פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

רשימות ביבליוגרפיות תשס"ז
רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

מדעי המדינה
רשימות ביבליוגרפיות תשס"ח

שם המרצה מס' קורס שם הקורס pdf
עו"ד אבנרי נחמיה 71-266-01 השלטון המקומי בישראל: סוגיות במשפט חוקתי ומנהלי
ד"ר אגוז שלמה 71-112-01 יסודות המשטר בישראל
ד"ר אגוז שלמה 71-401-01 מפלגות ותנועות חברתיות במערב ובישראל
ד"ר אורבך יהודית 71-802-01 גישות ותיאוריות במדעי המדינה
ד"ר אורבך יהודית 71-492-01 פיוס וסליחה: חזון ומציאות
ד"ר אורבך יהודית 71-176-01 פסיכולוגיה חברתית ותקשורת
גב' אלוש-לברון מירב 71-415-01 רב תרבותיות והפוליטיקה של הייצוג בתקשורת
ד"ר אמיר רות 71-984-01 יסודות המחקר המדעי
ד"ר אמיר רות 71-970-01 מחקר בתקשורת המונים
ד"ר אמיר רות 71-338-01 שיטות מחקר מתקדמות-איכותני
ד"ר אמרני שוקי 71-276-88 אתיקה ופיקוח ציבורי בחברה הדמוקרטית
ד"ר אמרני שוקי 71-798-39 ביקורת המדינה במערכת השלטון והמינהל בישראל
ד"ר ארבל-גנץ אורי 71-735-01 אחריות ציבורית ומדיניות ציבורית
ד"ר ארבל-גנץ אורי 71-411-01 מדיניות ציבורית: הפרקטיקה של העיצוב, הישום וההערכה
ד"ר ארבל-גנץ אורי 71-407-01 משילות: מדיניות ציבורית בין הציבורי, העסקי והאזרחי
ד"ר ארבל-גנץ אורי 71-631-01 מדיניות פיקוח ואסדרה של המשק
ד"ר אריאן עופר 71-441-88 ארגונים סביבתיים היבטים משווים
ד"ר אריאן עופר 71-939-30 מדינת רווחה והסוגיה הגלובלית
ד"ר בוגוש רינה 71-193-01 חוק והמשפט בעיני התקשורת
ד"ר בוגוש רינה 71-641-01 טקסט תרבות ותקשורת
ד"ר בלוך- אלקון יעל 71-162-01 מבוא לתקשורת ציבורית
ד"ר בלוך- אלקון יעל 71-339-01 שיטות מחקר מתקדמות - כמותי
ד"ר בלוך- אלקון יעל 71-656-01 תקשורת, דעת קהל ומדיניות חוץ
ד"ר בלוך- אלקון יעל 71-732-01 תקשורת פוליטית ודעת קהל
פרופ' בליי אלכסנדר 71-364-36 טרור ולוחמה בלתי קונבנציונאלית
פרופ' בליי אלכסנדר 71-241-38 ערביי ישראל ומעמדם הפוליטי
ד"ר בלס תיקי 71-473-88 בין הבוחר לנבחר-מתוקשב
ד"ר בלס תיקי 71-475-88 בין סדר יום פוליטי לסדר יום ציבורי
ד"ר בלס תיקי 71-195-01 סדנה לכתיבה עיתונאית
ד"ר בן-בצלאל גיל 71-670-01 המינהל הציבורי בישראל: הלכה למעשה
ד"ר בן-בצלאל גיל 71-114-01 מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית
ד"ר בן-יהודה חמדה 71-984-01 יסודות הכתיבה המדעית
ד"ר בן-יהודה חמדה 71-300-01 מחקר במדעי המדינה הלכה למעשה
ד"ר בן-יהודה חמדה 71-887-02 סדנא בכתיבת תיזה
ד"ר בן-שלום עוזי 71-793-36 פסיכולוגיה צבאית
ד"ר ברנדייס אייל 71-802-40 גישות ותאוריות במדעי המדינה
ד"ר ברנדייס אייל 71-113-02 פוליטיקה ישראלית
ד"ר ברנדייס אייל 71-108-02 תולדות המחשבה המדינית
ד"ר גבריאלי-נורי דליה 71-431-01 המימד התרבותי: הפתעת מלחמת יום כיפור
ד"ר גבריאלי-נורי דליה 71-279-01 סודות, הטעיה ובטחון לאומי
פרופ' גולדברג גיורא 71-472-01 בחירות והצבעה בישראל
פרופ' גולדברג גיורא 71-400-01 מפלגות ותנועות פוליטיות בישראל
רו"ח גולדברג דוד 71-774-39 ניתוח דו"חות פיננסיים בהיבט הביקורת
פרופ' גלבוע איתן 71-768-01 דעת קהל: מדידה, עיצוב, השפעה
פרופ' גלבוע איתן 71-980-01 סמינר מחקר חובה לתואר שלישי
פרופ' גלבוע איתן 71-648-01 תקשורת ויחסים בינלאומיים בעידן המידע
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-491-01 הטוב הרע והמכוער: יחסי עיתונאות ופוליטיקה
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-763-01 מנהיגות פוליטית בעידן "התקשורת החדשה"
גב גלר שלומית 71-419-39 תקינה, שיטות ותהליכים בביקורת הפנימית
פרופ' גריילסאמר אילן 71-425-01 חברה ופוליטיקה בצרפת
פרופ' גריילסאמר אילן 71-210-01 מפלגה ואידיאולוגיה
פרופ' גריילסאמר אילן 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית
מר גרינברג צביקה 71-749-39 ביקורת מערכות מידע
ד"ר דשא גלית 71-392-01 מגדר ומדיניות ציבורית
ד"ר הלינגר משה 71-109-03 אידיאולוגיות מודרניות
ד"ר הלינגר משה 71-777-01 הגות פוליטית יהודית מודרנית
ד"ר הלינגר משה 71-839-01 יהדות ודמוקרטיה
ד"ר הלינגר משה 71-100-01 מבוא לממשל ופוליטיקה
גב' וינרסקי-פרץ חדווה 71-399-01 היבטים ארגוניים במנהל הציבורי ובשלטון המקומי
פרופ' זיסר ברוך 71-109-01 אידיאולוגיה ומשטר בעידן המודרני
פרופ' זיסר ברוך 71-800-01 מקראה במחשבה מדינית ופוליטיקה משווה
ד"ר חנין זאב 71-335-01 אנתרופולוגיה פוליטית
ד"ר חנין זאב 71-535-01 הקהילה ה"רוסית" בפוליטיקה ישראלית
ד"ר חנין זאב 71-529-01 משטרים פוליטיים באפריקה: ממשל ומדיניות ציבורית
ד"ר טים אנגליקה 71-563-01 מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של גרמניה אחרי 1945
ד"ר טים אנגליקה 71-575-01 השואה, גרמניה ומדינת ישראל בין השנים 1945 -2007
ד"ר ידגר יעקב 71-824-01 סמלים ומיתוסים בפוליטיקה
ד"ר ידגר יעקב 71-729-01 תקשורת וזהות לאומית
ד"ר יאיר תמי 71-271-01 מיומנויות בכתיבה אקדמית
מר ישורון יואל 71-207-01 הדרכה ביבליוגרפית
מר כהן איתן 72-114-01 מבוא למנהל ומדיניות ציבורית
פרופ' כהן אשר 71-457-01 דת, חברה ופוליטיקה בישראל
פרופ' כהן אשר 71-319-01 זהויות יהודיות בעידן רב-תרבותי
פרופ' כהן אשר 71-113-01 פוליטיקה ישראלית
פרופ' כהן סטיוארט 71-487-36 בחיפוש אחר הניצחון –התפתחויות בחשיבה על המלחמה בעת החדשה
פרופ' כהן סטיוארט 71-569-01 מבוא לתולדות המלחמה
פרופ' כהן סטיוארט 71-706-01 צבא וחברה בישראל
ד"ר כהן-אביגדור נאוה 71-469-01 אינטרנט, תקשורת ולאומיות
ד"ר כהן-אביגדור נאוה 71-149-01 תולדות אמצעי התקשורת בעולם ובישראל
פרופ' כפיר אהרון 71-957-38 ארגון וניהול- הערכה ושיפור
פרופ' כפיר אהרון 71-863-39 הסביבה הארגונית והניהולית של הביקורת
פרופ' כפיר אהרון 71-851-01 רפורמה במינהל הציבורי- הערכה ושיפור
ד"ר כץ אור 71-205-88 שיטות מחקר
ד"ר כץ ירון 71-165-01 מוסדות התקשורת בישראל
ד"ר כץ ירון 71-640-01 ניהול קמפיין פוליטי בתקשורת
ד"ר לביא עליזה 71-333-01 הרדיו במאה העשרים:תהליכים, מגמות, השלכות
ד"ר לביא עליזה 71-385-01 מיגדר ותקשורת המונים
גב' לזרסון עליזה 71-271-03 מיומנויות בכתיבה אקדמית
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-786-01 הוראה, פרסומים ועולם האקדמיה
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-889-01 מהפכת האינטרנט
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-669-01 עידן המידע: התקשורת כציר בפוליטיקה, בכלכלה ובחברה במאה ה-21
רו"ח לינדנר יוסי 71-776-30 חשבונאות פיננסית
מר ליפשיץ יעקב 71-322-36 כלכלה וביטחון
גב' מדלר-לירז חנה 71-204-88 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
ד"ר מודריק-אבן חן הילי 71-711-36 דיני בטחון צבא ומלחמה
ד"ר מועלם יצחק 71-104-88 מבוא ליחסים בינלאומיים
ד"ר עו"ד מנור ראודור 71-713-01 דיני עבודה
ד"ר מש רוני 27-723-01 ארגונים , קונפליקטים ומה שביניהם
ד"ר משאלי-רם מירב 71-802-04 גישות ותאוריות במדעי המדינה
ד"ר משאלי-רם מירב 71-003-01 חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש 1500 - 2000
ד"ר משאלי-רם מירב 71-104-01 מבוא ליחסים בינלאומיים
ד"ר משה מירה 71-671-30 מדיניות ציבורית תקשורתית
ד"ר משה מירה 71-706-88 צבא וחברה
ד"ר משה מירה 71-189-01 שדה המחקר העכשווי בתקשורת
ד"ר משה מירה 71-485-01 תקשורת ויצירת סמלים ומיתוסים
ד"ר נואמה מאיר 71-725-01 המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי ערבי
ד"ר נויבואר-שני מיכל 71-494-01 קביעת סדר יום ציבורי(אג'נדה): מי? מתי? ואיך?
פרופ' נחמני עמיקם 71-003-88 חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש 1500 - 2000
ד"ר נחמני עמיקם 71-332-01 נשים ולאומיות
ד"ר סולימאן אילן 71-114-88 מבוא למינהל ציבורי
גב' סלצקי מיכל 71-413-01 יחסי ציבור ועיתונאות – קונפליקטים ושיתופי פעולה
פרופ' ענבר אפרים 71-514-01 מבוא למלחמה ובטחון לאומי
מר ענר בעז 71-716-39 מתודולוגיה של הביקורת
פרופ' פאקס יונתן 71-106-01 משטר ופוליטיקה בארה"ב
פרופ' פאקס יונתן 71-738-01 קונפליקטים דתיים
פרופ' פאקס יונתן 71-788-01 קונפליקטים פנימיים ומהפכות
מר פויכטונגר דוד 71-280-01 מבוא למחשבה מדינית יהודית
ד"ר פטרושבסקי אורי 71-568-01 האידיאולוגיה והפוליטיקה ברוסיה מאז 1989
ד"ר פניני, גד, רו"ח 71-718-39 יסודות הבקורת החשבונאית
מר פרידמן דני 71-421-39 ניהול סיכונים
מר פינקו פרץ 72-662-02 ניהול עובדים בשירות הציבורי
ד"ר פריש הלל 71-239-01 דפוסי מרי בתנועה הפלסטינית
ד"ר פריש הלל 71-593-01 מדיניות ציבורית השוואתית במזה"ת
ד"ר פרלה שלמה 71-108-88 תולדות המחשבה המדינית
ד"ר פרנקל-פארן עטרה 71-109-02 אידיאולוגיות בעידן המודרני
ד"ר פרנקל-פארן עטרה 71-443-01 אינטרנט: או איך לא ליפול ברשת?
ד"ר צבאג שמואל 71-547-01 סיום מלחמות בעידן הגרעיני
ד"ר צדוק יגאל 72-105-01 מבוא לשלטון המקומי בישראל
מר קאפח דוד 71-779-30 ניהול כספי וכלכלי שלטון מקומי
ד"ר קובר אבי 71-244-01 מלחמות ישראל-ערב
ד"ר קובר אבי 71-959-01 צבא וביטחון-מצב הדיסיפלינה
מר קורן דוד 71-252-01 הטרור הפונדמנטליסטי ומאבקו במדינות הלאום המודרניות
ד"ר קורץ גילה 71-205-08 מבוא לשיטות מחקר ושימושי מחשב
ד"ר קורץ גילה 71-205-01 שיטות מחקר ושימושי מחשב
ד"ר קנולר אפרת 71-662-01 ניהול עובדים בשירות הציבורי
ד"ר קנולר אפרת 71-112-02 המשטר במדינת ישראל
ד"ר קנולר אפרת 71-100-88 מבוא לממשל ופוליטיקה
ד"ר קנולר אפרת 71-667-30 סוגיות נבחרות בניהול עובדים
ד"ר קנולר אפרת 71-400-88 מפלגות ותנועות פוליטיות
ד"ר קנולר אפרת 71-667-38 סוגיות נבחרות בניהול עובדים
ד"ר קנולר אפרת 71-113-88 פוליטיקה ישראלית
ד"ר קנולר אפרת 71-496-38 שסעים פוליטיים בחברה הישראלית
מר ראשי צוריאל 71-366-01 תקשורת ויהדות
ד"ר רוזביץ שמעון 71-882-01 ההפרטה בישראל ובעולם, בחברות וברשויות מקומיות
ד"ר רוזביץ שמעון 71-367-01 השלטון המקומי והשלטון המרכזי
ד"ר רוזביץ שמעון 71-988-38 פיקוח ובקרה תקציבי
ד"ר רונן יהודית 71-530-01 אסלאם רדיקלי ופוליטיקה: בין סומליה לאפגניסטן
ד"ר רונן יהודית 71-557-01 דת, חברה ומשטר בעולם הערבי(מגרב)
ד"ר רוסמן אלישבע 71-455-01 סדנא לכתיבה מחקרית
מר רייף דני 71-770-39 היבטים יישומיים בעבודת הביקורת
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-428-01 יחסי ישראל-ארצות הברית
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-428-88 יחסי ישראל-ארצות הברית
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-551-01 סין והפוליטיקה הבינלאומית של המזרח הרחוק
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-806-01 תרבות פוליטית
ד"ר שאול שי 71-965-38 אבני דרך בהתפתחות צה"ל
ד"ר שוהם דני 71-683-01 מודיעין ומדינה
ד"ר שוהם דני 71-681-01 נשק בלתי קונבנציונלי – היבטים אסטרטגיים, פוליטיים וטכנולוגיים
ד"ר שוורץ דויד 71-207-88 הדרכה ביבליוגרפית
ד"ר שוורץ דויד 71-112-88 יסודות המשטר
ד"ר שוורץ דויד 72-107-01 מבוא לשלטון מקומי
ד"ר שוורץ דויד 71-437-88 ממפלגת אופוזיציה למפלגת שלטון תנועת החרות והליכוד
ד"ר שוורץ דויד 71-897-30 תאגידים וחברות עירוניות בשלטון המקומי
ד"ר שור שוש 71-242-88 יחסים בינלאומיים, דיפלומטיה ותהליכים בשנים 1900-1945
פרופ' שטיינברג ג'ראלד גרשון 71-610-01 אסטרטגיה ובקרת נשק בלתי-קונוונציונלי
פרופ' שטיינברג ג'ראלד גרשון 71-645-01 גישות פוליטיות למשא-ומתן ותהליכי יישוב סכסוכים
פרופ' שטיינברג ג'ראלד גרשון 71-915-01 עקרונות במדיניות ציבורית
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-518-01 אסטרטגיה ופו"ש במלחמה המודרנית
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-244-88 דוקטרינת הלחימה הישראלית במבחן המלחמות
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-417-01 לחימה מול צבאות ומול טרור
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-973-36 סוגיות נבחרות באסטרטגיה צבאית
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-977-36 סוגיות נבחרות ביישום דוקטרינת הלחימה של צה"ל במלחמות
ד"ר שי (שורץ) חנן 71-569-88 תולדות המלחמה
ד"ר שיף אמירה 71-708-01 מבוא ליישוב סכסוכים
ד"ר שלייפר רון 71-159-36 "בני חיל" לוחמת מידע תכנית
עו"ד שנידרמן ניר 72-106-01 משפט השלטון המקומי
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-358-88 התנהגות ארגונית
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-875-30 ניהול משאבי אנוש בסקטור הציבורי
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-914-30 עקרונות במדיניות ציבורית
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-914-88 עקרונות במדיניות ציבורית
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-160-88 תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול משא-ומתן
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-152-88 תהליכי קבלת החלטות במדיניות הציבורית
ד"ר שפירא עומר 72-719-01 דילמות אתיות בגישור
ד"ר שקד שוש 71-489-01 שיח בין-אישי ושיח ציבורי
מר שרון עזריאל 72-989-01 בקרה וביקורת בשלטון המקומי
ד"ר תאני-הררי טלי 71-253-01 ילדים, נוער והתקשורת
ד"ר תאני-הררי טלי 71-741-01 פרסום לצעירים: תיאוריה ומעשה

רשימות ביבליוגרפיות תשס"ז
רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון