תורת התנאים
אוצר עדי הנוסח לספרות התנאית

המכון למחשוב מידע ביהדות

פרופ' שמא יהודה פרידמן
המחלקה לתלמוד

תודות
למרכז לחקר התורה שבעל-פה והפצתה
ע"ש א"מ נפתל ורעייתו חסיה לבית יפה


תוספתא: כ"י וינה ,מכילתא: כ"י אוקספורד, ספרא: כ"י וטיקן 66
ספרי במדבר: כ"י וטיקן 32, 2
באדיבות האקדמיה ללשון העברית:


לשאלות ולתגובות לחצו כאן