מאגר הספרא
מהדורה 2.0


כתב יד וטיקן 66
כתב יד ניו יורק
כתב יד לונדון
כתב יד אוקספורד
כתב יד פרמה
כתב יד וטיקן 31
דפוס קושטא
דפוס ונציה

כתב יד קאפח
כתב יד פטרבורג