פרשת וישלח

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
376,3 1199 תשע"ז מנחם מענדל ברונפמן הדרמה בין עשו ליעקב - לפי קריאתו של האדמו"ר הזקן
330,2 1199 תשע"ז יוסף קליין רשימות בעלי חיים ורכוש במקרא כמקור להבנת עומק הפשט
40.2 1146 תשע"ו מאיר גרוזמן יעקב ירא מעשו
42.8 1146 תשע"ו אברהם וסרמן עושרם של אבותינו
100.8 1097 תשע"ה ישעיהו בן פזי 'מעשה אבות סימן לבנים': קורותיו של רשב"י באגדת חז"ל כשחזור מקביל לסיפורו של יעקב אבינו
110.6 1097 תשע"ה אפרים חזן "תַּחַת מְלֹךְ צָעִיר / שָׂעִיר הֲלֹא גָבָר
90.6 1043 תשע"ד שמואל בלאו השפעת התנהלותו של יעקב על מעשי בניו
66.0 1043 תשע"ד אלישי בן-יצחק "פגיעה באזרחים במהלך פעילות צבאית - בעקבות פעילותם של שמעון ולוי בגזרת שכם
62.4 994 תשע"ג יונה בר מעוז כל האומר פלוני חטא אינו אלא טועה
61.9 994 תשע"ג דורון דנינו "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשָׂו אחיו"
62.4 944 תשע"ב מאיר גרוזמן בני יעקב במעשה שכם
50.6 944 תשע"ב דבורה אושפיזאי ויאבק איש עמו
54.7 889 תשע"א ד"ר בן ציון ברבי עוד על סיפור מעשה דינה
55.3 889 תשע"א מרדכי עמית לילה סוער במעבר יבוק
61.1 837 תש"ע ד"ר רפאל ישפה לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם-ישראל
61.1 837 תש"ע ד"ר יאיר ברקאי גיד הנשה
50.1 787 תשס"ט ד"ר עמיחי נחשון המאבק בין אדום לישראל - עיון בהפטרת וישלח
57.7 787 תשס"ט הרב ד"ר ירמיה מלחי לא יעקב יקרא שמך עוד כי אם ישראל
21.1 729 תשס"ח פרופ' יחיאל דומב שלוש שאלות בפרשת וישלח
22.5 729 תשס"ח פרופ' נתן אביעזר "כה אמר עבדך יעקב"
56.4 681 תשס"ז ד"ר יואל שילה ההתחייבות הכספית שבכתובה
73.5 681 תשס"ז עמנואל כהן היבטים פסיכולוגיים בהיאבקות יעקב
21.8 631 תשס"ו יעל צהר סיפור דינה ושאלת ההתבוללות
49.3 631 תשס"ו הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן מעשה ראובן
28.5 576 תשס"ה פרופ' שאול רגב ויקרא לו א-ל א-להי ישראל
35.3 576 תשס"ה ד"ר חגי בן ארצי קום עלה בית אל
39.9 526 תשס"ד פרופ' משה צפור פרשת אונס דינה עיון נוסף
40.6 526 תשס"ד מנחם בן ישר מעשה דינה בשכם
16.1 471 תשס"ג הרב רפאל בנימין פוזן זהירות משיבושים: "נסעה ונלכה"; "קשיטה"
6.3 471 תשס"ג פרופ' שאול רגב "ויאבק איש עמו עד עלות השחר"
11.5 421 תשס"ב ד"ר אלכסנדר קליין ויאבק איש עמו - חזון או מציאות?
4.6 421 תשס"ב הרב ד"ר יצחק דב פריז ומדוע פרש עשו לארץ אדום?
3.1 421 תשס"ב אסף מאלי הערה למאמרו של ד"ר בועז שפיגל
"אילו של אברהם אבינו"
4.4 421 תשס"ב ד"ר אברהם גוטליב "אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני" -
אבני יסוד בריצוי ובפיוס
5.3 371 תשס"א מנחם בן-ישר ההכרעה בין בית יעקב לבית עשו
4.8 371 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן ירמיהו ושנת השמיטה
6.9 315 תש"ס ד"ר צבי וינברג עשו
11.5 315 תש"ס ד"ר אהרן ארנד חגיגת בת-מצוה בפסקי הרב יצחק נסים
14.8 265 תשנ"ט ד"ר אברהם אלקיים מאבק עד שחר: חלומות ויקיצות
7.2 265 תשנ"ט שמאי ליבוביץ פרשת דינה: יחס התורה לשפיכת דם נקיים
7.8 214 תשנ"ח הרב משה הכהן אונס דינה ותוצאותיו
12.5 214 תשנ"ח חזוניאל טויטו בראשית לה כב - פסוק אחד או שניים?
7.8 160 תשנ"ז ד"ר דוד אלגביש גינונים דיפלומטיים במפגש יעקב ועשו
8.8 160 תשנ"ז ד"ר זהר עמר על העצים הקדושים בספרות היהודית
12.8 160 תשנ"ז ד"ר אהרן ארנד "כי גם זה לך בן"

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן