מאגר התוספתא
מהדורה 1.1

מסכת:

פרק:


וינה
ערפורט
לונדון
דפוס ראשון
קטעים