פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002
רשימות ביבליוגרפיות תשס"ט
רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

מדעי המדינה

רשימות ביבליוגרפיות תש"ע

שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אגוז שלמה 71-112-01 יסודות המשטר בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר אגוז שלמה 71-321-01 מדיניות עירונית ושלטון מקומי סיליבוס של הקורס
ד"ר אדה יצחק 71-374-35/38 גלובליזציה סיליבוס של הקורס
ד"ר אדה יצחק 71-317-01 כלכלה ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר אדלמן אורי 71-727-35 פיקוח ואיכות במינהל סיליבוס של הקורס
ד"ר אורבך יהודית 71-369-01 מנהיגות פוליטית וציבורית: היבטים תיאורטיים ויישומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר אורבך יהודית 71-492-01 פיוס וסליחה: חזון ומציאות סיליבוס של הקורס
ד"ר אורבך יהודית 71-176-01 תקשורת ופסיכולוגיה חברתית סיליבוס של הקורס
ד"ר אלוש-לברון מירב 71-132-01 מבוא לתקשורת חזותית סיליבוס של הקורס
ד"ר אלוש-לברון מירב 71-203-01 קולנוע תיעודי ישראלי בין מזרח ומערב סיליבוס של הקורס
ד"ר אמיר רות 71-338-01 שיטות מחקר מתקדמות-איכותני סיליבוס של הקורס
ד"ר ארבל-גנץ אורי 71-114-01 מבוא למינהל ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר ארבל-גנץ אורי 71-631-01 מדיניות פיקוח ואסדרה של המשק סיליבוס של הקורס
ד"ר ארבל-גנץ אורי 71-407-01/34/35 משילות: מדיניות ציבורית בין הציבורי, העסקי והאזרחי סיליבוס של הקורס
ד"ר ארבל-גנץ אורי 71-676-88 רפורמות במגזר הציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר אריאן עופר 71-323-35/38 כלכלת ביטחון (משרדי ממשלה) סיליבוס של הקורס
ד"ר בוגוש רינה 71-007-01 משפט ומדיה - הסיקור התקשורתי סיליבוס של הקורס
ד"ר בוגוש רינה 71-008-01 פרקליטים ומשפטים בתרבות הפופולארית סיליבוס של הקורס
ד"ר ביצור אבי 71-516-01 מעמד העורף בתפישת הביטחון הלאומי בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר ביצור אבי 71-236-01 המערכת הפוליטית והגיל השלישי ? מדיניות ודילמות בנושא זיקנה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר בלוך-אלקון יעל 71-162-01 מבוא לתקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר בלוך-אלקון יעל 71-339-01/02 שיטות מחקר מתקדמות-כמותי סיליבוס של הקורס
ד"ר בלוך-אלקון יעל 71-656-01 תקשורת, דעת קהל ומדיניות סיליבוס של הקורס
ד"ר בלוך-אלקון יעל 71-732-01 תקשורת פוליטית ודעת קהל סיליבוס של הקורס
ד"ר בלס תיקי 71-195-01 כתיבה עיתונאית סיליבוס של הקורס
בן-חי שגב יפעת 71-396-01 מחקרי קהל בתקשורת-ממסעודה משדרות ועד "האח הגדול" סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-984-01/02 יסודות הכתיבה המדעית סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-300-01 מחקר במדעי המדינה: הלכה למעשה סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-423-01 קונפליקטים בראי הפרדיגמות סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלום עוזי 71-793-36 פסיכולוגיה צבאית סיליבוס של הקורס
ד"ר בר-אור עמיר 71-336-36 צבא ופוליטיקה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-802-34/35/38/39 גישות ותיאוריות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-816-01 נושאים נבחרים בפוליטיקה הישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-113-01 פוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
ד"ר גבריאלי-נורי דליה, עו"ד 71-893-35/38/39 בחינת גמר לתואר שני סיליבוס של הקורס
פרופ' גולדברג גיורא 71-472-01 בחירות והצבעה בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' גולדברג גיורא 71-403-01 בן-גוריון והדמוקרטיה הישראלית סיליבוס של הקורס
פרופ' גולדברג גיורא 71-400-01 מפלגות ותנועות פוליטיות בישראל סיליבוס של הקורס
גב' גז-לנגרמן רוני 71-207-01/02/03/88 הדרכה ביבליוגרפית סיליבוס של הקורס
גב' גז-לנגרמן רוני 71-104-88 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-943-01 אליטות פוליטיות וחברתיות וקבוצות מנהיגות במזה"ת בעידן העת'מאני והפוסט-עת'מאני סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-725-01 המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי ערבי סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-819-01 עלייתו ונפילתו של הניטרליזם הערבי סיליבוס של הקורס
פרופ' גלבוע איתן 71-970-01 גישות ותיאוריות בתקשורת סיליבוס של הקורס
פרופ' גלבוע איתן 71-197-01 דיפלומטיה ציבורית - הסברה בינלאומית סיליבוס של הקורס
פרופ' גלבוע איתן 71-395-01 עמדות התקשורת והציבור בארה"ב כלפי ישראל והמזה"ת סיליבוס של הקורס
פרופ' גלבוע איתן 71-648-01 תקשורת ויחסים בינלאומיים בעידן המידע סיליבוס של הקורס
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-466-01 מי מוביל את מי: דעת קהל ותקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-763-01 מנהיגות פוליטית בעידן "התקשורת החדשה" סיליבוס של הקורס
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-215-01 סוגיות נבחרות בתקשורת, חברה ותרבות סיליבוס של הקורס
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-743-01 קמפיינים פוליטיים בארה"ב ובישראל: תיאוריה ופרקטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-303-01 תקשורת, חברה, פוליטיקה: יחסי גומלין במערב ובישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' גת משה 71-003-01 חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש 1500 - 2000 סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-109-01 אידיאולוגיות מודרניות סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-839-01 יהדות ודמוקרטיה סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-100-01/02 מבוא לממשל ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-204-88/89 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-205-88 מבוא לשיטות מחקר סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-109-02 אידיאולוגיות מודרניות סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-800-01 מקראה במחשבה מדינית ופוליטיקה משווה סיליבוס של הקורס
ד''ר חנין זאב 71-335-01 אנתרופולוגיה פוליטית סיליבוס של הקורס
ד''ר חנין זאב 71-535-01 הקהילה ה"רוסית" בפוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
ד''ר חנין זאב 71-529-01 משטרים פוליטיים באפריקה: ממשל ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-980-01 סמינר מחקר לתואר שלישי סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-493-01 פרשנות ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-729-01 תקשורת וזהות לאומית סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן סטיוארט 71-569-01 מבוא לתולדות המלחמה סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן סטיוארט 71-706-01/02 צבא וחברה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר כץ ירון 71-165-01 התקשורת בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר כץ ירון 71-640-01 ניהול קמפיין פוליטי בתקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר לביא עליזה 71-333-01 הרדיו במאה העשרים:תהליכים, מגמות, השלכות סיליבוס של הקורס
ד"ר לביא עליזה 71-385-01 מגדר ותקשורת המונים סיליבוס של הקורס
ד"ר לביא עליזה 71-699-01 נשים יהודיות כותבות סיליבוס של הקורס
עו"ד להמן איתן 71-188-01 אתיקה עיתונאית סיליבוס של הקורס
עו"ד להמן איתן 71-218-01 דיני תקשרת סיליבוס של הקורס
ד"ר לורבר עזריאל 71-368-36 מבוא לטכנולוגיה צבאית סיליבוס של הקורס
גב' לזרסון עליזה 71-271-01/02/03/04 אוריינות אקדמית סיליבוס של הקורס
מר ליפשיץ יעקב 71-322-36 כלכלה וביטחון סיליבוס של הקורס
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-889-01 מהפכת האינטרנט סיליבוס של הקורס
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-669-01 עידן המידע: תקשורת, פוליטיקה וחברה במאה ה-21 סיליבוס של הקורס
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-327-01 תקשורת חדשה: טכנולוגיה וחברה סיליבוס של הקורס
ד"ר מודריק-אבן חן הילי 71-711-36 דיני בטחון, צבא ומלחמה סיליבוס של הקורס
ד"ר מולוב בן 71-626-01 ריאליזם ביחב"ל סיליבוס של הקורס
ד"ר מלאך אסף 71-398-01 מדינת ישראל: ציונות ולאומיות סיליבוס של הקורס
ד"ר מנור ראודור, עו"ד 71-713-38 סוגיות נבחרות בדיני עבודה סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-802-01/36 גישות ותיאוריות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-104-01/02 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-318-01 קונפליקט מלחמה וטרור בדרום אסיה סיליבוס של הקורס
ד"ר משה מירה 71-671-30 מדיניות ציבורית תקשורתית סיליבוס של הקורס
ד"ר משה מירה 71-189-01 שדה המחקר העכשווי בתקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר נויבואר-שני מיכל 71-494-01 קביעת סדר יום ציבורי(אג'נדה): מי? מתי? ואיך? סיליבוס של הקורס
פרופ' נחמני עמיקם 71-780-01 אתניות: פוליטיקה וסכסוך סיליבוס של הקורס
פרופ' נחמני עמיקם 71-243-01 אסטרטגיה ופוליטיקה בינלאומית לאחר מלחמת העולם השנייה סיליבוס של הקורס
פרופ' נחמני עמיקם 71-332-01 נשים ולאומיות סיליבוס של הקורס
ד"ר סלצקי מיכל 71-355-01 יחסי ציבור לחברות עסקיות וארגונים ציבוריים סיליבוס של הקורס
ד"ר סלצקי מיכל 71-315-01 מבוא ליחסי ציבור ודוברות סיליבוס של הקורס
ד"ר סלצקי מיכל 71-377-23 ניהול משברים תקשורתיים סיליבוס של הקורס
פרופ' סנדלר שמואל 71-826-01 גישות ותאוריות ביחב"ל סיליבוס של הקורס
פרופ' ענבר אפרים 71-514-01 מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי סיליבוס של הקורס
פרופ' ענבר אפרים 71-298-01 סוגיות אסטרטגיות בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' ענבר אפרים 71-538-01 סוגיות בבעיות בטחון לאומי בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-738-01 קונפליקטים דתיים סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-788-01 קונפליקטים פנימיים ומהפכות סיליבוס של הקורס
ד"ר פויכטונגר דוד מ. 71-280-01 מבוא למחשבה מדינית יהודית סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-239-01/88 דפוסי מרי בתנועה הפלסטינית סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-593-01 מדינה וחברה במזה"ת סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלה שלמה 71-109-88 אידיאולוגיה ומשטר בעידן המודרני סיליבוס של הקורס
ד"ר פרנקל-פארן עטרה 71-311-01 אינטרנט - ווב 2.0: תוכן גולשים סיליבוס של הקורס
ד"ר פרנקל-פארן עטרה 71-443-01 אינטרנט: תקשורת, תרבות וחברה סיליבוס של הקורס
ד"ר צבאג שמואל 71-254-88 גיאופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר קובר אבי 71-959-36 גישות בלימודי צבא וביטחון סיליבוס של הקורס
ד"ר קובר אבי 71-244-01 מלחמות ישראל-ערב סיליבוס של הקורס
ד"ר קובר אבי 71-624-01 סוגיות בהגות צבאית סיליבוס של הקורס
ד"ר קובר אבי 71-959-01 צבא וביטחון-מצב הדיסיפלינה סיליבוס של הקורס
שופט קליין מנחם (מריו) 71-714-39 חוק ומשפט בביקורת פנימית סיליבוס של הקורס
שופט קליין מנחם (מריו) 71-751-39 משפט ואתיקה בביקורת ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-100-88 מבוא לממשל ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-400-88 מפלגות ותנועות פוליטיות סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-667-30/34 סוגיות נבחרות בניהול עובדים סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-113-88 פוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-496-38 שסעים פוליטיים בחברה הישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר קמפינסקי רוני 71-112-88 יסודות המשטר בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר ראשי צוריאל 71-366-01 תקשורת ויהדות סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-706-01/02 צבא וחברה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-428-01/88 יחסי ישראל-ארצות הברית סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-551-01 סין והפוליטיקה הבינלאומית של המזרח הרחוק סיליבוס של הקורס
מר רייף דן 71-770-39 היבטים יישומיים בעבודת הביקורת סיליבוס של הקורס
גב' שהם איה 71-204-01/02 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב סיליבוס של הקורס
גב' שהם איה 71-205-01/02 מבוא לשיטות מחקר ושימושי מחשב סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-207-88 הדרכה ביבליוגרפית סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-897-30/35 חברות עירוניות ותאגידים בשלטון המקומי סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-362-88 חילופי שלטון בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-437-88 ממפלגת אופוזיציה למפלגת שלטון -תנועת החרות והליכוד סיליבוס של הקורס
ד"ר שור שוש 71-242-88 דיפלומטיה ואסטרטגיה 1900-1945 סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-610-01 אסטרטגיה ובקרת נשק בלתי-קונוונציונלי סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-645-01 גישות פוליטיות למשא-ומתן ותהליכי יישוב סכסוכים סיליבוס של הקורס
ד"ר שי (שוורץ) חנן 71-417-01 לחימה מול צבאות ומול טרור סיליבוס של הקורס
ד"ר שי (שוורץ) חנן 71-973-36 סוגיות נבחרות באסטרטגיה צבאית סיליבוס של הקורס
ד"ר שיף אמירה 71-708-01/88 מבוא ליישוב סכסוכים סיליבוס של הקורס
פרופ' שיר-רונן יהודית 71-530-01 בין המזרח התיכון למערב: אסלאם רדיקלי ופוליטיקה במבט השוואתי סיליבוס של הקורס
פרופ' שיר-רונן יהודית 71-557-01 מדינה, משטר וחברה בעולם המזרח-תיכוני בממד ההשוואתי סיליבוס של הקורס
פרופ' שיר-רונן יהודית 71-131-01 מדינה, משטר וחברה בעולם המזרח-תיכוני בממד ההשוואתי סיליבוס של הקורס
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-875-38 ניהול משאבי אנוש במינהל הציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-316-01 ניהול ציבורי חדש סיליבוס של הקורס
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-914-01/30/34/35/38/39 עקרונות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-160-88 תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול משא-ומתן סיליבוס של הקורס
ד"ר שפירא שלמה 71-847-01 שירותי מודיעין דמוקרטיה ותקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר שפירא שלמה 71-199-01 התקשורת באיחוד האירופי סיליבוס של הקורס
ד"ר שפירא שלמה 71-143-01 תקשורת בטחון פנים וטרור סיליבוס של הקורס
ד"ר שפירא שלמה 71-734-01 תקשורת ונשק גרעיני סיליבוס של הקורס
ד"ר תאני-הררי טלי 71-312-01 טלוויזיה, אינטרנט ומשחקי מחשב-דור האינטרנט והאח הגדול סיליבוס של הקורס
ד"ר תאני-הררי טלי 71-741-01 פרסום לצעירים: מתיאוריה למעשה סיליבוס של הקורס
ד"ר תמיר אילן 71-214-01/02 מחקר ומידענות סיליבוס של הקורס
ד"ר תמיר אילן 71-149-01 תולדות התקשורת סיליבוס של הקורס
רשימות ביבליוגרפיות תשס"ט
רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון