פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תש"ע
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

מדעי המדינה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"א

שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אגוז שלמה 71-893-01 הדרכה לבחינת גמר סיליבוס של הקורס
ד"ר אגוז שלמה 71-112-01 יסודות המשטר בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר אדה יצחק 71-374-35 גלובליזציה סיליבוס של הקורס
ד"ר אדה יצחק 71-317-01 כלכלה ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר אלוש-לברון מירב 71-132-01 מבוא לתקשורת חזותית סיליבוס של הקורס
ד"ר אמרני שוקי 71-615-38 אתיקה, פוליטיקה ומנהיגות סיליבוס של הקורס
ד"ר אמרני שוקי 71-798-39 ביקורת המדינה במערכת השלטון והמינהל בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר ארבל-גנץ אורי 71-735-88 אחריות ציבורית ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר ארבל-גנץ אורי 71-358-01 התנהגות בקבוצה ובארגון סיליבוס של הקורס
ד"ר אריאן עופר 71-939-35 מדינת רווחה והסוגיה הגלובלית (משרדי ממשלה) סיליבוס של הקורס
ד"ר אריאן עופר 71-323-35/38 כלכלת ביטחון (משרדי ממשלה) סיליבוס של הקורס
ד"ר אריאן עופר 71-893-38/39 עבודת גמר לתואר שני סיליבוס של הקורס
גב' בהרד נורית 18-746-88 נשים בתולדות ארה"ב סיליבוס של הקורס
ד"ר בינס עדי 71-114-01 מבוא למינהל ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר בינס עדי 71-670-88 מדיניות ציבורית בישראל - הלכה למעשה סיליבוס של הקורס
ד"ר ביצור אבי 71-516-01 מעמד העורף בתפישת הביטחון הלאומי בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר בלוך-אלקון יעל 71-162-01 מבוא לתקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר בלוך-אלקון יעל 71-656-01 תקשורת, דעת קהל ומדיניות סיליבוס של הקורס
ד"ר בלוך-אלקון יעל 71-732-01 תקשורת פוליטית ודעת קהל סיליבוס של הקורס
ד"ר בלס תיקי 71-195-01 כתיבה עיתונאית סיליבוס של הקורס
ד"ר בן בצלאל גיל 71-957-38 הערכת המינהל הציבורי ושיפורו סיליבוס של הקורס
ד"ר בן בצלאל גיל 71-893-35 קורס עבודת גמר סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-826-01 גישות ותיאוריות ביחב"ל סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-984-02 יסודות הכתיבה המדעית סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-423-01 קונפליקטים בפוליטיקה העולמית: מציאות וסימולציה סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-שלום עוזי 71-379-01 פסיכולוגיה צבאית סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-109-88 אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-802-35/38/39 גישות ותיאוריות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-816-01 נושאים נבחרים בפוליטיקה הישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-113-01 פוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
ד"ר גבריאלי-נורי דליה, עו"ד 71-207-88 איחזור מידע והדרכה ביבליוגרפית סיליבוס של הקורס
ד"ר גבריאלי-נורי דליה, עו"ד 71-893-36 בחינת גמר לתואר שני סיליבוס של הקורס
פרופ' גולדברג גיורא 71-403-01 בן-גוריון והדמוקרטיה הישראלית סיליבוס של הקורס
פרופ' גולדברג גיורא 71-400-01 מפלגות ותנועות פוליטיות בישראל סיליבוס של הקורס
גב' גז-לנגרמן רוני 71-207-01 הדרכה ביבליוגרפית ואחזור מידע סיליבוס של הקורס
גב' גז-לנגרמן רוני 71-104-88 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
פרופ' גייפמן אנה 71-287-01 ארצות הברית, רוסיה: היסטוריה פוליטית במבט השוואתי סיליבוס של הקורס
פרופ' גייפמן אנה 71-252-01 טרור פונדמנטליסטי: הגות ומעשה סיליבוס של הקורס
פרופ' גייפמן אנה 71-288-01 רוסיה: שלטון חברה וטרור סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-943-01 אליטות פוליטיות וחברתיות וקבוצות מנהיגות במזה"ת בעידן העות'מאני והפוסט-עות'מאני סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-725-01 המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי ערבי סיליבוס של הקורס
פרופ' גלבוע איתן 71-970-01 גישות ותיאוריות בתקשורת סיליבוס של הקורס
פרופ' גלבוע איתן 71-197-01 דיפלומטיה ציבורית - הסברה בינלאומית סיליבוס של הקורס
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-466-01 סוגיות במיתוג ושיווק פוליטי סיליבוס של הקורס
ד"ר גלילי-צוקר אורית 71-566-01 מנהיגות, בוחרים ותקשורת סיליבוס של הקורס
גב' גלר שלומית 71-373-39 הביקורת בעידן השלטון התאגידי סיליבוס של הקורס
גב' גלר שלומית 71-419-39 תקינה, שיטות ותהליכים בביקורת הפנימית סיליבוס של הקורס
פרופ' גריילסאמר אילן 71-291-01 משטרים אירופאים סיליבוס של הקורס
פרופ' גריילסאמר אילן 71-425-01 צרפת: חברה, משטר ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
פרופ' גריילסאמר אילן 71-108-03 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
פרופ' גת משה 71-003-01 חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש 1500 - 2000 סיליבוס של הקורס
פרופ' גת משה 71-108-02 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
פרופ' דומב מנחם 71-421-39 ניהול סיכונים סיליבוס של הקורס
ד"ר הוכבאום יוסף 71-627-36 תולדות הלחימה בעידן מדינת הלאום סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-109-01 אידיאולוגיות מודרניות סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-100-01/02 מבוא לממשל ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר הנדל יועז 71-237-01 לוחמה זעירה ויחידות מיוחדות סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-662-01 הנעת עובדים וניהול משאבי אנוש סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-204-88/89 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-205-88 מבוא לשיטות מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-909-35 ניהול משברים ארגוניים סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-109-02 אידיאולוגיות מודרניות סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-129-01 מחשבה מדינית ופוליטיקה השוואתית סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-800-01 מקראה במחשבה מדינית סיליבוס של הקורס
ד''ר חנין זאב 71-535-01 הקהילה ה"רוסית" בפוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר יאיר תמי 71-271-01 אוריינות אקדמית סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-493-01 מסורת וסמכות סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-980-01 סמינר מחקר לתואר שלישי סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-729-01 תקשורת וזהות לאומית סיליבוס של הקורס
ד"ר יורן נתן 71-297-39 הביקורת האקטיבית בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-457-01 דת, חברה ופוליטיקה בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-319-01 זהויות יהודיות בעידן רב-תרבותי סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-113-02 פוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן סטיוארט 71-487-36 בחיפוש אחר הניצחון - התפתחויות במחשבה על המלחמה בעת החדשה סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן סטיוארט 71-569-01 מבוא לתולדות המלחמה סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן סטיוארט 71-706-01 צבא וחברה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר כוכבי נעם 71-128-01 סין בזירה הבינלאומית סיליבוס של הקורס
ד"ר כץ ירון 71-165-01 התקשורת בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר כרמון מאיר 71-371-39 בירור, תשאול וחקירה סיליבוס של הקורס
ד"ר לב-און אזי 71-311-01 אינטרנט, פוליטיקה וחברה סיליבוס של הקורס
ד"ר לביא עליזה 71-385-01 מגדר ותקשורת המונים סיליבוס של הקורס
ד"ר לורבר עזריאל 71-368-36 מבוא לטכנולוגיה צבאית סיליבוס של הקורס
גב' לזרסון עליזה 71-271-02/03 אוריינות אקדמית סיליבוס של הקורס
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-786-01 הוראה, פרסומים ועולם האקדמיה סיליבוס של הקורס
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-111-01 מחזור החיים של אמצעי התקשורת סיליבוס של הקורס
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-669-01 עידן המידע: תקשורת, פוליטיקה וחברה במאה ה-21 סיליבוס של הקורס
פרופ' ליימן-ווילציג שמואל 71-327-01 תקשורת חדשה: טכנולוגיה וחברה סיליבוס של הקורס
רו"ח לינדנר יוסי 71-776-30 חשבונאות פיננסית סיליבוס של הקורס
ד"ר מולוב בן 71-626-01 ריאליזם ביחב"ל סיליבוס של הקורס
ד"ר מנור ראודור, עו"ד 71-713-38 דיני עבודה מדיניות ציבורית בישראל - הלכה למעשה סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-003-88 חברה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש 2000-1500 סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-802-01/36 גישות ותיאוריות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-104-01/02 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-318-01 קונפליקט מלחמה וטרור בדרום אסיה סיליבוס של הקורס
ד"ר משה מירה 71-736-88 תקשורת, פוליטיקה וחברה סיליבוס של הקורס
ד"ר נואמה מאיר 71-819-01 עלייתו ונפילתו של הניטרליזם הערבי סיליבוס של הקורס
פרופ' נחמני עמיקם 71-780-01 אתניות: פוליטיקה וסכסוך סיליבוס של הקורס
פרופ' נחמני עמיקם 71-003-02 חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש 1500- 2000 סיליבוס של הקורס
פרופ' נחמני עמיקם 71-309-01 מגדר ולאומיות סיליבוס של הקורס
ד"ר סלצקי מיכל 71-355-01 יחסי ציבור לחברות עסקיות וארגונים ציבוריים סיליבוס של הקורס
ד"ר סלצקי מיכל 71-315-01 מבוא ליחסי ציבור ודוברות סיליבוס של הקורס
פרופ' סנדלר שמואל 71-289-88 המימד היהודי במדיניות החוץ והביטחון של ישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' ענבר אפרים 71-514-01 מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי סיליבוס של הקורס
פרופ' ענבר אפרים 71-298-01 סוגיות אסטרטגיות בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' ענבר אפרים 71-538-01 סוגיות בבעיות בטחון לאומי בישראל סיליבוס של הקורס
מר בעז ענר - רו"ח - C.I.A 71-716-39 מתודולוגיה של הביקורת סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-106-01 משטר ופוליטיקה בארה"ב סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-738-01 קונפליקטים דתיים סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-788-01 קונפליקטים פנימיים ומהפכות סיליבוס של הקורס
ד"ר פניני גד, רו"ח 71-718-39 יסודות הביקורת החשבונאית סיליבוס של הקורס
ד"ר פרידקין שמעון 71-339-01 שיטות מחקר מתקדמות סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-239-01 דפוסי מרי בתנועה הפלסטינית בראי השוואתי סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-593-35 מדינה וחברה במזה"ת סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלה שלמה 71-109-89 אידיאולוגיה ומשטר בעידן המודרני סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלה שלמה 71-108-88 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
מר קאפח דוד 71-779-30 ניהול כספי וכלכלי בשלטון מקומי סיליבוס של הקורס
ד"ר קובר אבי 71-959-36 גישות בלימודי צבא וביטחון סיליבוס של הקורס
ד"ר קובר אבי 71-244-01 מלחמות ישראל-ערב סיליבוס של הקורס
ד"ר קובר אבי 71-624-01 סוגיות בהגות צבאית סיליבוס של הקורס
ד"ר קובר אבי 71-959-01 צבא וביטחון-מצב הדיסיפלינה סיליבוס של הקורס
ד"ר קליין מנחם 71-512-01 אש"פ כארגון פוליטי סיליבוס של הקורס
ד"ר קליין מנחם 71-691-01 ירושלים עיר במחלוקת סיליבוס של הקורס
ד"ר קליין מנחם 71-604-01 פלסטינים מקהילה לתנועה לאומית סיליבוס של הקורס
שופט קליין מנחם (מריו) 71-714-39 חוק ומשפט בביקורת פנימית סיליבוס של הקורס
שופט קליין מנחם (מריו) 71-751-39 משפט ואתיקה בביקורת ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר קמפינסקי רוני 71-112-88 יסודות המשטר בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-112-88 יסודות המשטר בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-100-88 מבוא לממשל ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-667-35 סוגיות נבחרות בניהול עובדים סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-545-88 סמינריון מפלגות מרכז בארץ ובעולם סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-113-88 פוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-496-38 שסעים פוליטיים בחברה הישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר ראשי צוריאל 71-458-01 הדתיים והחרדיים מול אתגרי המדיה סיליבוס של הקורס
ד"ר ראשי צוריאל 71-185-01 חופש הביטוי: אתגרים, התמודדויות וגבולות סיליבוס של הקורס
ד"ר ראשי צוריאל 71-009-01 רטוריקה סיליבוס של הקורס
ד"ר ראשי צוריאל 71-366-01 תקשורת ואתיקה עיתונאית בארון הספרים היהודי סיליבוס של הקורס
פרופ' רונן יהודית 71-530-01 אסלאם רדיקלי, פוליטיקה, ויחסים בינלאומיים - קונפליקטים בחברה עולמית סיליבוס של הקורס
פרופ' רונן יהודית 71-131-01 מדינה, משטר וחברה בעולם המזרח-תיכוני בממד ההשוואתי סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-238-01 ישראל ומדינות המפרץ: יחסי חוץ של מדינות סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-125-01 המינהל הציבורי המקוון (eGovernment) סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-126-01 קבלת החלטות וקביעת מדיניות במינהל ציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-428-01/88 יחסי ישראל-ארצות הברית סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-551-01 סין והפוליטיקה הבינלאומית של המזרח הרחוק סיליבוס של הקורס
מר רייף דן 71-770-39 היבטים יישומיים בעבודת הביקורת סיליבוס של הקורס
ד"ר שאול שי 71-965-38 אבני דרך בהתפתחות צה"ל סיליבוס של הקורס
גב' שהם איה 71-204-01/02 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב סיליבוס של הקורס
גב' שהם איה 71-205-01/02 מבוא לשיטות מחקר ושימושי מחשב סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-897-30/35 חברות עירוניות ותאגידים בשלטון המקומי סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-831-35 חברות ותאגידים עירוניים סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-362-88 חילופי שלטון בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-610-01 אסטרטגיה ובקרת נשק בלתי-קונוונציונלי סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-645-01 גישות פוליטיות למשא-ומתן ותהליכי יישוב סכסוכים סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-229-01 פוליטיקה, זכויות האדם, והחברה האזרחית סיליבוס של הקורס
ד"ר שי (שוורץ) חנן 71-977-36 סוגיות נבחרות באסטרטגיה צבאית סיליבוס של הקורס
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-875-35/38 ניהול משאבי אנוש במינהל הציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-316-01 ניהול ציבורי חדש בין שחיתות לפרסטרויקה סיליבוס של הקורס
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-914-01 עקרונות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר שנקר-שרק דניאלה 71-914-35/38/39 עקרונות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר שפירא שלמה 71-364-36 טרור ולוחמה בלתי קונבנציונאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר שפירא שלמה 71-734-01 תקשורת ונשק גרעיני סיליבוס של הקורס
ד"ר תאני-הררי טלי 71-299-01 אלימות, סמים ואלכוהול - האם התקשורת מסממת את הצעירים? סיליבוס של הקורס
ד"ר תאני-הררי טלי 71-312-01 טלוויזיה, אינטרנט ומשחקי מחשב-דור האינטרנט והאח הגדול סיליבוס של הקורס
ד"ר תאני-הררי טלי 71-741-01 פרסום לצעירים: מתיאוריה למעשה סיליבוס של הקורס
ד"ר תמיר אילן ; ד"ר בילאוס יפעת 71-214-01/02/03/04 מחקר ומידענות סיליבוס של הקורס
ד"ר תמיר אילן 71-149-01 תולדות התקשורת סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תש"ע
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון