פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ה
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

מדעי המדינה
רשימות ביבליוגרפיות תשס"ו

שם המרצה מס' קורס שם הקורס pdf
ד"ר אגוז שלמה 71-401-01 מפלגות ותנועות חברתיות במערב ובישראל
ד"ר אגוז שלמה 71-816-01 נושאים נבחרים בפוליטיקה הישראלית
ד"ר אגוז שלמה 71-791-01 סוגיות נבחרות בסוציולוגיה פוליטית
ד"ר אגוז שלמה 71-409-01 תהליכי שינוי במפלגות שמאל בישראל
ד"ר אדה יצחק 71-720-01 כלכלה פוליטית בינלאומית
ד"ר אדה יצחק 71-679-01 כלכלה פוליטית של ישראל
ד"ר אורבך יהודית 71-176-01 פסיכולוגיה חברתית ותקשורת
ד"ר אילן נטע 71-937-01 אינטראקציה חברתית, זהות קולקטיבית ותנועות חברתיות באינטרנט
ד"ר אמארה מוחמד 71-696-01 החברה הערבית בישראל
ד"ר אמארה מוחמד 71-643-01 השסע היהודי-ערבי במדינת ישראל
ד"ר אמיר רות 71-984-03 יסודות המחקר המדעי - קורס הכנה לתיזה
ד"ר אמיר רות 71-970-01 מחקר בתקשורת המונים-קורס הכנה לתיזה
ד"ר אמרני שוקי 71-798-01 ביקורת המדינה במערכת השלטון והמינהל בישראל
ד"ר אמרני שוקי 71-453-01 המיעוטים בישראל
מר ארבל-גנץ אורי 71-735-01 אחריות ציבורית ומדיניות ציבורית
מר ארבל-גנץ אורי 71-411-01 מדיניות ציבורית: הפרקטיקה של העיצוב, הישום וההערכה
מר ארבל-גנץ אורי 71-407-01 משילות: מדיניות ציבורית בין הציבורי, העסקי והאזרחי
מר ארבל-גנץ אורי 71-631-01 רגולציה-מדיניות הסדרה ופיקוח בישראל ובעולם
ד"ר בוגוש רינה 71-193-01 חוק והמשפט בעיני התקשורת
ד"ר בוגוש רינה 71-641-01 טקסט תרבות ותקשורת
ד"ר בלוך לינדה-רנה 71-772-01 מושגי מפתח בשיח הישראלי
ד"ר בלוך לינדה-רנה 71-773-01 תקשורת בין-תרבותית
ד"ר בלס תיקי 71-275-01 בין הבוחר לנבחר-מתוקשב
ד"ר בלס תיקי 71-475-01 בין סדר יום תקשורתי לסדר יום פוליטי וציבורי
ד"ר בלס תיקי 71-195-01 סדנה לכתיבה עיתונאית
ד"ר בן בצלאל גיל 71-114-01 מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית
ד"ר בן בצלאל גיל 71-675-01 מדיניות ציבורית במונופולים טבעיים
ד"ר בן בצלאל גיל 71-670-01 המינהל הציבורי בישראל: הלכה למעשה
ד"ר בן-יהודה חמדה 71-887-02 סדנא בכתיבת תיזה
ד"ר בן ישראל גלית 71-186-02 תקשורת וגלובליזציה בפוליטיקה העולמית
גב' ברנשטיין נעה 71-271-02 מיומנויות בכתיבה אקדמית
עו"ד גבריאלי דליה 71-521-01 הפתעת מלחמת יום כיפור: המימד התרבותי
עו"ד גבריאלי-נורי דליה 71-279-01 סודות, הטעיות ו"בטחון לאומי"
פרופ' גולדברג גיורא 71-472-01 בחירות והצבעה בישראל
פרופ' גולדברג גיורא 71-403-01 בן-גוריון והדמוקרטיה הישראלית
מר גור אברהם 71-140-01 הטיה בתקשורת הישראלית ב"עידן אוסלו"
ד"ר גינת רמי 71-943-01 אליטות פוליטיות וחברתיות וקבוצות מנהיגות במזה"ת בעידן העת'מאני והפוסט-עת'מאני
ד"ר גינת רמי 71-725-01 המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי ערבי
ד"ר גינת רמי 71-819-01 עלייתו ונפילתו של הניטרליזם הערבי
פרופ' גלבוע איתן 71-980-01 סמינר מחקר לתואר שלישי
פרופ' גלבוע איתן 71-648-01 תקשורת ודיפלומטיה בעידן המידע
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-763-01 מנהיגות פוליטית בעידן התקשורת החדשה
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-215-01 סוגיות נבחרות בתקשורת, חברה ותרבות
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-743-01 קמפיינים פוליטיים בארה"ב ובישראל
פרופ' גרילסאמר אילן 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית
ד"ר דשא גלית 71-392-01 מגדר ומדיניות ציבורית
ד"ר דשא גלית 71-813-01 תרבות ארגונית ותרבות של ארגונים בזירה הציבורית
ד"ר הופשטטר הילה 71-875-01 ניהול משאבי אנוש
ד"ר הלינגר משה 71-777-01 הגות פוליטית יהודית מודרנית
ד"ר הלינגר משה 71-839-01 יהדות ודמוקרטיה
ד"ר הלינגר משה 71-100-01 מבוא לממשל ופוליטיקה
ד"ר הרשקו צילה 71-577-01 התפתחותו של האיחוד האירופי והקשר שלו עם ישראל
פרופ' זיסר ברוך 71-109-01 אידיאולוגיה ומשטר בעידן המודרני
ד"ר זלכה גילה 71-139-01 קול הציבור: אינטראקציות ואינטראקטיביות בתקשורת המונים
ד"ר חריף חגי 71-272-01 התקשורת במשטרים טוטליטריים ואוטוריטריים
ד"ר טאוב אליאב 71-457-01 דת, חברה ופוליטיקה בישראל
ד"ר טים אנגליקה 71-775-01 התפתחות החברה האזרחית בישראל
ד"ר טים אנגליקה 71-461-01 יחסי גרמניה-ישראל בין מוסר לבין פוליטיקה פרגמטית
ד"ר טים אנגליקה 71-563-01 מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של גרמניה אחרי 1945
ד"ר טים אנגליקה 71-575-01 השואה בתרבות הפוליטית של גרמניה אחרי 1945
ד"ר יאיר תמי 71-271-01 מיומנויות בכתיבה אקדמית
ד"ר ידגר יעקב 71-802-01 גישות ותאוריות במדעי המדינה
ד"ר ידגר יעקב 71-824-01 סמלים ומיתוסים בפוליטיקה
ד"ר ידגר יעקב 71-729-01 תקשורת וזהות לאומית
מר יעקב יהודה 71-715-01 תקשורת ומו"מ מדיני
מר ישורו יואל 71-207-01 הדרכה ביבליוגרפית
פרופ' כהן אשר 71-112-01 יסודות המשטר בישראל
פרופ' כהן אשר 71-113-01 פוליטיקה ישראלית
פרופ' כהן סטיוארט 71-509-01 החיפוש אחר הניצחון-התפתחויות במחשבה צבאית בעת החדשה
פרופ' כהן סטיוארט 71-611-36 מבוא לתולדות המלחמה
גב' כהן-אביגדור נאוה 71-162-01 מבוא לתקשורת ציבורית
גב' כהן-אביגדור נאוה 71-463-01 עיתונות מקוונת בעידן האינטרנט
גב' כהן-אביגדור נאוה 71-463-01 עיתונות נשים כמשקפת תמורות חברתיות
גב' כהן-אביגדור נאוה 71-381-01 תמורות בינלאומיות בעידן של מדיה חדשים
ד"ר כהן-גרוס דליה 71-271-01 מיומנויות בכתיבה אקדמית
פרופ' כפיר אהרון 71-957-01 ארגון וניהול-הערכה ושיפור
פרופ' כפיר אהרון 71-863-01 הסביבה הארגונית והניהולית של הביקורת
פרופ' כפיר אהרון 71-581-01 רפורמה במינהל הציבורי- הערכה ושיפור
ד"ר כץ ירון 71-165-01 מוסדות התקשורת בישראל
ד"ר לביא עליזה 71-385-01 מיגדר (Gender) ותקשורת המונים
ד"ר לביא עליזה 71-333-01 הרדיו במאה העשרים: תהליכים, מגמות, השלכותם
ד"ר לבל אודי 71-850-01 קבלת החלטות והתנהגות ארגונית
ד"ר לבל אודי 71-405-01 שכול, זיכרון והנצחה: בין פסיכולוגיה לפוליטיקה
ד"ר לבקוביץ אלון 71-558-01 מזרח אסיה במערכת הבינלאומית
גב' להב הגר 71-281-01 תרבות ייצור החדשות
גב' לזרסון עליזה 71-271-03 מיומנויות בכתיבה אקדמית
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-786-01 הוראה, פרסומים ועולם האקדמיה
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-889-01 מהפכת האינטרנט
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-669-01 עידן המידע: התקשורת כציר בפוליטיקה, בכלכלה ובחברה במאה ה- 21
ד"ר מולוב בן 71-629-01 יישוב סכסוכים ממבט בין תרבותי
ד"ר מועלם יצחק 71-104-01 מבוא ליחסים בינלאומיים
ד"ר משאלי-רם מירב 71-802-01 גישות ותאוריות במדעי המדינה
ד"ר מש רוני 27-723-01 ארגונים וקונפליקטים ומה שביניהם
ד"ר משאלי-רם מירב 71-341-01 סכסוכים בפוליטיקה העולמית-מלחמה קרה, דטאנט והמאה ה-20
ד"ר משה מירה 71-189-01 שדה המחקר העכשווי בתקשורת
ד"ר משה מירה 71-169-01 תקשורת וארגוני מחאה
ד"ר משה מירה 71-485-01 תקשורת ויצירת סמלים ומיתוסים
ד"ר נחמני עמיקם 71-243-01 אסטרטגיה ופוליטיקה בינלאומית לאחר מלחמת העולם
ד"ר נחמני עמיקם 71-780-01 אתניות: פוליטיקה וסכסוך
ד"ר נחמני עמיקם 71-540-01 מלחמות אזרחים במאה ה?20
ד"ר נחמני עמיקם 71-332-01 נשים ולאומיות
ד"ר סולימאן אילן 71-114-01 מבוא למינהל ציבורי
פרופ' סנדלר שמואל 71-826-01 גישות ותאוריות ביחב"ל
פרופ' סנדלר שמואל 71-503-01 פוליטיקה בינלאומית
מר עזריאל שרון 71-105-01 מבוא לשלטון מקומי
פרופ' ענבר אפרים 71-785-01 ישראל במזה"ת מאז 1991
פרופ' ענבר אפרים 71-514-01 מבוא למלחמה ובטחון לאומי
פרופ' ענבר אפרים 71-247-01 סוגיות בנושאי ביטחון לאומי בישראל
ד"ר פאקס ג'ונתן 71-903-01 מדעי המדינה-מדע בדיוני
ד"ר פאקס ג'ונתן 71-106-01 משטר ופוליטיקה בארה"ב
ד"ר פאקס ג'ונתן 71-738-01 קונפליקטים דתיים
ד"ר פאקס ג'ונתן 71-788-01 קונפליקטים פנימיים ומהפכות
ד"ר פטרושבסקי אורי 71-568-01 האידיאולוגיה והפוליטיקה ברוסיה מאז 1989
עו"ד פישר גדעון 71-714-01 חוק ומשפט בעבודת הביקורת הפנימית
מר פרז נחשון 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית
ד"ר פריש הלל 71-239-01 דפוסי מרי בתנועה הפלסטינית
ד"ר פריש הלל 71-593-01 מדיניות ציבורית השוואתית במזה"ת
ד"ר פרלה שלמה 71-232-01 אידיאולוגיה ומשטר בעידן המודרני
ד"ר פרלה שלמה 71-498-38 האיחוד האירופי-תהליכי אינטגרציה, מוסדות ומדיניות משותפת
ד"ר פרלה שלמה 71-503-38 סוגיות בפוליטיקה העולמית אחרי המלחמה הקרה
ד"ר פרלה שלמה 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית
ד"ר פרנקל-פארן עטרה 71-232-01 אידיאולוגיה ומשטר בעידן המודרני
ד"ר צבאג שמואל 71-547-01 סיום מלחמות בעידן הגרעיני
ד"ר קובר אבי 71-244-01 מלחמות ישראל-ערב
ד"ר קובר אבי 71-624-01 סוגיות בהגות צבאית
ד"ר קובר אבי 71-959-01 צבא וביטחון-מצב הדיסיפלינה
ד"ר קורץ גילה 71-205-01 מבוא לשיטות מחקר
ד"ר קורץ גילה 71-205-08 שיטות מחקר ושימושי מחשב - סמסטר ב'
ד"ר קליין מנחם 71-512-01 אש"פ כארגון פוליטי
ד"ר קליין מנחם 71-604-01 פלסטינים מקהילה לתנועה לאומית
ד"ר קנולר אפרת 71-112-02 יסודות המשטר
ד"ר קנולר אפרת 71-100-88 מבוא לממשל ופוליטיקה
ד"ר קנולר אפרת 71-400-88 מפלגות ותנועות פוליטיות
ד"ר קנולר אפרת 71-816-01 נושאים נבחרים בפוליטיקה ישראלית
ד"ר קנולר אפרת 71-662-01 ניהול עובדים בשירות הציבורי
ד"ר קנולר אפרת 71-667-01 סוגיות נבחרות בניהול עובדים
ד"ר קנולר אפרת 71-649-01 פיתוח משאבי אנוש
ד"ר קנולר אפרת 71-677-01 פיתוח משאבי אנוש-סמינריון
עו"ד קנולר מירב 71-989-01 ביקורת ובקרה בשלטון המקומי
ד"ר רונן יהודית 71-530-01 אסלאם רדיקלי ופוליטיקה במזרח התיכון
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-428-01 יחסי ישראל-ארצות הברית
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-551-01 סין והפוליטיקה הבינלאומית של המזרח הרחוק
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-806-01 תרבות פוליטית
גב' שהם איה 71-204-01 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
ד"ר שהם דני 71-683-01 מודיעין ומדינה
ד"ר שוורץ אלטשולר תהילה 71-172-01 דיני תקשורת
ד"ר שוורץ אלטשולר תהילה 71-825-01 דמוקרטיה דיגיטלית
ד"ר שוורץ אלטשולר תהילה 71-256-01 מבוא למשפט מינהלי
פרופ' שטיינברג ג'ראלד גרשון 71-610-01 אסטרטגיה ובקרת נשק בלתי-קונוונציונלי
פרופ' שטיינברג ג'ראלד גרשון 71-914-01 עקרונות במדיניות ציבורית
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-518-01 אסטרטגיה ופיקוד ושליטה במלחמה המודרנית
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-973-36 סוגיות באסטרטגיה צבאית
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-244-88 סוגיות נבחרות במלחמות ישראל-ערב
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-977-36 סוגיות נבחרות במלחמות ישראל-ערב
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-569-88 תולדות המלחמה
גב' שיף אמירה 71-708-13 מבוא ליישוב סכסוכים
גב' שיף אמירה 71-713-13 סוגיות בישוב סכסוכים בינלאומיים
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-358-88 התנהגות ארגונית
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-875-01 ניהול משאבי אנוש בסקטור הציבורי
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-666-01 סוגיות נבחרות בניהול ציבורי ? קורס קיץ
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-914-01 עקרונות במדיניות ציבורית
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-160-01 תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול משא-ומתן
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-152-01 תהליכי קבלת החלטות במדיניות הציבורית
ד"ר שפירא שלמה 71-847-01 דמוקרטיה, תקשורת ושירותי מודיעין
ד"ר שפירא שלמה 71-143-01 תקשורת בטחון פנים וטרור
ד"ר שפירא שלמה 71-199-01 התקשורת בקהיליה האירופית
ד"ר שפירא שלמה 71-737-01 תקשורת מדיניות חוץ ובטחון
ד"ר תאני-הררי טלי 71-253-01 ילדים, נוער והתקשורת
ד"ר תאני-הררי טלי 71-741-01 פרסום לצעירים: תיאוריה ומעשה

*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ה
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון