פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002
*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ח
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

מדעי המדינה
רשימות ביבליוגרפיות תשס"ט

שם המרצה מס' קורס שם הקורס pdf
ד"ר אגוז שלמה 71-112-01 יסודות המשטר בישראל
ד"ר אגוז שלמה 71-401-01 מפלגות ותנועות חברתיות במערב ובישראל
ד"ר אדה יצחק 71-498-34 איחוד אירופה
ד"ר אדה יצחק 71-374-38 הגלובליזציה הכלכלית
ד"ר אורבך יהודית 71-802-01 גישות ותיאוריות במדעי המדינה
ד"ר אורבך יהודית 71-492-01 פיוס וסליחה: חזון ומציאות
ד"ר אורבך יהודית 71-176-01 פסיכולוגיה חברתית ותקשורת
ד"ר אלוש-לברון מירב 71-415-01 רב תרבותיות והפוליטיקה של הייצוג בתקשורת
ד"ר אמיר רות 71-970-01 מחקר בתקשורת המונים
ד"ר אמיר רות 71-984-01 יסודות המחקר המדעי
ד"ר אמיר רות 71-338-01 שיטות מחקר מתקדמות - איכותני
ד"ר אמרני שוקי 71-615-38 אתיקה, פוליטיקה ומנהיגות
ד"ר אמרני שוקי 71-798-39 ביקורת המדינה במערכת השלטון והמינהל בישראל
ד"ר ארבל-גנץ אורי 71-863-39 הסביבה הארגונית והניהולית של הביקורת
ד"ר ארבל-גנץ אורי 71-114-01 מבוא למינהל ומדיניות ציבורית
ד"ר ארבל-גנץ אורי 71-631-01 מדיניות פיקוח ואסדרה של המשק
ד"ר ארבל-גנץ אורי 71-407-01 משילות: מדיניות ציבורית בין הציבורי, העסקי והאזרחי
ד"ר אריאן עופר 71-441-88 ארגונים סביבתיים היבטים משווים
ד"ר אריאן עופר 71-441-89 ארגונים סביבתיים היבטים משווים
ד"ר אריאן עופר 71-323-34 כלכלת בטחון
ד"ר אריאן עופר 71-939-35 מדינת רווחה והסוגיה הגלובלית
ד"ר בוגוש רינה 71-193-01 חוק והמשפט בעיני התקשורת
ד"ר ביצור אבי 71-516-01 מעמד העורף בתפישת הבטחון הלאומי בישראל
ד"ר בלוך-אלקון יעל 71-162-01 מבוא לתקשורת
ד"ר בלוך-אלקון יעל 71-339-01 שיטות מחקר מתקדמות - כמותי
ד"ר בלוך-אלקון יעל 71-656-01 תקשורת, דעת קהל ומדיניות חוץ
ד"ר בלוך-אלקון יעל 71-732-01 תקשורת פוליטית ודעת קהל
ד"ר בלס תיקי 71-475-01 בין סדר יום פוליטי לסדר יום ציבורי
ד"ר בלס תיקי 71-275-01 בין הבוחר לנבחר
ד"ר בלס תיקי 71-195-01 הכתבה העיתונאית
ד"ר בן בצלאל גיל 71-670-01 המינהל הציבורי בישראל: הלכה למעשה
ד"ר בן בצלאל גיל 71-675-01 מדיניות ציבורית במונופולים טבעיים
ד"ר בן חי-שגב יפעת 71-396-01 מחקרי קהל בתקשורת
ד"ר בן יהודה חמדה 71-984-02 יסודות הכתיבה המדעית
ד"ר בן יהודה חמדה 71-300-01 מחקר במדעי המדינה הלכה למעשה
ד"ר בן-שלום עוזי 71-793-36 פסיכולוגיה צבאית
ד"ר בר-אור עמיר 71-336-36 צבא ופוליטיקה בישראל
ד"ר בר-אור עמיר 71-336-38 צבא ופוליטיקה בישראל
ד"ר ברנדייס אייל 71-109-01 אידיאולוגיה מודרניות
ד"ר ברנדייס אייל 71-802-35 גישות ותאוריות במדעי המדינה
ד"ר ברנדייס אייל 71-113-23 פוליטיקה ישראלית (קורס קיץ)
ד"ר ברנדייס אייל 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית
ד"ר ברנדייס אייל 71-108-88 תולדות המחשבה המדינית
גב' ברנשטיין נעה 71-271-02 אוריינות אקדמית
ד"ר עו"ד גבריאלי נורי דליה 71-981-35 החברה הישראלית - בין מלחמה לשלום
ד"ר עו"ד גבריאלי נורי דליה 71-431-01 המימד התרבותי: הפתעת מלחמת יום כיפור
ד"ר עו"ד גבריאלי נורי דליה 71-279-01 סודות, הטעיה ובטחון לאומי
פרופ' גולדברג גיורא 71-403-01 בן-גוריון והדמוקרטיה הישראלית
פרופ' גלבוע איתן 71-395-01 עמדות התקשורת והציבור בארה"ב כלפי ישראל והמזה"ת
פרופ' גלבוע איתן 71-648-01 תקשורת ויחסים בינלאומיים בעידן המידע
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-491-01 הטוב הרע והמכוער: יחסי עיתונאות ופוליטיקה
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-763-01 מנהיגות פוליטית בעידן "התקשורת החדשה"
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-215-01 סוגיות נבחרות בתקשורת, חברה ותרבות
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-743-01 קמפיינים פוליטיים בארה"ב ובישראל: תיאוריה ופרקטיקה
גב' גלר שלומית 71-373-39 הביקורת בעידן השלטון התאגידי
מר גרינברג צביקה 71-749-39 ביקורת מערכות מידע
פרופ' דון-יחיא אליעזר 71-837-01 לאומיות וציונות
ד"ר דשא גלית 71-392-01 סמינריון מגדר ומדיניות ציבורית
ד"ר הוכבאום יוסף 71-627-36 תולדות הלחימה בעידן מדינת הלאום
ד"ר הלינגר משה 71-109-02 אידיאולוגיות מודרניות
ד"ר הלינגר משה 71-100-01 מבוא לממשל ופוליטיקה
ד"ר הלינגר משה 71-100-23 מבוא לממשל ופוליטיקה (קורס קיץ)
ד"ר וינרסקי- פרץ חדווה 71-399-01 היבטים ארגוניים במנהל הציבורי ובשלטון המקומי
ד''ר חנין זאב 71-335-01 אנתרופולוגיה פוליטית
ד''ר חנין זאב 71-535-01 הקהילה ה"רוסית" בפוליטיקה ישראלית
ד''ר חנין זאב 71-529-01 משטרים פוליטיים באפריקה: ממשל ומדיניות ציבורית
ד''ר חנין זאב 71-905-01 פרקים בתיאוריה ארגונית: מערכות השלטון הבלתי פורמאליים ושחיתות בעולם המודרני
ד''ר טל הילה 71-112-23 יסודות המשטר בישראל
ד"ר יאיר תמי 71-271-01 אוריינות אקדמית
ד"ר ידגר יעקב 71-379-01 מודרניות, מסורת וחילון - מבט ביקורתי
ד"ר ידגר יעקב 71-493-01 פרשנות ופוליטיקה
ד"ר ידגר יעקב 71-729-01 תקשורת וזהות לאומית
ד"ר כהן אשר 71-457-01 דת, חברה ופוליטיקה בישראל
ד"ר כהן אשר 71-319-01 זהויות יהודיות בעידן רב-תרבותי
ד"ר כהן אשר 71-113-01 פוליטיקה ישראלית
פרופ' כהן סטיוארט 71-487-36 בחיפוש אחר הניצחון – התפתחויות במחשבה על המלחמה
פרופ' כהן סטיוארט 71-569-01 מבוא לתולדות המלחמה
פרופ' כהן סטיוארט 71-706-01 צבא וחברה בישראל - סמינריון
פרופ' כפיר אהרון 71-957-38 ארגון וניהול – הערכה ושיפור
ד"ר כץ אור 71-204-88 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
ד"ר כץ אור 71-205-88 שיטות מחקר
ד"ר כץ ירון 71-165-01 התקשורת בישראל
ד"ר כרמון מאיר 71-371-39 בירור, תשאול וחקירה
ד"ר לביא עליזה 71-385-01 מיגדר
עו"ד להמן איתן 71-172-01 דיני תקשורת
ד"ר לורבר עזריאל 71-368-36 מבוא לטכנולוגיה צבאית
גב' לזרסון עליזה 71-271-03 אוריינות אקדמית
רו"ח לינדנר יוסי 71-776-30 חשבונאות פיננסית
ליפשיץ יעקב 71-322-36 כלכלה וביטחון
גב' מגן כלילה 71-377-01 ניהול משברים בתקשורת
גב' מגן כלילה 71-375-01 סוגיות עכשוויות ביחסי ציבור
ד"ר מודריק-אבן חן הילי 71-711-36 דיני בטחון צבא ומלחמה
ד"ר מולוב בנימין 71-626-01 סמינריון עיוני – כלל:"ריאליזם ביחב"ל"
ד"ר מועלם יצחק 71-104-88 מבוא ליחסים בינלאומיים
ד"ר מועלם יצחק 71-337-35 סוגיות במדיניות החוץ של ישראל
מר מלאך יוסף 71-398-01 מדינת ישראל: ציונות ולאומיות
ד"ר מנור ראודור, עו"ד 71-713-30 דיני עבודה
ד"ר משאלי-רם מירב 71-802-04 גישות ותיאוריות במדעי המדינה
ד"ר משאלי-רם מירב 71-003-01 חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש 1500-2000
ד"ר משאלי-רם מירב 71-104-01 מבוא ליחסים בינלאומיים
ד"ר משה מירה 71-671-01 מדיניות ציבורית תקשורתית
ד"ר משה מירה 71-706-88 צבא וחברה
ד"ר משה מירה 71-189-01 שדה המחקר העכשווי בתקשורת
ד"ר משה מירה 71-485-01 תקשורת ויצירת סמלים ומיתוסים
ד"ר נואמה מאיר 71-725-01 המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי ערבי
ד"ר נויבואר-שני מיכל 71-494-01 קביעת סדר יום ציבורי (אג'נדה): מי? מתי? ואיך?
פרופ' נחמני עמיקם 71-243-01 אסטרטגיה ופוליטיקה בינלאומית לאחר מלחמת העולם השניה
פרופ' נחמני עמיקם 71-780-01 אתניות: פוליטיקה וסכסוך
פרופ' נחמני עמיקם 71-332-01 נשים ולאומיות -סמינריון
פרופ' נחמני עמיקם 71-332-88 נשים ולאומיות
ד"ר סלצקי מיכל 71-953-01 יחסי ציבור - תיאוריה ופרקטיקה
ד"ר סלצקי מיכל 71-413-01 יחסי ציבור ועיתונאות – קונפליקטים ושיתופי פעולה
פרופ' סנדלר שמואל 71-826-01 גישות ותאוריות ביחב"ל
פרופ' ענבר אפרים 71-785-01 ישראל במזה"ת מאז 1991
פרופ' ענבר אפרים 71-514-01 מבוא למלחמה וביטחון לאומי
רו"ח ענר בעז 71-716-39 מתודולוגיה של הביקורת
ד"ר פאקס יונתן 71-106-01 משטר ופוליטיקה בארה"ב
ד"ר פאקס יונתן 71-738-01 קונפליקטים דתיים
ד"ר פאקס יונתן 71-788-01 קונפליקטים פנימיים ומהפכות
ד"ר פויכטונגר דוד 71-280-01 מבוא למחשבה מדינית יהודית
ד"ר פטרושבסקי אורי 71-568-01 האידיאולוגיה והפוליטיקה ברוסיה מאז 1989
ד"ר פניני גד, רו"ח 71-718-39 יסודות הבקורת החשבונאית
ד"ר פריש הלל 71-239-01 דפוסי מרי בתנועה הפלסטינית
ד"ר פריש הלל 71-592/3-01 מדינה וחברה במזה"ת
ד"ר פרלה שלמה 71-109-88 אידיאולוגיה ומשטר בעידן המודרני
ד"ר פרנקל-פארן עטרה 71-443-01 אינטרנט: תקשורת, תרבות וחברה
ד"ר צבאג שמואל 71-547-01 סיום מלחמות בעידן הגרעיני
ד"ר קובר אבי 71-947-36 גישות בלימודי צבא וביטחון
ד"ר קובר אבי 71-959-36 גישות בלימודי צבא וביטחון
ד"ר קובר אבי 71-244-01 מלחמות ישראל-ערב
ד"ר קובר אבי 71-959-01 צבא וביטחון – מצב הדיסיפלינה
ד"ר קורן דוד 71-252-01 הטרור הפונדמנטליסטי: הגות ומעשה
ד"ר קורץ גילה 71-214-01 מחקר ומידענות
ד"ר קליין מנחם 71-512-01 אש"פ כארגון פוליטי
ד"ר קליין מנחם 71-691-01 ירושלים עיר במחלוקת
ד"ר קליין מנחם 71-604-01 פלסטינים מקהילה לתנועה לאומית
שופט קליין מנחם (מריו) 71-714-39 חוק ומשפט בביקורת פנימית
שופט קליין מנחם (מריו) 71-751-39 משפט ואתיקה בביקורת ציבורית
ד"ר קמפינסקי רוני 71-207-03 הדרכה ביבליוגרפית
ד"ר קמפינסקי רוני 71-113-02 פוליטיקה ישראלית
ד"ר קנולר אפרת 71-112-02 יסודות המשטר בישראל
ד"ר קנולר אפרת 71-100-88 מבוא לממשל ופוליטיקה
ד"ר קנולר אפרת 72-662-01 ניהול עובדים בשירות הציבורי
ד"ר קנולר אפרת 71-667-34 סוגיות נבחרות בניהול עובדים
ד"ר קנולר אפרת 71-667-35 סוגיות נבחרות בניהול עובדים
ד"ר קנולר אפרת 71-103-88 פוליטיקה ישראלית
ד"ר קנולר אפרת 71-496-36 שסעים פוליטיים בחברה הישראלית
ד"ר ראשי צוריאל 71-366-01 תקשורת ויהדות
ד"ר רוזביץ שמעון 71-882-01 ההפרטה בישראל ובעולם, בחברות וברשויות מקומיות
ד"ר רוזביץ שמעון 71-955-30 ההפרטה בישראל ובעולם שיטות ובעיות
ד"ר רוזביץ שמעון 71-367-01 השלטון המקומי והשלטון המרכזי
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-428-88 יחסי ישראל-ארצות הברית
מר רייף דני 71-733-30 בקרה במערכות מידע
מר רייף דני 71-770-39 היבטים יישומיים בעבודת הביקורת
ד"ר שאול שי 71-965-38 אבני דרך בהתפתחות צה"ל
ד"ר שגיא רחל 72-204-01 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
ד"ר שגיא רחל 72-205-01 מבוא לשיטות מחקר ושימושי מחשב
גב' שהם איה 71-204-01 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
גב' שהם איה 71-205-01 מבוא לשיטות מחקר ושימושי מחשב
ד"ר שוהם דני 71-683-01 מודיעין ומדינה
ד"ר שוהם דני 71-681-01 נשק בלתי קונבנציונלי – היבטים אסטרטגיים, פוליטיים וטכנולוגיים
עו"ד שווץ דן 71-372-39 חוק ומשפט:היבטים ישומיים
ד"ר שוורץ דויד 71-207-88 הדרכה ביבליוגרפית
ד"ר שוורץ דויד 71-897-30 חוק ומשפט:תאגידים וחברות עירוניות בשלטון המקומי
ד"ר שוורץ דויד 71-112-88 יסודות המשטר
ד"ר שוורץ דויד 71-831-34 שלטון מקומי- מימד מקומי של הפוליטיקה
ד"ר שור שוש 71-727-35 פיקוח האיכות במנהל הציבורי
ד"ר שור שוש 71-242-88 יחסים בינלאומיים, דיפלומטיה ותהליכים בשנים 1900-1945
פרופ' שטיינברג ג'ראלד (גרשון) 71-610-01 אסטרטגיה ובקרת נשק בלתי-קונוונציונלי
פרופ' שטיינברג ג'ראלד (גרשון) 71-645-01 גישות פוליטיות למשא-ומתן ותהליכי יישוב סכסוכים
פרופ' שטיינברג ג'ראלד (גרשון) 71-915-01 עקרונות במדיניות ציבורית
ד"ר שי (שוורץ) חנן 71-518-01 אסטרטגיה ופו"ש במלחמה המודרנית
ד"ר שי (שוורץ) חנן 71-417-01 לחימה מול צבאות ומול טרור
ד"ר שי (שוורץ) חנן 71-244-88 מלחמות ישראל-ערב
ד"ר שי (שוורץ) חנן 71-973-38 סוגיות נבחרות באסטרטגיה צבאית
ד"ר שי (שוורץ) חנן 71-977-36 סוגיות נבחרות ביישום דוקטרינת הלחימה של צה"ל במלחמות
ד"ר שיף אמירה 71-708-01 מבוא ליישוב סכסוכים
ד"ר שלייפר רון 71-159-38 לוחמת מידע
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-114-88 מבוא למינהל ומדיניות ציבורית
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-875-38 ניהול משאבי אנוש בסקטור הציבורי
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-914-01 עקרונות במדיניות ציבורית
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-914-35/38/39 עקרונות במדיניות ציבורית
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-152-88 תהליכי קבלת החלטות
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-160-88 תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול משא-ומתן
ד"ר שפירא שלמה 71-199-01 התקשורת באיחוד האירופי
ד"ר שפירא שלמה 71-364-36 טרור ולוחמה בלתי קונבנציונאלית
ד"ר שפירא שלמה 71-847-01 שירותי מודיעין דמוקרטיה ותקשורת
ד"ר שפירא שלמה 71-143-01 תקשורת בטחון פנים וטרור
ד"ר שקד שוש 71-489-01 שיח בין-אישי ושיח ציבורי
ד"ר תאני-הררי טלי 71-253-01 ילדים, נוער והתקשורת
ד"ר תאני-הררי טלי 71-741-01 פרסום לצעירים: תיאוריה ומעשה
מר תמיר אילן 71-149-01 תולדות התקשורת
*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ח
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון
click here for a free hit counter