פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002
*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ו
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

מדעי המדינה
רשימות ביבליוגרפיות תשס"ז

שם המרצה מס' קורס שם הקורס pdf
ד"ר אגוז שלמה 71-112-01 יסודות המשטר בישראל
ד"ר אגוז שלמה 71-401-01 מפלגות ותנועות חברתיות במערב ובישראל
ד"ר אגוז שלמה 71-791-01 סוגיות נבחרות בסוציולוגיה פוליטית
ד"ר אגוז שלמה 71-409-01 תהליכי שינוי במפלגות שמאל בישראל
ד"ר אדה יצחק 71-679-01 כלכלה פוליטית של ישראל
ד"ר אמארה מוחמד 71-696-01 החברה הערבית בישראל
ד"ר אמארה מוחמד 71-643-01 השסע היהודי-ערבי במדינת ישראל
ד"ר אמיר רות 71-850-03 התנהגות ארגונית
ד"ר אמרני שוקי 71-798-01 ביקורת המדינה במערכת השלטון והמינהל בישראל
מר ארבל-גנץ אורי 71-735-01 אחריות ציבורית ומדיניות ציבורית
מר ארבל-גנץ אורי 71-411-01 מדיניות ציבורית: הפרקטיקה של העיצוב, הישום וההערכה
מר ארבל-גנץ אורי 71-407-01 משילות: מדיניות ציבורית בין הציבורי, העסקי והאזרחי
מר ארבל-גנץ אורי 71-631-01 רגולציה-מדיניות הסדרה ופיקוח בישראל ובעולם
ד"ר אריאן עופר 71-441-30 ארגונים סביבתיים ? היבטים משווים
ד"ר אריאן עופר 71-679-30 כלכלה פוליטית
ד"ר אריאן עופר 71-323-30 כלכלת בטחון
ד"ר אריאן עופר 71-939-30 כלכלה פוליטית
ד"ר ביצור אבי 71-516-01 מעמד העורף בתפישת הבטחון הלאומי בישראל
ד"ר בלוך לינדה-רנה 71-772-01 מושגי מפתח בשיח הישראלי
ד"ר בלוך לינדה-רנה 71-773-01 תקשורת בין-תרבותית
ד"ר בלוך-אלקון יעלי 71-656-01 תקשורת, דעת קהל ומדיניות חוץ
ד"ר בלוך-אלקון יעלי 71-732-01 תקשורת פוליטית ודעת קהל
ד"ר בליי אלכסנדר 71-514-01 מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי
ד"ר בליי אלכסנדר 71-241-01 ערביי ישראל ומעמדם הפוליטי
ד"ר בלס תיקי 71-195-01 סדנה לכתיבה עיתונאית
ד"ר בן בצלאל גיל 71-114-01 מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית
ד"ר בן בצלאל גיל 71-670-01 המינהל הציבורי בישראל: הלכה למעשה
ד"ר בן-יהודה חמדה 71-984-02 יסודות המחקר המדעי
ד"ר בן-יהודה חמדה 71-887-02 סדנא בכתיבת תיזה
ד"ר בן-שלום עוזי 71-793-36 פסיכולוגיה צבאית
גב' ברנשטיין נעה 71-271-02 מיומנויות בכתיבה אקדמית
עו"ד גבריאלי-נורי דליה 71-981-01 החברה הישראלית - בין מלחמה לשלום
עו"ד גבריאלי-נורי דליה 71-521-01 הפתעת מלחמת יום כיפור
פרופ' גולדברג גיורא 71-472-01 בחירות והצבעה בישראל
פרופ' גולדברג גיורא 71-403-01 בן-גוריון והדמוקרטיה הישראלית
פרופ' גולדברג גיורא 71-400-01 מפלגות ותנועות פוליטיות בישראל
רו"ח גולדברג דוד 71-774-01 ניתוח דו"חות פיננסיים בהיבט הביקורת
ד"ר גינת רמי 71-943-01 אליטות פוליטיות וחברתיות וקבוצות מנהיגות במזה"ת בעידן העת'מאני והפוסט-עת'מאני
ד"ר גינת רמי 71-725-01 המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי ערבי
ד"ר גינת רמי 71-819-01 עלייתו ונפילתו של הניטרליזם הערבי
פרופ' גלבוע איתן 71-768-01 דעת קהל: מדידה, עיצוב, השפעה
פרופ' גלבוע איתן 71-980-01 סמינר מחקר לתואר שלישי
פרופ' גלבוע איתן 71-648-01 תקשורת ודיפלומטיה בעידן המידע
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-763-01 אתגרי המנהיגות בעידן התעצמות התקשורת הפוליטית
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-215-01 סוגיות נבחרות בתקשורת, חברה ותרבות
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-743-01 קמפיינים פוליטיים בארה"ב ובישראל: היסטוריה ופרקטיקה
מר גרינברג צביקה 71-733-30 ביקורת טכנולוגית המידע
פרופ' גת משה 71-003-01 חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש
פרופ' גת משה 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית
ד"ר הוכבאום יוסף 71-627-36 תולדות הלחימה בעידן מדינת הלאום
ד"ר הלינגר משה 71-777-01 הגות פוליטית יהודית מודרנית
ד"ר הלינגר משה 71-835-01 הדמוקרטיה הליברלית ומבקריה
ד"ר הלינגר משה 71-100-01 מבוא לממשל ופוליטיקה
מר הנדל שלמה 71-733-01 בקרה במערכות מידע
ד"ר חנין זאב 71-335-01 אנתרופולוגיה פוליטית
ד"ר חנין זאב 71-529-01 מדינה, חברה ומשטרים פוליטיים באפריקה
ד"ר חנין זאב 71-905-01 פרקים בתאוריה אירגונית:מערכות השלטון הבלתי פורמליים בעולם המודרני
ד"ר חנין זאב 71-535-01 הקהילה ה"רוסית" בישראל: תשתיות ארגוניות והשפעתן על המדיניות הציבורית
ד"ר חריף חגי 71-272-01 התקשורת במשטרים טוטליטריים ואוטוריטריים
ד"ר טים אנגליקה 71-775-01 התפתחות החברה האזרחית בישראל
ד"ר טים אנגליקה 71-461-01 יחסי גרמניה-ישראל בין מוסר לבין פוליטיקה פרגמטית
ד"ר טים אנגליקה 71-563-01 מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של גרמניה אחרי 1945
ד"ר טים אנגליקה 71-575-01 השואה בתרבות הפוליטית של גרמניה אחרי 1945
ד"ר יאיר תמי 71-271-01 מיומנויות בכתיבה אקדמית
מר ישורון יואל 71-207-01 הדרכה ביבליוגרפית
גב' ישראלי ציפי 71-497-01 פוליטיקה ומציאות בראי התקשורת
מר כהן איתן 71-114-01 מבוא למנהל ומדיניות ציבורית
פרופ' כהן אשר 71-319-01 זהויות יהודיות בעידן רב-תרבותי
פרופ' כהן אשר 71-113-01 פוליטיקה ישראלית
ד"ר כהן-אביגדור נאוה 71-469-01 אינטרנט, תקשורת ולאומיות
ד"ר כהן-אביגדור נאוה 71-162-01 מבוא לתקשורת ציבורית
ד"ר כהן-אביגדור נאוה 71-463-01 עיתונות מקוונת בעידן האינטרנט
ד"ר כהן-אביגדור נאוה 71-381-01 עיתונות נשים כמשקפת תמורות חברתיות
ד"ר כהן-אביגדור נאוה 71-149-01 תולדות אמצעי התקשורת בעולם ובישראל
פרופ' כפיר אהרון 71-957-01 ארגון וניהול-הערכה ושיפור
פרופ' כפיר אהרון 71-851-01 רפורמה במינהל הציבורי-הערכה ושיפור
ד"ר לביא עליזה 71-385-01 מיגדר (Gender) ותקשורת המונים
ד"ר לביא עליזה 71-333-01 הרדיו במאה העשרים: תהליכים, מגמות, השלכותם
עו"ד להמן איתן 71-172-01 דיני תקשורת
גב' לזרסון עליזה 71-271-03 מיומנויות בכתיבה אקדמית
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-786-01 הוראה, פרסומים ועולם האקדמיה
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-889-01 מהפכת האינטרנט
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-669-01 עידן המידע: התקשורת כציר בפוליטיקה, בכלכלה ובחברה במאה ה- 21
מר לימור ניסן 71-745-01 תיאוריות וגישות בפיקוח ובקרה פנימית וחיצונית
רו"ח לינדנר יוסי 71-776-01 חשבונאות פיננסית
רו"ח לינדנר יוסי 71-715-01 תיאוריות וגישות בפיקוח ובקרה תקציבית
ד"ר מועלם יצחק 71-104-01 מבוא ליחסים בינלאומיים
ד"ר עו"ד מנור ראודור 71-713-38 דיני עבודה
ד"ר משאלי-רם מירב 71-802-01 גישות ותאוריות במדעי המדינה
ד"ר משאלי-רם מירב 71-104-01 מבוא ליחסים בינלאומיים
ד"ר משאלי-רם מירב 71-341-01 סכסוכים בפוליטיקה העולמית: מלחמה קרה, דטאנט והמאה ה-21
ד"ר משה מירה 71-181-01 "הומור בפוליטיקה הישראלית"
ד"ר משה מירה 71-189-01 שדה המחקר העכשווי בתקשורת
ד"ר משה מירה 71-485-01 תקשורת ויצירת סמלים ומיתוסים
גב' נהרי גלית 71-204-88 מבוא לסטטיסטיקה
גב' נהרי גלית 71-205-88 שיטות מחקר
ד"ר נחמני עמיקם 71-780-01 אתניות: פוליטיקה וסכסוך
פרופ' נחמני עמיקם 71-003-88 חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש 1500 - 2000
ד"ר סולימאן אילן 71-114-01 מבוא למינהל ציבורי
פרופ' סנדלר שמואל 71-826-01 גישות ותאוריות ביחב"ל
פרופ' סנדלר שמואל 71-586-01 סוגיות במדיניות החוץ והבטחון של ישראל
פרופ' סנדלר שמואל 71-503-01 פוליטיקה בינלאומית
מר עזריאל שרון 71-105-01 מבוא לשלטון מקומי
רו"ח עזרן מיטל 71-749-01 ביקורת באמצעות המחשב
פרופ' ענבר אפרים 71-785-01 ישראל במזה"ת מאז 1991
פרופ' ענבר אפרים 71-514-01 מבוא למלחמה ובטחון לאומי
ד"ר פאקס ג'ונתן 71-106-01 משטר ופוליטיקה בארה"ב
ד"ר פאקס ג'ונתן 71-738-01 קונפליקטים דתיים
ד"ר פאקס ג'ונתן 71-788-01 קונפליקטים פנימיים ומהפכות
ד"ר פטרושבסקי אורי 71-568-01 האידיאולוגיה והפוליטיקה ברוסיה מאז 1989
רו"ח פניני גד 71-718-39 יסודות הבקורת החשבונאית
ד"ר פרלה שלמה 71-109-88 אידיאולוגיה ומשטר בעידן המודרני
ד"ר פרלה שלמה 71-503-38 סוגיות בפוליטיקה העולמית אחרי המלחמה הקרה
ד"ר פרלה שלמה 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית
ד"ר פרנקל-פארן עטרה 71-443-01 אינטרנט או איך לא ליפול ברשת?
ד"ר צבאג שמואל 71-547-01 סיום מלחמות בעידן הגרעיני
ד"ר קובר אבי 71-244-01 מלחמות ישראל-ערב
ד"ר קובר אבי 71-624-01 סוגיות בהגות צבאית
ד"ר קובר אבי 71-959-01 צבא וביטחון-מצב הדיסיפלינה
ד"ר קורץ גילה 71-205-01 שיטות מחקר ושימושי מחשב
ד"ר קליין מנחם 71-512-01 אש"פ כארגון פוליטי
ד"ר קליין מנחם 71-691-01 ירושלים עיר במחלוקת
ד"ר קליין מנחם 71-604-01 פלסטינים מקהילה לתנועה לאומית
שופט קליין מנחם (מריו) 71-714-01 חוק ומשפט בביקורת פנימית
שופט קליין מנחם (מריו) 71-751-39 משפט ואתיקה בביקורת ציבורית
ד"ר קנולר אפרת 71-662-01 ניהול עובדים בשירות הציבורי
ד"ר קנולר אפרת 71-112-02 יסודות המשטר
ד"ר קנולר אפרת 71-100-88 מבוא לממשל ופוליטיקה
ד"ר קנולר אפרת 71-400-88 מפלגות ותנועות פוליטיות
ד"ר קנולר אפרת 71-816-30 נושאים נבחרים בפוליטיקה ישראלית
ד"ר קנולר אפרת 71-667-01 סוגיות נבחרות בניהול עובדים
ד"ר קנולר אפרת 71-496-30 שסעים פוליטיים בחברה הישראלית
עו"ד קנולר מירב 71-989-01 ביקורת ובקרה בשלטון המקומי
ד"ר רוזביץ שמעון 71-955-01 הפרטה בשלטון המקומי ובסקטור הציבורי
ד"ר רוזן לאה 71-802-30 גישות ותיאוריות במדעי המדינה
ד"ר רונן יהודית 71-530-01 אסלאם רדיקלי ופוליטיקה במזרח התיכון
ד"ר רונן יהודית 71-557-01 מדינה, משטר וחברה בעולם הערבי
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-428-01 יחסי ישראל-ארצות הברית
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-551-01 סין והפוליטיקה הבינלאומית של המזרח הרחוק
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-806-01 תרבות פוליטית
מר רייף דני 71-770-39 היבטים יישומיים בעבודת הביקורת
ד"ר שוורץ דויד 71-207-88 הדרכה ביבליוגרפית
ד"ר שוורץ דויד 71-112-88 יסודות המשטר
ד"ר שוורץ דויד 71-897-30 תאגידים וחברות עירוניות בשלטון המקומי
פרופ' שטיינברג ג'ראלד גרשון 71-610-01 אסטרטגיה ובקרת נשק בלתי-קונוונציונלי
פרופ' שטיינברג ג'ראלד גרשון 71-645-01 גישות פוליטיות למשא-ומתן ותהליכי יישוב סכסוכים
פרופ' שטיינברג ג'ראלד גרשון 71-915-01 גישות ותיאוריות במדיניות ומינהל ציבורי
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-518-01 אסטרטגיה ופיקוד ושליטה במלחמה המודרנית
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-973-36 סוגיות באסטרטגיה צבאית
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-977-36 סוגיות נבחרות במלחמות ישראל-ערב
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-569-88 תולדות המלחמה
ד"ר שי שאול 71-965-38 אבני דרך בהתפתחות צה"ל
ד"ר שיאון ליאורה 71-495-88 כוחות שמירת שלום במוקדי סכסוך
ד"ר שיף אמירה 71-708-13 מבוא ליישוב סכסוכים
מר שלום דוד 71-214-01 יזמות לפיתוח רשויות מקומיות
ד"ר שלייפר רון 71-159-01 לוחמת מידע
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-625-88 היבטים פוליטיים במדיניות ציבורית
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-875-01 ניהול משאבי אנוש בסקטור הציבורי
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-160-01 תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול משא-ומתן
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-152-01 תהליכי קבלת החלטות במדיניות הציבורית
ד"ר שפירא עומר 71-719-01 דילמות אתיות בגישור
ד"ר שפירא שלמה 71-847-01 דמוקרטיה, תקשורת ושירותי מודיעין
ד"ר שפירא שלמה 71-364-01 טרור ולוחמה בלתי קונבנציונאלית
ד"ר שפירא שלמה 71-143-01 תקשורת בטחון פנים וטרור
ד"ר שפירא שלמה 71-199-01 התקשורת בקהיליה האירופית
ד"ר תאני-הררי טלי 71-253-01 ילדים, נוער והתקשורת
ד"ר תאני-הררי טלי 71-741-01 פרסום לצעירים: תיאוריה ומעשה
*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ו
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון