ממון ודין | אחריות שוכר ושואל | גיליון מס' 14

שומר שכר 2021 תשרי תשפ"ב, ספטמבר 14 ׳ גיליון מס מערך הקליניקות הפקולטה למשפטים הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי עפ״י המשפט העברי פרסום זה התאפשר הו דות לתר ומתם הנד יבה של עו "ד ר ומי תי גר ורעי יתו אסתר, ל ו נדו ן, אנגל יה This publ ication was made possible through the generous suppor t of Mr. Romi e Tager, (QC) and hi s wi fe Esther, London, Engl and מערכת ממון ודין ד"ר יעקב חבה, הרב אריאל בראלי עורכים ראשיים: ד"ר שפרה מישלוב עורכת, מנהלת ומפיקה: יגאל ארליך, שיראל בארי, רוני דויטש, חברי מערכת: תמיר הלוי רוני בן-חורין ברוק עריכה לשונית: לינוי גל-גודווין עיצוב וביצוע גרפי: כתובת המערכת הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן 5290002 רמת גן 03-7384044 : פקס | 03-5318105 :' טל Jewish Law Clinic - Faculty of Law Bar-Ilan University Ramat Gan 5290002, Israel Jewish.law@biu.ac.il | Law-clinics.biu.ac.il תוכן העניינים 4 ............................................. אחריות שוכר 10..................................... אחריות שואל רכב 18 ................................. אחריות שואל חפצים ראשי תיבות הגאון רבנו אליהו | גר"א רבי יהודה ירוחם פישל פרלא | גרי״פ חזון איש, הרב אברהם ישעיהו קרליץ | חזו"א רבי יוסף קולון טרבוטו | מהרי"ק מורנו הרב שמואל די מודינה | מהרשד"ם רבי שלמה לוריא | מהרש"ל ספר מאירת עיניים | סמ"ע רבי אשר בן יחיאל | רא"ש רבי יצחק בר שֵׁשֶׁת בֶּרְפֶת | ריב"ש רבי ישעיה ב"ר מאלי די טראני | רי"ד רבי יום טוב בן אברהם אַשֵּׂבִילִי | ריטב"א רבי יצחק בן יעקב אלפסי | רי"ף רבי משה בן ישראל איסרליש | רמ"א רבי ניסים בן ר' ראובן גִירוֹנְדִי | ר״ן רבי שלמה בן אברהם אבן אדרת | רשב"א לרבי שמעון בן צמח דוּרָאן (רשב"ץ) | שו"ת תשב"ץ רבי נסים בן רבי ראובן גִירוֹנְדִי | ר"ן שפתי כהן, לרבי שבתי כהן | ש"ך 2 פסקי דין של בתי דין לממונות Law and commerce: Jewish Law Tribunals decisions

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==