<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> about the editon

 

אל המהדורה | אל המקראה

 

פרויקט העלאת עדי הנוסח של ויקרא רבה החל כחלק ממחקר במסורת הנוסח של ויקרא רבה שנעשה בהנחיה משותפת של פרופסור חיים מיליקובסקי מאוניברסיטת בר-אילן ושל פרופסור מרגרטה שליטר מאוניברסיטת גטה בפרנקפורט ושמומן בידי קרן ישראל-גרמניה (G.I.F).

מחקר זה נמשך ונתמך על ידי מענק של הקרן הלאומית למדע (מחקר מס' 2-99 / 865). פרוייקט העלאת עדי-הנוסח ובניית האתר קיבל תמיכה ממרכז נפתל לחקר תורה שבעל-פה שעל-יד המחלקה לתלמוד של אוניברסיטת בר-אילן ומהפקולטה למדעי היהדות של אוניברסיטת בר-אילן.

טקסטים אלו הועלו על המחשב לצרכים מחקריים ללא כוונה להפיצם ברבים. ברם, כאשר בסופו-של-דבר נוצרה מהדורה סינופטית של ויקרא רבה כולו לצורכי הניתוח הטקסטואלי של חיבור זה, הוחלט שראוי למצוא דרך שקהל החוקרים והלומדים יוכלו להשתמש במהדורה הלא-שלמה הזאת.

הטקסטים עדיין לא עברו הגהה מספקת ויש בהם שגיאות. אין אפוא לסמוך על המהדורה. בשלב זה היא אינה אלא כלי עזר שיכול להראות למעיין בה כיצד מתחלקים עדי הנוסח.

אנשים רבים לקחו חלק בהעתקת עדי הנוסח, בהגהתם ובהכנת המהדורה הסינופטית, ואני מודה להם. אי אפשר להזכיר את כולם, ואולם לכמה מאנשי צוות הפרוייקט המלווים אותו שנים רבות, והם אברהם אביגד, דוב שוורץ, אסף פרי, נחמן שתיל וריקה יצחקי-הראל בישראל וגרט ווילדנזא וקטרין ינזן בגרמניה, מגיעה ברכה מיוחדת. תודותיי ותודות המשתמשים נתונות להם.