פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ו
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

מדעי המדינה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ז

רשימות ביבליוגרפיות מדעי המדינה תשעז
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אמרני יהושוע 71-380-39 מערכות השלטון המקומי בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר ארבל גנץ אורי 71-735-02/35 אחריות ציבורית ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר בוקס ברק 71-207-01 הדרכה ביבליוגרפית ואחזור מידע סיליבוס של הקורס
ד"ר בן בצלאל גיל 71-914-35 גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-341-01 ארגונים לא מדינתיים בפוליטיקה העולמית סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-826-01 גישות ותיאוריות ביחב"ל סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-094-01 התפתחות הטרור העולמי סיליבוס של הקורס
ד"ר בן צור ברק 71-347-01 לוחמה בטרור סיליבוס של הקורס
ד"ר בר אבי 71-292-88 כלכלה פוליטית סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-802-02/39 גישות ותיאוריות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-109-88 אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנע אבנר 71-433-01 מודיעין אסטרטגי בסביבת תחרות עסקית סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-252-01 טרור פונדמנטליסטי סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-920-01 פוליטיקה ופסיכולוגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-943-01 אליטות פוליטיות וחברתיות וקבוצות מנהיגות
במזה"ת בעידן העת'מאני והפוסט-עת'מאני
סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-124-01 יחסי צבא ומדינה במזרח התיכון הערבי סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-725-01 המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי ערבי סיליבוס של הקורס
גב' גלר שלומית 71-373-39 הביקורת בעידן השלטון התאגידי סיליבוס של הקורס
גב' דגן לורן 71-207-02 הדרכה ביבליוגרפית סיליבוס של הקורס
ד"ר דגני יצחק 71-529-01 פרקים בהיסטוריה ובהתפתחות הפוליטית של אפריקה סיליבוס של הקורס
ד"ר דוכן דוד 71-569-88 תולדות המלחמה סיליבוס של הקורס
פרופ' דומב מנחם 71-421-39 ניהול סיכונים סיליבוס של הקורס
עו"ד דנגור יאיר 71-750-88 משפט העבודה הציבורי והפרטי סיליבוס של הקורס
ד"ר הוכבאום יוסי 71-712-01 צבאות המערב וברית נאט"ו סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-109-01 אידיאולוגיות מודרניות סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-839-01 יהדות ודמוקרטיה סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-100-01 מבוא לממשל ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר הרשקוביץ שי 71-408-01 צבא ובטחון: היסטוריה של המודיעין והביטחון הלאומי סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-129-01 מחשבה מדינית ופוליטיקה השוואתית סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-800-01 מקראה בפוליטיקה השוואתית סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-984-01 יסודות המחקר המדעי סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-204-01 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי המחשב סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-205-01 מבוא לשיטות מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-702-01 פוליטיקה טריטוריאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר זרוק יששכר 71-858-01 מבוא לניהול ולוגיסטיקה במנהל הציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר חנין זאב 71-535-01 מדיניות הקליטה, קהילות העולים והפוליטיקה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-457-01 דת ופוליטיקה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-886-01 השורשים האינטלקטואלים של המהפכה באיראן סיליבוס של הקורס
ד"ר ידגר יעקב 71-807-01 תרבות פוליטית בישראל סיליבוס של הקורס
עו"ד יעקובס ירון 71-012-01 סמינריון מצטיינים התמחות במגזר הציבורי סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-319-01 זהויות יהודיות בעידן רב תרבותי סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-101-01 יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-816-01 נושאים נבחרים בפוליטיקה הישראלית סיליבוס של הקורס
תא"ל מיל' כהן יאיר 71-093-01 הסייבר ועולם המידע סיליבוס של הקורס
פרופ' כהנא אפרים 71-847-01 קהילות מודיעין בעולם: מבט משווה סיליבוס של הקורס
רו"ח לינדנר יוסף 71-776-39 חשבונאות פיננסית סיליבוס של הקורס
ד"ר ליסננסקי דינה 71-340-88 טרור מודרני בישראל ובעולם סיליבוס של הקורס
ד"ר לפיד אפרים 71-683-01 טרור מודרני בישראל ובעולם סיליבוס של הקורס
ד"ר מנור ראודור 71-173-88 היבטים משטריים בתקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר מנור ראודור 71-713-35 סוגיות נבחרות בדיני עבודה סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-802-01 גישות ותיאוריות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-003-01 חברה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש 2000-1500 סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-104-01 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-318-01 קונפליקט מלחמה וטרור בדרום אסיה סיליבוס של הקורס
פרופ' נחמני עמיקם 71-309-01 מגדר ולאומיות סיליבוס של הקורס
רו"ח ענר בועז 71-716-39 מתודולוגיה של הביקורת סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-980-01 סמינר לתואר שלישי סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-738-01 קונפליקטים דתיים סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-788-01 קונפליקטים פנימיים ומהפכות סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-809-01 רב תרבותיות: בעד ונגד סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-704-01 השוק החופשי: בעד ונגד סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-887-01 שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
ד"ר פריימרק עדי 71-959-01 תשתיות אזרחיות של ביטחון לאומי סיליבוס של הקורס
ד"ר פריימרק עדי 71-310-01 תשתיות ביטחון לאומי אזרחיות סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-239-01 דפוסי מרי בתנועה הפלסטינית בראי השוואתי סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-593-01 התהוות המדינה במזה"ת סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-438-01 עלייתן וירידתן של אימפריות, מעצמות ומדינות סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלה שלמה 71-254-88 גיאופוליטיקה במערכת הבינלאומית סיליבוס של הקורס
פרופ' קובר אבי 71-244-01 מלחמות ישראל-ערב סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-578-01 לאומיות ואימפריאליזם סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-724-01 מלחמה וסכסוך במזה"ת סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-617-01 מצעד האיוולת סיליבוס של הקורס
פרופ' קובר אבי 71-479-01 תמורות במלחמה ובאסטרטגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-512-01 אש"ף כארגון פוליטי סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-691-01 ירושלים עיר במחלוקת סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-353-01 השלטון הישראלי בירושלים מאז 1967 סיליבוס של הקורס
ד"ר קנולר אפרת 71-914-01 גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
פרופ' רונן יהודית 71-530-01 אסלאם רדיקלי ומהפיכות פוליטיות במזרח התיכון סיליבוס של הקורס
פרופ' רונן יהודית 71-277-01 תנועות הגירה בין המרחב המוסלמי למערב סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן אלישבע 71-456-01 דתות וצבאות בישראל ובעולם: דילמות ופתרונות אפשריים סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן אלישבע 71-114-01 מבוא למינהל ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן אלישבע 71-706-01 צבא וחברה בישראל: סוגיות תיאורטיות ומעשיות סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן אלישבע 71-126-01 קבלת החלטות וקביעת מדיניות במינהל ציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-428-01/88 יחסי ישראל-ארצות הברית סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-551-01 סין והפוליטיקה הבינלאומית של המזרח הרחוק סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-806-01 תרבות פוליטית ביחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
מר רייף דני 71-770-39 היבטים יישומים בעבודת הביקורת סיליבוס של הקורס
אל"מ מיל' שבתאי שי 71-439-01 מאמץ התודעה בביטחון הלאומי סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-610-01 אסטרטגיה ובקרת נשק בלתי-קונוונציונלי סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-229-01 פוליטיקה, זכויות האדם, והחברה האזרחית סיליבוס של הקורס
פרופ' שיר-רונן יהודית 71-131-01 מדינה, משטר וחברה בעולם הערבי סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-664-88 התפתחות המנהל הציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-710-88 מערכת הבריאות בישראל היבטים פוליטיים וחברתיים סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-514-01 מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-270-01 שינוי ארגוני בארגון הציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-569-01 תולדות המלחמה סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-856-01 תכנון אסטרטגי בארגונים סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ו