פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ה
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

מדעי המדינה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ו

לרשימות ביבליוגרפיות לקורסי קיץ לחץ כאן

רשימות ביבליוגרפיות מדעי המדינה תשע"ו
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
Dr. Wegener- Friis Thomas 71-095-01 Intelligence in the Cold War סיליבוס של הקורס
ד"ר אמרני שוקי 71-798-39 ביקורת המדינה במערכת השלטון והמינהל בישראל סיליבוס של הקורס
מר בוקס ברק 71-207-01 הדרכה ביבליוגרפית ואחזור מידע סיליבוס של הקורס
ד"ר בן בצלאל גיל 71-914-39 גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-341-01 ארגונים לא מדינתיים בפוליטיקה העולמית סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-826-01 גישות ותיאוריות ביחב"ל סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-094-01 התפתחות הטרור העולמי מהפדאיון עד דאע"ש סיליבוס של הקורס
ד"ר בר אבי 71-003-88 חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש 1500 - 2000 סיליבוס של הקורס
ד"ר בר אבי 71-108-89 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-802-35/39 גישות ותיאוריות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-108-88 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-287-01 ארצות הברית, רוסיה: היסטוריה פוליטית במבט השוואתי סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-252-01 טרור פונדמנטליסטי סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-920-01 פוליטיקה ופסיכולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-288-01 רוסיה: פוליטיקה חברה ומדיניות חוץ סיליבוס של הקורס
גב' גלר שלומית 71-373-39 הביקורת בעידן השלטון התאגידי הממשל התאגידי - מהות ואבני בניין סיליבוס של הקורס
גב' גלר שלומית 71-419-39 תקינה, שיטות ותהליכים בביקורת הפנימית סיליבוס של הקורס
פרופ' גריילסאמר אילן 71-892-01 חברה, משטר ופוליטיקה בצרפת סיליבוס של הקורס
פרופ' גריילסאמר אילן 71-210-01 מפלגה ואידאולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר דגני יצחק 71-529-01 פרקים בהיסטוריה ובהתפתחות הפוליטית של אפריקה סיליבוס של הקורס
פרופ' דומב מנחם 71-421-39 ניהול סיכונים סיליבוס של הקורס
עו"ד דנגור יאיר 71-750-88 סוגיות נבחרות בדיני עבודה סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-109-01 אידיאולוגיות מודרניות סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-839-01 יהדות ודמוקרטיה סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-100-01 מבוא לממשל ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר הרשקוביץ שי 71-408-01 צבא ובטחון: סוגיות בהיסטוריה של המודיעין סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-204-01 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-205-01 מבוא לשיטות מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-914-35 עקרונות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-129-01 מחשבה מדינית ופוליטיקה השוואתית סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-800-01 מקראה במחשבה מדינית סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-984-01 יסודות מחקר המדעי סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-838-01 לאום ולאומיות סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-702-01 פוליטיקה טריטוריאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר חנין זאב 71-535-01 הקהילה ה"רוסית" בפוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-457-01 דת ופוליטיקה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-096-01 הפוזיטיביזם ומבקריו סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-807-01 תרבות פוליטית בישראל סיליבוס של הקורס
עו"ד יעקובס ירון ומר איינהורן אריאל 71-012-01 סמינריון מצטיינים התמחות במגזר הציבורי סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-319-35 זהויות יהודיות בעידן רב-תרבותי סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-112-01 יסודות המשטר בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-816-01 נושאים נבחרים בפוליטיקה הישראלית סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-113-02 פוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
מר כהן יאיר 71-093-01 הסייבר ועולם המידע סיליבוס של הקורס
ד"ר כרמון מאיר 71-371-39 בירור, תשאול וחקירה סיליבוס של הקורס
ד"ר לובל שבתאי 71-995-35 מעורבות המדינה בעיצוב מדיניות החינוך וההשכלה הגבוהה סיליבוס של הקורס
ד"ר ליסננסקי דינה 71-340-88 טרור אסלאמי בישראל ובעולם סיליבוס של הקורס
ד"ר מנור ראודור 71-173-88 היבטים משטריים בתקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר מנור ראודור 71-713-35 סוגיות בדיני עבודה סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-802-01 גישות ותיאוריות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-003-01 חברה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש 2000-1500 סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-104-01 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-318-01 קונפליקט מלחמה וטרור בדרום אסיה סיליבוס של הקורס
רו"ח בעז ענר 71-716-39 מתודולוגיה של הביקורת סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-980-01 סמינר לתואר שלישי סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-738-01 קונפליקטים דתיים סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-788-01 קונפליקטים פנימיים ומהפכות סיליבוס של הקורס
גב' פיק רחל 71-090-01/38 מקראה באנגלית סיליבוס של הקורס
ד"ר פסקוביץ אייל 71-546-39 מודיעין, ממשל וביקורת סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-809-01 רב תרבותיות: בעד ונגד סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-704-01 השוק החופשי: בעד ונגד סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-887-01 שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-239-01 דפוסי מרי בתנועה הפלסטינית בראי השוואתי סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-593-01 התהוות המדינה במזה"ת סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-438-01 עליתן וירידתן של אימפריות, מעצמות ומדינות סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלה שלמה 71-498-35 האיחוד האירופי - תהליכי אינטגרציה, מוסדות ומדיניות משותפת סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלה שלמה 71-254-88 גיאופוליטיקה במערכת הבינלאומית סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-578-01 לאומיות ואימפריאליזם סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-724-01 מלחמה וסכסוך במזה"ת סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-617-01 מצעד האיוולת סיליבוס של הקורס
פרופ' קובר אבי 71-244-01 מלחמות ישראל-ערב סיליבוס של הקורס
פרופ' קובר אבי 71-479-01 תמורות במלחמה ובאסטרטגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-512-01 אש"פ כארגון פוליטי סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-691-01 ירושלים עיר במחלוקת סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-353-01 השלטון הישראלי בירושלים מאז 1967 סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-113-88 פוליטיקה ישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-496-35 שסעים פוליטיים בחברה הישראלית סיליבוס של הקורס
פרופ' רונן יהודית 71-530-01 אסלאם רדיקלי, פוליטיקה, ויחסים בינלאומיים - קונפליקטים בחברה עולמית סיליבוס של הקורס
פרופ' רונן יהודית 71-277-01 תנועות הגירה בין המרחב המוסלמי למערב סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-456-01 דתות, צבאות בישראל ובעולם: דילמות ופתרונות אפשריים סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-114-01 מבוא למינהל ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-706-01 צבא וחברה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן-סטולמן אלישבע 71-126-01 קבלת החלטות וקביעת מדיניות במינהל ציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-428-88 יחסי ישראל-ארצות הברית סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-551-01 סין והפוליטיקה הבינלאומית של המזרח הרחוק סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-806-01 תרבות פוליטית סיליבוס של הקורס
מר רייף דן 71-770-39 היבטים יישומיים בעבודת הביקורת סיליבוס של הקורס
ד"ר שבתאי שי 71-683-01 מודיעין וקבלת החלטות סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-664-88 התפתחות המנהל הציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-897-35 חברות עירוניות ותאגידים בשלטון המקומי סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-610-01 אסטרטגיה ובקרת נשק בלתי-קונוונציונלי סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-914-01 גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-229-01 פוליטיקה, זכויות האדם, והחברה האזרחית סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-514-01 מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-270-01 שינוי ארגוני ושיטות ניהול בארגונים ציבוריים סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-569-01 תולדות המלחמה סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-856-01 תכנון אסטרטגי בארגונים סיליבוס של הקורס
ד"ר שפירא שלמה 71-847-01 שירותי מודיעין דמוקרטיה ותקשורת סיליבוס של הקורס

קורסי קיץ

קורסי קיץ רשימות ביבליוגרפיות מדעי המדינה תשע"ו
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר הלינגר משה 71-001-23 מבוא למדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-100-24 מבוא לממשל ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-114-23 מבוא למינהל ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-204-23 מבוא לסטטיסטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר וינרסקי-פרץ חדווה 71-205-23 מבוא לשיטות מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-104-23 מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס