פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ד
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

מדעי המדינה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ה

שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
מר אייקנבאום יונתן 71-107-01 הגנת הסביבה: מדיניות ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר אמרני שוקי 71-615-38 אתיקה, פוליטיקה ומנהיגות סיליבוס של הקורס
ד"ר ביצור אבי 71-516-01 מעמד העורף בתפישת הביטחון הלאומי בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-341-01 ארגונים לא מדינתיים בפוליטיקה העולמית סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-826-01 גישות ותיאוריות ביחב"ל סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-984-01 יסודות המחקר המדעי סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-423-01 קונפליקטים בפוליטיקה העולמית: מציאות וסימולציה סיליבוס של הקורס
ד"ר בר אבי 71-100-01/02 מבוא לממשל ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-287-01 ארצות הברית, רוסיה: היסטוריה פוליטית במבט השוואתי סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-252-01 טרור פונדמנטליסטי סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-920-01 פוליטיקה ופסיכולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-288-01 רוסיה: פוליטיקה חברה ומדיניות חוץ סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-943-01 אליטות פוליטיות חברתיות ומנהיגות במזה"ת סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-124-01 יחסי צבא ומדינה במזרח התיכון הערבי סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-725-01 המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי ערבי סיליבוס של הקורס
גב' גלר שלומית 71-373-39 הביקורת בעידן השלטון התאגידי סיליבוס של הקורס
פרופ' גריילסאמר אילן 71-892-01 חברה, משטר ופוליטיקה בצרפת סיליבוס של הקורס
פרופ' גריילסאמר אילן 71-291-01 משטרים אירופאים סיליבוס של הקורס
פרופ' גריילסאמר אילן 71-108-03 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
ד"ר דגני יצחק 71-534-01 היסטוריה של הפדראליזם ומקומו בזירה הפוליטית המודרנית סיליבוס של הקורס
ד"ר דגני יצחק 71-529-01 פרקים בהיסטוריה ובהתפתחות הפוליטית של אפריקה סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-204-01 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-205-01 מבוא לשיטות מחקר סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-129-01 מחשבה מדינית ופוליטיקה השוואתית סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-800-01 מקראה במחשבה מדינית סיליבוס של הקורס
ד"ר חנין זאב 71-535-01 הקהילה ה"רוסית" בפוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-802-01 גישות ותיאוריות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-457-01 דת ופוליטיקה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-807-01 תרבות פוליטית בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-112-01 יסודות המשטר בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-816-01 נושאים נבחרים בפוליטיקה הישראלית סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-113-02 פוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר לובל שבתאי 71-995-35 מעורבות המדינה בעיצוב מדיניות החינוך וההשכלה הגבוהה סיליבוס של הקורס
מר לפיד אפרים 71-247-88 הביטחון הלאומי של ישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר מולוב בנימין 71-626-01 ריאליזם ביחב"ל סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-003-01 חברה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש 2000-1500 סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-104-01 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-318-01 קונפליקט מלחמה וטרור בדרום אסיה סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-893-39 קורס עבודת גמר סיליבוס של הקורס
פרופ' נחמני עמיקם 71-003-02 חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש 1500- 2000 סיליבוס של הקורס
פרופ' סנדלר שמואל 71-587-01 מדיניות החוץ של ישראל: סוגיות נבחרות סיליבוס של הקורס
פרופ' סנדלר שמואל 71-503-01 פוליטיקה בינלאומית ומדיניות חוץ סיליבוס של הקורס
פרופ' ענבר אפרים 71-097-01 סוגיות אסטרטגיות של ישראל בעידן בתר המלחמה הקרה סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-207-01/02 הדרכה ביבליוגרפית ואחזור מידע סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-738-01 קונפליקטים דתיים סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-788-01 קונפליקטים פנימיים ומהפכות סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-109-01 אידיאולוגיות מודרניות סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-108-01/03 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-704-01 השוק החופשי: בעד ונגד סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-887-01 שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-239-01 דפוסי מרי בתנועה הפלסטינית בראי השוואתי סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-593-01 התהוות המדינה במזה"ת סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-438-01 עליתן וירידתן של אימפריות, מעצמות ומדינות סיליבוס של הקורס
ד"ר צבאג שמואל 71-257-70 גיאופוליטיקה של המזרח-התיכון סיליבוס של הקורס
ד"ר צבאג שמואל 93-052-20 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר צבאג שמואל 71-547-70 סיום מלחמות בעידן הגרעיני סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-578-01 לאומיות ואימפריאליזם סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-724-01 מלחמה וסכסוך במזה"ת סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-617-01 מצעד האיוולת סיליבוס של הקורס
פרופ' קובר אבי 71-244-01 מלחמות ישראל-ערב סיליבוס של הקורס
פרופ' קובר אבי 71-479-01 תמורות במלחמה ובאסטרטגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-512-01 אש"פ כארגון פוליטי סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-980-01 סמינר מחקר לתואר שלישי סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-456-01 דתות, צבאות בישראל ובעולם: דילמות ופתרונות אפשריים סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-114-01 מבוא למינהל ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-706-01 צבא וחברה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-126-01 קבלת החלטות וקביעת מדיניות במינהל ציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-428-01 יחסי ישראל-ארצות הברית סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-551-01 סין והפוליטיקה הבינלאומית של המזרח הרחוק סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-806-01 תרבות פוליטית סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-914-01 גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-645-01 מודלים וגישות במו"מ וניהול סכסוכים סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-229-01 פוליטיקה, זכויות האדם, והחברה האזרחית סיליבוס של הקורס
פרופ' שיר-רונן יהודית 71-530-01 אסלאם רדיקלי, פוליטיקה, ויחסים בינלאומיים - קונפליקטים בחברה עולמית סיליבוס של הקורס
פרופ' שיר-רונן יהודית 71-120-01 הגירה, ממשל ופוליטיקה: אתגרים ואיומים סיליבוס של הקורס
פרופ' שיר-רונן יהודית 71-131-01 מדינה, משטר וחברה בעולם הערבי סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-514-01 מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-270-01 שינוי ארגוני ושיטות ניהול בארגונים ציבוריים סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-569-01 תולדות המלחמה סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-856-01 תכנון אסטרטגי בארגונים סיליבוס של הקורס
ד"ר שפירא שלמה 71-364-35 טרור ולוחמה בלתי קונבנציונאלית סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ד
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון