מאגר המכילתא
מהדורה 1.1

מסכת:

פרשה:


כתב יד אוקספורד
כתב יד מינכן
כתב יד וטיקן
כ"י רומי-קזנטנזה
דפוס ראשון
קטעים