ממון ודין | אחריות שוכר ושואל | גיליון מס' 14

פסקי דין של בתי דין לממונות Law and commerce: Jewish Law Tribunals decisions 14 ׳ גיליון מס 2021 תשרי תשפ"ב, ספטמבר פרסום זה התאפשר הו דות לתר ומתם הנד יבה של עו "ד ר ומי תי גר ורעי יתו אסתר, ל ו נדו ן, אנגל יה This publ ication was made possible through the generous suppor t of Mr. Romi e Tager, (QC) and hi s wi fe Esther, London, Engl and אחריות שוכר ושואל מערך הקליניקות הפקולטה למשפטים הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי עפ״י המשפט העברי

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==