דבר העורכים

עי"ן גימ"ל: כתב עת לחקר יצירת עגנון - מטרתו לעודד את תנופת המחקר וההוראה של כתביו. לשם כך העמדנו במה אקדמית ובה נפרסם מחקרים ומסות שיש בהם, לדעת העורכים, עניין לציבור רחב של שוחרי יצירת עגנון, ולא רק לקבוצת חוקרים מקצועית קטנה באקדמיה, המנהלת שיח פנימי. אנו מניחים כי יצירתו של עגנון היא מרכזה המובהק ושיאה הלא מעורער של הספרות העברית המודרנית, וכי היא מזינה ותזין בעתיד את צמאונם הרוחני והאינטלקטואלי של קוראי הספר העברי בכל מגזר ופלג. חקר עגנון מתנהל היום במלוא עוזו. הכול עדים לכך שמדי שנה בשנה נדפסים ספרים חדשים ומחדשים על יצירתו, על אף קולות שנשמעו בעבר הקרוב ולפיהם מיצה חקר עגנון את עצמו.
המאמרים בכתב העת מייצגים דורות של חוקרים, מן הוותיקים ומצעירי הצעירים, אסכולות שונות ושיטות מחקר מגוונות ומנוגדות. לא בררנו מאמרים לפי התאמתם לציפיותינו, אלא אפשרנו לכל הקולות המנוגדים בתכלית לבקוע ממקומם כעדות לרב קוליות של התקופה בלי להעדיף קול על משנהו. אנו מאמינים שמתוך ריבוי של אפשרויות חשיבה וקריאה יצמח מחקר רב רבדי ורב כיווני ביצירת עגנון, המסוגל לתפוס את המרובה שבה. על אף (ובזכות) נדידה מעגלית של מקורות, פרשנויות ותאוריות מסביב למרכזי עוצמה עולים ויורדים ביצירת עגנון, תעלה, אנו מקווים, אמיתו הכמוסה של הסופר ותעשה את דרכה אל הקוראים.