פרשת ויקהל-פקודי

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
44.1 1160 תשע"ו יצחק רונס חכמת הראש וחכמת הלב
43.2 1160 תשע"ו יהודה זולדן בצלאל ואהליאב – מנהיגות משבט יהודה ומשבט דן
73.0 1111 תשע"ה מרדכי מאיר הרב דוד שפרבר זצ"ל וחיבורו "מצודת דוד" למשנה
57.8 1111 תשע"ה שלמה טולידאנו שליחות ישראל בין האומות
65.5 1057 תשע"ד יעקב אריאל המטרה המקדשת את האמצעים
60.4 1057 תשע"ד חנה כשר "ככרובים הפנים אל הפנים כן לב האדם אל האדם יהיה"
68.6 1008 תשע"ג יאיר ברקאי הכניסה לאוהל מועד
64.0 1008 תשע"ג אהרן ארנד על תקנות המפורסמות לשליח הציבור
60.4 958 תשע"ב יאיר ברקאי חכמת הלב
69.1 958 תשע"ב ארי צבי זיבוטפסקי להזות אפר פרה ולהישאר טהור
58.3 904 תשע"א פרופ' שאול רגב נדבת הנשים
110.5 904 תשע"א זכריה דורי צבע הארגמן – הפקתו ושימושו
66.8 852 תש"ע אורי כהן משקל הכפורת
61.5 852 תש"ע דוד שניאור מורכבות הכנת המנורה במקרא ובפרשנות ימי הביניים
51.1 801 תשס"ט פרופ' אפרים חזן דרשתי קרבתך / בכל לבי קראתיך
53.4 801 תשס"ט ד"ר אלכסנדר קליין השכינה
52.7 801 תשס"ט איתמר דגן נשא לבן אתנה בחכמה
35.2 745 תשס"ח פרופ' משה קוה הזהות היהודית של בני ישראל – הבהרות והוספות
56.4 745 תשס"ח אורי כהן "זהב" ו"זהב טהור" בכלי המשכן
34.1 745 תשס"ח ד"ר זבולון בוארון תגובה למאמרו של פרופ' קוה
59.8 695 תשס"ז יונה בר מעוז על מזבח הקטורת
45.2 695 תשס"ז עו"ד יוסי ברכיה "אין מוקדם ומאוחר בתורה"
70.2 645 תשס"ו ד"ר אלכסנדר קליין "לא תבערו אש"
33.9 590 תשס"ה אסתר וסרלאוף תרומת הנשים במעשה המשכן
26.1 590 תשס"ה אילנה נח בצלאל ואהליאב בוני המשכן
11.8 540 תשס"ד פרופ' יוסף ריבלין "כל המוסיף גורע" - על הדרשה ועל ההלכה
11.8 485 תשס"ג הרב ד"ר יצחק דב פריז על המשכן ועל מעשה העגל
2.1 485 תשס"ג ד"ר אהרן ארנד על ביצי בת יענה בבית הכנסת
9.2 435 תשס"ב מנחם בן ישר מהר סיני אל אוהל מועד
10.5 435 תשס"ב הרב ד"ר רפאל פוזן כפל צורות ועירוב צורות
8.6 385 תשס"א ד"ר אברהם גוטליב לא תבערו אש
6.1 385 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן דעת החסידות על ו"צויתי את ברכתי"
4.1 328 תש"ס ד"ר שוברט ספירו המשכן והשבת
6.4 328 תש"ס ד"ר אביעזר ישראלי ענני הכבוד והמשכן
15.1 279 תשנ"ט ד"ר אדמיאל קוסמן מעשה הכיור וכנו
במראות הצובאות וחוכמת הנשים
7.9 279 תשנ"ט בועז צבאן ודוד גרבר התשב"ץ והים שעשה שלמה
8.2 228 תשנ"ח ד"ר ברכה יניב תרומת בני ישראל למשכן
ותרומת נשים יהודיות לבית הכנסת
7.3 228 תשנ"ח בועז צבאן ודוד גרבר שיפוע כבש המזבח
7.4 174 תשנ"ז מנחם בן-ישר תהפוכותיו של וא"ו ההיפוך
3.8 174 תשנ"ז ד"ר ברכה יניב תיאור המנורה ושולחן לחם הפנים
על דלתות ארונות קודש באירופה

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן