פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*>רשימות ביבליוגרפיות תשס"א
*>רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

מדעי המדינה
רשימות ביבליוגרפיות תשס"ב

שם המרצה מס' קורס שם הקורס pdf
עו"ד אביב דרור 71-749-39 ביקורת טכנולוגית מידע
עו"ד אביב דרור 71-733-30 טכנולוגית המידע - עוצמות, חשיפות ובקרות
ד"ר אדה יצחק 71-564-01 איחוד אירופה
ד"ר אדה יצחק 71-720-01 כלכלה פוליטית בינלאומית
ד"ר אדה יצחק 71-679-01 כלכלה פוליטית של ישראל
ד"ר אורבך יהודית 71-802-01 גישות ותיאוריות במדעי המדינה
ד"ר אורבך יהודית 71-176-01 פסיכולוגיה חברתית ותקשורת
ד"ר אמארה מוחמד 71-696-01 החברה הערבית בישראל
ד"ר אמארה מוחמד 71-694-01 שפה, חברה ופוליטיקה
ד"ר אמיר רות 71-466-88 בחירות ודעת קהל
ד"ר אמיר רות 71-984-03 יסודות המחקר המדעי: שיטות איכותניות וכמותיות
ד"ר אמרני יהושע 71-798-39 ביקורת המדינה במערכת השלטון והמינהל בישראל
ד"ר אמרני יהושע 71-770-01 היבטים יישומיים בעבודת הביקורת
ד"ר אפשטיין רעיה (ראיסה) 71-391-01 אוטופיה ופוליטיקה בעידן המודרני
ד"ר אפשטיין רעיה (ראיסה) 71-320-01 טוטליטריזם בעידן המודרני, היהודים והיהדות
ד"ר אפשטיין רעיה (ראיסה) 71-390-01 יסודות של טוטליטריזם
ד"ר בוגוש רינה 71-193-01 חוק והמשפט בעיני התקשורת
ד"ר בוגוש רינה 71-162-01 מבוא לתקשורת ציבורית
ד"ר ביליג מרים 71-509-01 האדם והסביבה בכרך
ד"ר בליי אלכסנדר 71-530-35 האיסלם הרדיקלי כשחקן פוליטי במערכות הלאומיות במזרח התיכון
ד"ר בליי אלכסנדר 71-696-88 החברה הערבית בישראל - היבטים פוליטיים
ד"ר בליי אלכסנדר 71-241-30 תיפקוד הנהגת ערביי ישראל במשברים הפוליטיים בישראל
גב' בלס תיקי 71-195-01 סדנה לכתיבה עיתונאית
פרופ' בלפר אלה 71-841-20 הגות ציונית ומבקריה
פרופ' בלפר אלה 71-836-01 לאומיות יהודית
פרופ' בלפר אלה 71-884-01 ספרות ולאומיות
פרופ' בלפר אלה 71-584-01 תאולוגיה ופוליטיקה
ד"ר בן-יהודה חמדה 71-984-01 יסודות המחקר המדעי
ד"ר בן-יהודה חמדה 71-104-10 מבוא ליחסים בינלאומיים
ד"ר בן-יהודה חמדה 71-340-01 משברים בינ"ל, סכסוכים, מלחמות ושחקנים לא מדינתיים בפוליטיקה העולמית
פרופ' גולדברג גיורא 71-472-01 בחירות והצבעה בישראל
פרופ' גולדברג גיורא 71-112-02 יסודות המשטר בישראל
פרופ' גולדברג גיורא 71-816-01 נושאים נבחרים בפוליטיקה הישראלית
רו"ח גולדברג דוד 71-774-39 ניתוח דו"חות פיננסיים בהיבט הביקורת
ד"ר גל נעמי 71-501-88 התנהגות פוליטית בחברה הישראלית
פרופ' גלבוע איתן 71-768-01 דעת קהל: מדידה, עיצוב, השפעה
פרופ' גלבוע איתן 71-985-01 תכנון וניהול משא ומתן
פרופ' גלבוע איתן 71-648-01 תקשורת ודיפלומטיה בעידן המידע
גב' גלילי אורית 71-112-03 יסודות המשטר בישראל
ד"ר גנץ נחמה 71-323-38 כלכלת בטחון
פרופ' גרילסאמר אילן 71-108-02 תולדות המחשבה המדינית
פרופ' גת משה 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית
פרופ' דון-יחיא אליעזר 71-837-01 לאומיות, דת ומדינה
פרופ' דון-יחיא אליעזר 71-639-01 מפלגות ואידיאולוגיות פוליטיות
פרופ' דון-יחיא אליעזר 71-816-03 נושאים נבחירם בפוליטיקה הישראלית
ד"ר הכטר תרצה 71-794-01 דמגוגיה, תעמולה ושכנוע - רטוריקה בפוליטיקה
ד"ר הכטר תרצה 71-xxx-01 תקשורת ארגונית
מר הלינגר משה 71-232-02 אידיאולוגיה ומשטר בעידן המודרני
מר הלינגר משה 71-835-20 הדמוקרטיה הליברלית ומבקריה
מר הלינגר משה 71-100-01 מבוא לממשל ופוליטיקה
פרופ' זיסר ברוך 71-232-01 אידיאולוגיות פוליטיות בעידן המודרני
פרופ' זיסר ברוך 71-108-03 תולדות המחשבה המדינית
ד"ר זמברובסקי אולגה 71-969-01 סוגיות נבחרות בתעמולה פוליטית
ד"ר חימון צבי 71-727-38 איכות במינהל
ד"ר חימון צבי 71-714-39 חוק ומשפט בעבודת הביקורת הפנימית
ד"ר חנין זאב 71-344-88 לאומיות ואתניות בישראל
ד"ר חנין זאב 71-529-01 מדינה, חברה ומשטרים פוליטיים באפריקה
ד"ר חנין זאב 71-859-38 מנהל, כח פוליטי ושחיתות בעולם המודרני
ד"ר חנין זאב 71-905-01 פרקים בתיאוריה אירגונית:מערכות השלטון הבלתי פורמליים בעולם המודרני
ד"ר חנין זאב 71-535-01 הקהילה ה"רוסית" בישראל: תשתיות ארגוניות והשפעתן על המדיניות הציבורית
ד"ר ידגר יעקב 71-802-03 גישות ותיאוריות במדעי המדינה
ד"ר ידגר יעקב 71-184-01 חדשות ופוליטיקה
ד"ר ידגר יעקב 71-907-01 מבט ביקורתי על תיאוריה חברתית
ד"ר ידגר יעקב 71-824-01 סמלים ומיתוסים בפוליטיקה
מר ישורון יואל 71-207-01 הדרכה ביבליוגרפית
פרופ' כהן איתן 71-114-01 מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית
פרופ' כהן סטיוארט 71-570-01 התפתחויות במחשבה צבאית בעת החדשה
פרופ' כהן סטיוארט 71-569-01 מבוא לתולדות המלחמה
פרופ' כהן סטיוארט 71-706-01 צבא וחברה בישראל
פרופ' כפיר אהרון 71-358-38 בעיות יסוד בתיאוריה ארגונית
פרופ' כפיר אהרון 71-863-01 הסביבה הארגונית והניהולית של הביקורת
פרופ' כפיר אהרון 71-851-01 רפורמה במינהל הציבורי- הערכה ושיפור
פרופ' כץ יצחק 71-955-30 ניסיון ההפרטה בשלטון המקומי ובסקטור הציבורי
ד"ר כץ ירון 71-165-01 מוסדות התקשורת בישראל
ד"ר כץ ירון 71-198-01 תהליכים מקומיים וגלובליים בתקשורת - התפתחות תרבותית וטכנולוגית
גב' לביא עליזה 71-389-01 דימויים נשיים וגבריים בפרסום ישראלי ובינלאומי
גב' לביא עליזה 71-385-01 מיגדר (Gender) ותקשורת המונים
פרופ' ליבמן ישעיהו 71-997-01 סוגיות באתניות ולאומיות
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-970-01 מחקר בתקשורת המונים
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-669-01 עידן המידע: התקשורת כציר בפוליטיקה, בכלכלה ובחברה במאה ה- 21
ד"ר לימור יחיאל 71-919-01 היסטוריה של העיתונות בארץ ישראל
ד"ר מועלם יצחק 71-104-88 מבוא ליחסים בינלאומיים
ד"ר משה מירה 71-671-01 מדיניות ציבורית ותקשורת בישראל
ד"ר משה מירה 71-181-01 סטירה פוליטית בישראל
ד"ר משה מירה 71-169-01 תקשורת וארגוני מחאה
ד"ר נבון עמנואל 71-675-88 מדיניות ציבורית במדינות דמוקרטיות
ד"ר נבון עמנואל 71-670-38 מדיניות ציבורית השוואתית
ד"ר נבון עמנואל 71-914-30 עקרונות במדיניות ציבורית
גב' נהרי גלית 71-204-88 מבוא לסטטיסטיקה
ד"ר נחמני עמיקם 71-243-01 אסטרטגיה ופוליטיקה בינלאומית לאחר מלחמת העולם
ד"ר נחמני עמיקם 71-780-01 אתניות: פוליטיקה וסכסוך
ד"ר נחמני עמיקם 71-540-38 מלחמות אזרחים במאה ה- 20
ד"ר נחמני עמיקם 71-589-01 פוליטיקה פנימית ויחסים בינלאומיים
ד"ר סולימאן אילן 71-114-88 מבוא למינהל ציבורי
פרופ' סנדלר שמואל 71-826-01 גישות ותיאוריות ביחב"ל
פרופ' סנדלר שמואל 71-696-20 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל
ד"ר סעד דוד 71-796-39 בקרה ובקורת במערכות מידע ממוחשבות
פרופ' ענבר אפרים 71-510-01 אסטרטגיה לאומית מבעבר ממלחמה לשלום: סוגיות בסכסוך הישראלי-ערבי
פרופ' ענבר אפרים 71-902-01 יחסים בינלאומיים במזרח התיכון
פרופ' ענבר אפרים 71-785-01 ישראל במזה"ת מאז מלחמת המפרץ
פרופ' ענבר אפרים 71-514-01 מבוא ללמודי בטחון לאומי
פרופ' ענבר אפרים 71-538-01 סוגיות בנושאי ביטחון לאומי בישראל
ד"ר פאקס ג'ונתן 71-106-01 משטר ופוליטיקה בארה"ב
ד"ר פאקס ג'ונתן 71-738-01 קונפליקטים דתיים
ד"ר פאקס ג'ונתן 71-788-01 קונפליקטים פנימיים ומהפכות
גב' פלדמן ענת 71-112-88 יסודות המשטר במדינת ישראל
ד"ר פסיג דוד 71-471-01 מגמות בטכנולוגיות עתידיות
ד"ר פריש הלל 71-527-01 בינוי מדינה ובינוי לאום בעולם הערבי
ד"ר פריש הלל 71-520-01 תפיסות הביטחון של מדינות ערב
ד"ר צבאג שמואל 71-992-30 היבטים כלכליים בפוליטיקה הבינלאומית
ד"ר צבאג שמואל 71-254-01 גיאופוליטיקה
ד"ר צבאג שמואל 71-257-88 גיאופוליטיקה של המזרח התיכון
ד"ר צבאג שמואל 71-816-30 נושאים נבחרים בפוליטיקה הישראלית
ד"ר צבאג שמואל 71-547-35 סיום מלחמות בעידן הגרעיני
ד"ר קובר אבי 71-244-01 מלחמות ישראל-ערב
ד"ר קובר אבי 71-624-01 סוגיות בהגות צבאית
ד"ר קובר אבי 71-622-01 סכסוכים בעלי עצימות נמוכה
ד"ר קובר אבי 71-978-01 תכנון מדיני-אסטרטגי
ד"ר קוליק ליאת 71-881-88 הגורם האנושי במינהל הציבורי
ד"ר קוליק ליאת 71-875-38 משאבי אנוש במינהל הציבורי
ד"ר קורץ גילה 71-792-01 הסקר הפוליטי: תכנון, ביצוע, פרשנות ויישום
ד"ר קלכהיים חיים 71-105-01 מבוא לשלטון מקומי
ד"ר קלכהיים חיים 71-212-01 סוגיות בסדרי החיים הציבוריים בהלכה ובמסורת היהודית
ד"ר קנולר אפרת 71-100-88 מבוא לממשל ופוליטיקה
ד"ר קנולר אפרת 71-816-39 נושאים נבחרים בפוליטיקה ישראלית
מר קריסטל חנן 71-402-01 שינויים מבניים במערכת המפלגתית בישראל
ד"ר רוזן לאה 71-802-39 אסלאם רדיקלי ופוליטיקה במזרח התיכון
ד"ר רוסמן משה 71-888-20 ניהול סכסוכים בקהילות יהודיות בראשית העת החדשה
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-428-01 יחסי ישראל-ארצות הברית
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-551-01 סין והפוליטיקה הבינלאומית של המזרח הרחוק
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-806-01 תרבות פוליטית
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-807-01 תרבות פוליטית ישראלית ותהליך השלום
גב' שהם איה 71-205-01 מבוא לשיטות מחקר
ד"ר שהם דני 71-683-01 מודיעין ומדינה
ד"ר שהם דני 71-681-01 נשק בלתי קונבנציונלי-היבטים אסטרטגיים פוליטיים וטכנולוגיים
פרופ' שטיינברג ג'ראלד גרשון 71-610-01 אסטרטגיה ובקרת נשק בלתי-קונוונציונלי
פרופ' שטיינברג ג'ראלד גרשון 71-645-01 גישות פוליטיות למשא-ומתן ותהליכי יישוב סכסוכים
פרופ' שטיינברג ג'ראלד גרשון 71-914-01 עקרונות במדיניות ציבורית
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-244-88 מערכות ישראל-ארצות ערב בראי אמנות המלחמה האוניברסאלית
ד"ר שלייפר רון 71-159-01 לוחמת מידע
ד"ר שלייפר רון 71-196-01 לוחמה פסיכולוגית במזרח התיכום
ד"ר שלייפר רון 71-658-01 המצלמה והאבן - סיקור המדיה את האינתיפאדה
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-114-02 מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-914-02 עקרונות במדיניות ציבורית
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-152-01 תהליכי קבלת החלטות במדיניות הציבורית
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-160-01 תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול משא-ומתן
ד"ר שפירא שלמה 71-847-01 דמוקרטיה, תקשורת ושירותי מודיעין
ד"ר שפירא שלמה 71-199-01 התקשורת בקהיליה האירופית

*>רשימות ביבליוגרפיות תשס"א
*>רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון