אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה לתלמוד
 
 
ויקרא רבה
מהדורה סינופטית
 
 

על המהדורה

המהדורה