פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

מדעי המדינה
רשימות ביבליוגרפיות תש"ס

שם המרצה מס' קורס שם הקורס pdf
ד"ר אגיד חמדה 71-984-01 יסודות המחקר המדעי
ד"ר אגיד חמדה 71-340-01 שחקנים לא מדינתיים בפוליטיקה העולמית
ד"ר אדה יצחק 71-564-01 איחוד אירופה
ד"ר אדה יצחק 71-720-01 כלכלה פוליטית בינלאומית
ד"ר אדה יצחק 71-679-01 כלכלה פוליטית ישראלית
ד"ר אדה יצחק 71-559-01 המזרח הרחוק: חברה, פיתוח ופוליטיקה
ד"ר אורבך יהודית 71-802-01 גישות ותיאוריות במדעי המדינה
ד"ר אורבך יהודית 71-104-01 מבוא ליחסים בינלאומיים
ד"ר אורבך יהודית 71-176-01 פסיכולוגיה חברתית ותקשורת
ד"ר אמארה מוחמד 71-696-01 החברה הערבית בישראל
ד"ר אמארה מוחמד 71-xxx-01 שפה, חברה ופוליטיקה
ד"ר אמדו רבקה 71-898-01 אתיקה במגזר הציבורי בישראל
ד"ר אמדו רבקה 71-358-01 התנהגות ארגונית
ד"ר אמדו רבקה 71-114-02 מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית
ד"ר אמדו רבקה 71-666-01 סוגיות נבחרות מינהל ציבורי בישראל
ד"ר אמיר רות 71-984-03 יסודות המחקר המדעי - קורס הכנה לתיזה
מר אמרני יהושע 71-798-01 ביקורת המדינה במערכת השלטון והמינהל בישראל
מר אמרני יהושע 71-770-01 היבטים יישומיים בעבודת הביקורת
ד"ר אפשטיין רעיה (ראיסה) 71-108-88 תולדות המחשבה המדינית
ד"ר בוגוש רינה 71-193-01 חוק והמשפט בעיני התקשורת
גב' בלס תיקי 71-195-01 סדנה לכתיבה עיתונאית
פרופ' בלפר אלה 71-884-01 ספרות ולאומיות
פרופ' בלפר אלה 71-584-01 תיאולוגיה ופוליטיקה
גב' ברזילי-לומברוזו רות 71-384-01 נשים ופוליטיקה במזרח התיכון
רו"ח גולדברג דוד 71-774-01 ניתוח דו"חות פיננסיים בהיבט הביקורת
פרופ' גלבוע איתן 71-768-01 דעת קהל: מדידה, עיצוב, השפעה
פרופ' גלבוע איתן 71-648-01 תקשורת ודיפלומטיה בעידן המידע
פרופ' גת משה 71-542-01 סוגיות נבחרות במלחמה הקרה
פרופ' גת משה 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית
פרופ' דון-יחיא אליעזר 71-xxx-01 דת ופוליטיקה
פרופ' דון-יחיא אליעזר 71-xxx-01 נושאים נבחרים בפוליטיקה הישראלית
ד"ר הוכנר ניקול 71-802-02 גישות ותיאוריות במדעי המדינה
ד"ר הוכנר ניקול 71-231-01 שורשי המדינה המודרנית
ד"ר הוכנר ניקול 71-108-02 תולדות המחשבה המדינית
ד"ר הכט אריה 71-200-01 כספים ומינהל ברשויות המקומיות
ד"ר הכטר תרצה 71-794-01 דמגוגיה, תעמולה ושכנוע - רטוריקה בפוליטיקה
ד"ר הכטר תרצה 71-162-01 מבוא לתקשורת ציבורית
מר הלינגר משה 71-100-01 מבוא לממשל ופוליטיקה
מר הלינגר משה 71-232-01 משטר ואידיאולוגיה בעידן המודרני
ד"ר המר יואב 71-187-01 היבטים ערכיים ואתיים של עיתונות ותקשורת
ד"ר המר יואב 71-185-01 חופש הביטוי וגבולותיו - היבטים תיאורטיים וישומיים
פרופ' זיסר ברוך 71-963-01 אידיאולוגיות פוליטיות בעידן המודרני
ד"ר זמברובסקי אולגה 71-969-01 סוגיות נבחרות בתעמולה פוליטית
מר ידגר יעקב 71-184-01 החדשות כז'אנר תקשורתי ייחודי
מר ידגר יעקב 71-729-01 תקשורת וזהות לאומית
פרופ' יונג וורן 71-715-01 תיאוריות וגישות בפיקוח ובקרה תקציבית
מר ישורון יואל 71-207-38 הדרכה ביבליוגרפית
מר ישורון יואל 71-108-38 תולדות המחשבה המדינית
מר כהן איתן 71-114-01 מבוא למינהל ציבורי ולמדיניות ציבורית
ד"ר כהן אשר 71-457-01 דת, חברה ופוליטיקה בישראל
ד"ר כהן אשר 71-112-01 יסודות המשטר בישראל
ד"ר כהן אשר 71-816-01 נושאים נבחרים בפוליטיקה ישראלית
פרופ' כהן סטיוארט 71-242-01 אסטרטגיה ופוליטיקה בינ"ל 1900-1945
פרופ' כפיר אהרון 71-350-38 בעיות יסוד בתיאוריה ארגונית
פרופ' כפיר אהרון 71-863-01 הסביבה הארגונית והניהולית של הביקורת
פרופ' כפיר אהרון 71-851-01 רפורמות מינהליות - הערכת המינהל ושיפורו
גב' לביא עליזה 71-385-01 מיגדר (Gender) ותקשורת המונים
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-669-01 תקשורת, פוליטיקה וחברה בעתיד
פרופ' לסקר מ' מיכאל 71-705-01 ישראל והעולם הערבי 1948-1978
פרופ' לסקר מ' מיכאל 71-725-01 המזרח התיכון והמעצמות הגדולות - יחסי גומלין במאה העשרים
ד"ר מנוחין נזר 71-850-01 התנהגות ארגונית ודינמיקה
ד"ר עו"ד מנור ראודור 71-112-88 יסודות המשטר בישראל
גב' מרגוליס איריס 71-845-38 משברים בינלאומיים במאה העשרים
גב' מרגוליס איריס 71-612-01 קונפליקט, משבר ויציבות בינלאומית
ד"ר נחמני עמיקם 71-243-01 אסטרטגיה ופוליטיקה בינלאומית לאחר מלחמת העולם השניה
ד"ר נחמני עמיקם 71-540-01 מלחמות אזרחים במאה ה?20
ד"ר נחמני עמיקם 71-780-01 פוליטיקה אתנית
ד"ר נחמני עמיקם 71-589-01 פוליטיקה פנימית ויחסים בינלאומיים במזה"ת
ד"ר סיבל רובי 71-240-01 משפט בינ"ל ומוסדות בינ"ל
פרופ' סנדלר שמואל 71-826-01 גישות ותאוריות ביחב"ל
פרופ' סנדלר שמואל 71-586-01 סוגיות במדיניות החוץ של ישראל
פרופ' סנדלר שמואל 71-585-38 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל
פרופ' ענבר אפרים 71-xxx-01 אסטרטגיה לאומית במעבר ממלחמה לשלום: סוגיות בסכסוך הישראלי-ערבי
פרופ' ענבר אפרים 71-514-01 מבוא ללמודי ובטחון לאומי
פרופ' ענבר אפרים 71-247-01 סוגיות בנושאי ביטחון לאומי בישראל
ד"ר פאקס ג'ונתן 71-106-01 משטר ופוליטיקה בארה"ב
ד"ר פאקס ג'ונתן 71-738-01 קונפליקטים דתיים
ד"ר פאקס ג'ונתן 71-982-01 שימושים סטטיסטיים במדעי החברה (SPSS)
ד"ר פאקס ג'ונתן 71-788-01 מחקר השוואתי בקונפליקט פנימי
ד"ר פרייליך דוד 71-xxx-01 תהליכי קבלת החלטות
ד"ר פריש הלל 71-527-01 בינוי מדינה ובינוי לאום בעולם הערבי
ד"ר פריש הלל 71-520-01 תפיסות הביטחון של מדינות ערב
ד"ר צדקא שאול 71-163-01 תולדות התקשורת העולמית
ד"ר קובר אבי 71-244-01 מלחמות ישראל-ערב
ד"ר קובר אבי 71-624-01 סוגיות בהגות צבאית
ד"ר קובר אבי 71-622-38 סכסוכים בעלי עצימות נמוכה
ד"ר קובר אבי 71-978-01 תכנון מדיני-אסטרטגי
ד"ר קורץ גילה 71-xxx-01 תכנון, ביצוע, פרשנות ויישום
ד"ר קליין דורון 71-112-02 יסודות המשטר בישראל
ד"ר קליין מנחם 71-512-01 אש"ף כארגון פוליטי
ד"ר קליין מנחם 71-690-01 דת, חברה ופוליטיקה במזה"ת המודרני
ד"ר קליין מנחם 71-604-01 פלסטינים מקהילה לתנועה לאומית
ד"ר קלכהיים חיים 71-105-01 מבוא לשלטון מקומי
ד"ר קלכהיים חיים 71-868-01 מערכות ביקורת ופיקוח במינהל הציבורי
ד"ר קלכהיים חיים 71-212-01 סוגיות בסדרי החיים הציבוריים בהלכה ובמסורת היהודית
ד"ר קלכהיים חיים 71-214-01 סוגיות בשלטון מקומי
גב' קנולר אפרת 71-100-38 מבוא לממשל ופוליטיקה
גב' קנולר אפרת 71-100-88 מבוא לממשל ופוליטיקה
מר קסירר מאיר 71-112-40 יסודות המשטר בישראל
מר קסירר מאיר 71-113-40 פוליטיקה ישראלית
מר קריסטל חנן 71-402-01 שינויים מבניים במערכת המפלגתית בישראל
ד"ר רונן יהודית 71-738-38 סכסוכים אתניים ודתיים במזרח התיכון
ד"ר רונן יהודית 71-526-01 פוליטיקה, דת ודמוגרפיה במזרח התיכון
ד"ר רונן יהודית 71-533-01 שיח תקשורתי ופוליטי במגרב
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-551-01 סין והפוליטיקה הבינלאומית של המזרח הרחוק
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-867-01 תרבות פוליטית ישראלית ותהליך השלום
ד"ר שהם דני 71-637-01 נשק בלתי קונבנציונלי - היבטים אסטרטגיים פוליטיים וטכנולוגיים
פרופ' שטיינברג ג'ראלד גרשון 71-610-01 אסטרטגיה ובקרת נשק בלתי-קונוונציונלי
ד"ר שי שאול 71-802-05 שיטות ותיאוריות במדעי המדינה
מר שלייפר רון 71-196-01 לוחמה פסיכולוגית במזרח התיכון
מר שלייפר רון 71-159-38 לוחמת מידע
מר שלייפר רון 71-524-01 מלחמה ותעמולה
מר שלייפר רון 71-635-88 תקשורת המונים ושכנוע
גב' שנקר-שרק דניאלה 71-xxx-01 מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית
גב' שנקר-שרק דניאלה 71-914-01 עקרונות במדיניות ציבורית
גב' שנקר-שרק דניאלה 71-160-01 תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול משא-ומתן
גב' שנקר-שרק דניאלה 71-152-01 תהליכי קבלת החלטות במדיניות הציבורית
ד"ר שפירא שלמה 71-847-01 דמוקרטיה, תקשורת ושירותי מודיעין
ד"ר שפירא שלמה 71-199-01 התקשורת בקהיליה האירופית

*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון