פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ג
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

מדעי המדינה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ד

שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אדה יצחק 71-893-39 קורס עבודת גמר סיליבוס של הקורס
ד"ר אורבך יהודית 71-104-02 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר אורבך יהודית 71-369-01 מנהיגות פוליטית וציבורית: היבטים תיאורטיים ויישומיים סיליבוס של הקורס
מר אייקנבאום יונתן 71-107-01 הגנת הסביבה: מדיניות ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר אמרני שוקי 71-798-39 ביקורת המדינה במערכת השלטון והמינהל בישראל סיליבוס של הקורס
גב' בהרד נורית 18-748-88 המערב הפרוע בתולדות ארה"ב: קאובויס ואינדיאנים - אגדה ומציאות סיליבוס של הקורס
ד"ר ביצור אבי 71-516-01 מעמד העורף בתפישת הביטחון הלאומי בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר בן בצלאל גיל 71-914-38/39 עקרונות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-826-01 גישות ותיאוריות ביחב"ל סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-984-01 יסודות המחקר המדעי סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-887-01 שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר בר אבי 71-109-87/89 אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-109-88 אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-802-35/38/39 גישות ותיאוריות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-108-88/89 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-287-01 ארצות הברית, רוסיה: היסטוריה פוליטית במבט השוואתי סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-252-01 טרור פונדמנטליסטי סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-778-01 לקחי המאה ה-20: דיאלוגים במבט אל המאה ה-21 סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-920-01 פסיכולוגיה פוליטית סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-943-01 אליטות פוליטיות חברתיות ומנהיגות במזה"ת סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-124-01 יחסי צבא ומדינה במזרח התיכון הערבי סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-725-01 המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי ערבי סיליבוס של הקורס
גב' גלר שלומית 71-373-39 הביקורת בעידן השלטון התאגידי סיליבוס של הקורס
גב' גלר שלומית 71-419-39 תקינה, שיטות ותהליכים בביקורת הפנימית סיליבוס של הקורס
פרופ' גת משה 71-893-01 עבודת גמר לתואר שני סיליבוס של הקורס
ד"ר דביר קובי 71-893-38/35 הדרכה לעבודת גמר סיליבוס של הקורס
ד"ר דגני יצחק 71-529-01 פרקים בהיסטוריה ובהתפתחות הפוליטית של אפריקה סיליבוס של הקורס
פרופ' דומב מנחם 71-421-39 ניהול סיכונים סיליבוס של הקורס
עו"ד דנגור יאיר 71-750-88 משפט העבודה הציבורי והפרטי סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-109-01 אידיאולוגיות מודרניות סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-100-01/02 מבוא לממשל ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-114-88 מבוא למינהל ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-204-01 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-204-88/89/90/91 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-205-01 מבוא לשיטות מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-205-88/89/90/91 מבוא לשיטות מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-909-35 ניהול משברים ארגוניים סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-914-35 עקרונות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
רו"ח זיכלינסקי ניר 71-718-39 יסודות הביקורת החשבונאית סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-129-01 מחשבה מדינית ופוליטיקה השוואתית סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-800-01 מקראה במחשבה מדינית סיליבוס של הקורס
ד"ר חנין זאב 71-535-01 הקהילה ה"רוסית" בפוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-112-01 יסודות המשטר בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-816-01 נושאים נבחרים בפוליטיקה הישראלית סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-113-02 פוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר כרמון מאיר 71-371-39 בירור, תשאול וחקירה סיליבוס של הקורס
ד"ר מולוב בנימין 71-626-01 ריאליזם ביחב"ל סיליבוס של הקורס
ד"ר מנור ראודור, עו"ד 71-173-88 היבטים משטריים בתקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר מנור ראודור, עו"ד 71-713-35 סוגיות בדיני עבודה סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-003-01/88 חברה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש 2000-1500 סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-104-01 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
פרופ' נחמני עמיקם 71-780-01 אתניות: פוליטיקה וסכסוך סיליבוס של הקורס
פרופ' נחמני עמיקם 71-003-02 חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש 1500- 2000 סיליבוס של הקורס
פרופ' נחמני עמיקם 71-309-01 מגדר ולאומיות סיליבוס של הקורס
פרופ' סנדלר שמואל 71-587-01 מדיניות החוץ של ישראל: סוגיות נבחרות סיליבוס של הקורס
פרופ' סנדלר שמואל 71-503-01 פוליטיקה בינלאומית ומדיניות חוץ סיליבוס של הקורס
מר בעז ענר - רו"ח - C.I.A 71-716-39 מתודולוגיה של הביקורת סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-207-01/02 הדרכה ביבליוגרפית ואחזור מידע סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-738-01 קונפליקטים דתיים סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-788-01 קונפליקטים פנימיים ומהפכות סיליבוס של הקורס
גב' פיק רחל 71-090-01/02/38/39 מקראה באנגלית סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-109-02 אידיאולוגיות מודרניות סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-108-01/03 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלה שלמה 71-498-35 האיחוד האירופי - תהליכי אינטגרציה, מוסדות ומדיניות משותפת סיליבוס של הקורס
ד"ר צבאג שמואל 71-257-70 גיאופוליטיקה של המזרח-התיכון סיליבוס של הקורס
ד"ר צבאג שמואל 93-052-20 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר צבאג שמואל 71-547-70 סיום מלחמות בעידן הגרעיני סיליבוס של הקורס
ד"ר צבאג שמואל 93-055-20/40 פוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר קובר אבי 71-244-01 מלחמות ישראל-ערב סיליבוס של הקורס
ד"ר קובר אבי 71-479-01 תמורות במלחמה ובאסטרטגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-512-01 אש"פ כארגון פוליטי סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-691-01 ירושלים עיר במחלוקת סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-980-01 סמינר מחקר לתואר שלישי סיליבוס של הקורס
שופט קליין מנחם (מריו) 71-714-39 חוק ומשפט בביקורת פנימית סיליבוס של הקורס
שופט קליין מנחם (מריו) 71-751-39 משפט ואתיקה בביקורת ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-112-88 יסודות המשטר בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-545-88 מפלגות מרכז בארץ ובעולם סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-667-35 סוגיות נבחרות בניהול עובדים סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-496-35 שסעים פוליטיים בחברה הישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-160-88 תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול משא ומתן סיליבוס של הקורס
פרופ' קרש אפרים 71-578-01 לאומיות ואימפריאליזם סיליבוס של הקורס
פרופ' קרש אפרים 71-724-01 מלחמה וסכסוך במזה"ת סיליבוס של הקורס
פרופ' קרש אפרים 71-617-01 מצעד האיוולת סיליבוס של הקורס
ד"ר רוזביץ שמעון 71-600-01 היבטים פוליטיים בכלכלה סיליבוס של הקורס
ד"ר רוזביץ שמעון 71-988-01 פיקוח ובקרה תקציבית ככלי למדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-114-01/02 מבוא למינהל ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-706-01 צבא וחברה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-126-01 קבלת החלטות וקביעת מדיניות במינהל ציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-428-01 יחסי ישראל-ארצות הברית סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-551-01 סין והפוליטיקה הבינלאומית של המזרח הרחוק סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-806-01 תרבות פוליטית סיליבוס של הקורס
מר רייף דן 71-770-39 היבטים יישומיים בעבודת הביקורת סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-664-88 התפתחות המנהל הציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-831-35 חברות ותאגידים עירוניים סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-362-88 חילופי שלטון בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-864-88 סוגיות נורמטיביות במנהל ציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-152-88 קבלת החלטות וקביעת מדיניות במינהל ציבורי סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-610-01 אסטרטגיה ובקרת נשק בלתי-קונוונציונלי סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-914-01 גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-645-01 מודלים וגישות במו"מ וניהול סכסוכים סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-229-01 פוליטיקה, זכויות האדם, והחברה האזרחית סיליבוס של הקורס
פרופ' שיר-רונן יהודית 71-530-01 אסלאם רדיקלי, פוליטיקה, ויחסים בינלאומיים - קונפליקטים בחברה עולמית סיליבוס של הקורס
פרופ' שיר-רונן יהודית 71-120-01 הגירה, ממשל ופוליטיקה: אתגרים ואיומים סיליבוס של הקורס
ד"ר שלום דודי 71-829-88/89 Strategic management and business policy סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-514-01 מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-569-01 תולדות המלחמה סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-856-01 תכנון אסטרטגי בארגונים סיליבוס של הקורס
ד"ר שפירא שלמה 71-847-01 שירותי מודיעין דמוקרטיה ותקשורת סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ג
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון