם?
23.2 696 תשס"ז ד"ר יאיר ברקאי קרבן הנפש
32.5 696 תשס"ז ד"ר מאיר בן-יצחק לקראת פסח – חג החינוך
23.1 696 תשס"ז ד"ר רחל רייך "נפש כי תחטא בשגגה"
58.3 646 תשס"ו הרב ד"ר נריה גוטל "NOBLESSE OBLIGE!"
36.5 646 תשס"ו ד"ר מיכאל אביעוז מהו הפדר?
k27.3 592 תשס"ה הרב אביעד א' סטולמן יביא קרבן ויתכפר
k49.2 592 תשס"ה ידידיה קליין על אופיו של עמלק
k44.7 541 תשס"ד הרב ד"ר יצחק דב פריז על קרבן עולה ויורד
k18.8 541 תשס"ד ד"ר שמעון
(שוברט) ספירו
לכל הציוויים קדמה קריאה
של לשון חיבה
k13.1 486 תשס"ג ד"ר זהר עמר קרבן העוף בשלהי תקופת הבית השני
k7.1 436 תשס"ב הרב יהודה זולדן אשר נשיא יחטא
k13.1 436 תשס"ב עו"ד ג'פרי חיימוביץ טעמי מצוות הקרבנות במשנת הרמב"ם והרמב"ן
k8.9 386 תשס"א יונה בר מעוז אדם כי יקריב
k6.1 386 תשס"א הרב מאיר גרוזמן הברכה "וצויתי את ברכתי" בזמננו
k19.1 331 תש"ס ד"ר אברהם גוטליב "והשיב את הגזלה אשר גזל"
k9.9 280 תשנ"ט ד"ר יוסף (ג'פרי) וולף בין המעשי לרוחני
k12.9 229 תשנ"ח ד"ר עזרא שבט המן והמנחות
k9.3 229 תשנ"ח יוסף אגור החוטא בשגגה
k4.7 176 תשנ"ז הרב יחזקאל ליכטנשטיין "נפש כי תקריב קרבן מנחה"
k5.1 176 תשנ"ז פרופ' מיכאל סוקולוף התרגומים למגילת אסתר
k6.7 176 תשנ"ז מנשה אלישיב הפטרות נדירות

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן