פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ז
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

מדעי המדינה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ח

רשימות ביבליוגרפיות מדעי המדינה תשעח
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר ארבל גנץ אורי 71-735-01 אחריות ציבורית ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר ארבל גנץ אורי 71-914-39 גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר ארבל גנץ אורי 71-670-01 מדיניות ציבורית בשלטון המקומי בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר בוקס ברק 71-207-01 הדרכה ביבליוגרפית ואחזור מידע סיליבוס של הקורס
ד"ר בן בצלאל גיל 71-588-39 מדיניות ציבורית בחברות סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-576-01 הטרור הגלובלי: תיאוריה ומציאות סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-300-01 שחקנים לא מדינתיים בפוליטיקה העולמית סיליבוס של הקורס
ד"ר בר טל שאול 71-250-01 הטרוריזם האסלאמי הגלובלי: הרעיון מול המציאות סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-802-02 גישות ותיאוריות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר גולדשטיין רמי, עו"ד 71-495-01 פליטות והגירה בראי המשפט הבינלאומי סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-287-01 ארצות הברית ורוסיה: היסטוריה פוליטית במבט השוואתי סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-288-01 רוסיה: פוליטיקה, חברה ומדיניות חוץ סיליבוס של הקורס
רו"ח גינוסר יוסי 71-749-39 ביקורת פנימית מתקדמת - עבודת השטח (תקני ביצוע - 2000) סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-943-01 אליטות פוליטיות וחברתיות וקבוצות מנהיגות
במזה"ת בעידן העת'מאני והפוסט-עת'מאני
סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-124-01 יחסי צבא ומדינה במזרח התיכון הערבי סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-725-01 המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי ערבי סיליבוס של הקורס
ד"ר דגני יצחק 71-534-01 משטרים פוליטיים ופדרליזם ומקומם בזירה הפוליטית המודרנית סיליבוס של הקורס
ד"ר דגני יצחק 71-529-01 פרקים בהיסטוריה ובהתפתחות הפוליטית של אפריקה סיליבוס של הקורס
ד"ר הוכבאום יוסי 71-712-01 צבאות המערב סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-109-01 אידיאולוגיות מודרניות סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-001-01 מבוא למדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-100-01 מבוא לממשל ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
רו"ח זיכלינסקי ניר 71-770-39 היבטים יישומיים בעבודת הביקורת סיליבוס של הקורס
רו"ח זיכלינסקי ניר 71-718-39 יסודות הביקורת החשבונאית סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-344-01 לאומיות, תרבות פוליטית וקבוצות אתניות סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-129-01 מחשבה מדינית ופוליטיקה השוואתית סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-984-01 יסודות המחקר המדעי סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-838-01 לאום ולאומיות סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-204-01 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי המחשב סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-205-01 מבוא לשיטות מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-702-01 פוליטיקה טריטוריאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר זרוק יששכר 71-808-01/39 מבוא לניהול ולוגיסטיקה במנהל הציבורי סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-472-01 בחירות והצבעה בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-814-01 זהויות יהודיות בישראל: בין חברה לפוליטיקה סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-101-01 יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל סיליבוס של הקורס
תא"ל מיל' כהן יאיר 71-093-01 הסייבר ועולם המידע סיליבוס של הקורס
ד"ר מיטרני מור 71-826-01 גישות ותיאוריות ביחב"ל סיליבוס של הקורס
ד"ר מיטרני מור 71-8250-01 גלובליזציה, פיתוח ודמוקרטיה בפוליטיקה העולמית - מבט רב-ממדי סיליבוס של הקורס
ד"ר מיטרני מור 71-6940-01 שפה ופוליטיקה: בין רטוריקה לשיח בזירה הפוליטית סיליבוס של הקורס
ד"ר מנור ראודור 71-173-88 היבטים משטריים בתקשורת סיליבוס של הקורס
ד"ר מנור ראודור 71-713-35 סוגיות נבחרות בדיני עבודה סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-802-01 גישות ותיאוריות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-003-01 חברה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש 2000-1500 סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-104-01 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-004-01 מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
פרופ' נחמני עמיקם 71-309-01 מגדר ולאומיות סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-980-01 סמינר לתואר שלישי סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-738-01 קונפליקטים דתיים סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-788-01 קונפליקטים פנימיים ומהפכות סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-809-01 רב תרבותיות: בעד ונגד סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-704-01 השוק החופשי: בעד ונגד סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-887-01 שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר פרז נחשון 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
ד"ר פריימרק עדי 71-959-01 תשתיות אזרחיות של ביטחון לאומי סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-578-01 לאומיות ואימפריאליזם סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-724-01 מלחמה וסכסוך במזה"ת סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-617-01 מצעד האיוולת סיליבוס של הקורס
פרופ' קובר אבי 71-244-01 מלחמות ישראל-ערב סיליבוס של הקורס
פרופ' קובר אבי 71-609-01 קלאוזביץ והמחשבה הצבאית המודרנית סיליבוס של הקורס
פרופ' קובר אבי 71-479-01 תמורות במלחמה ובאסטרטגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-512-01 אש"ף כארגון פוליטי סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-353-01 השלטון הישראלי בירושלים מאז 1967 סיליבוס של הקורס
השופט ד"ר קליין מנחם (מריו) 71-714-39 חוק ומשפט בעבודת הביקורת סיליבוס של הקורס
השופט ד"ר קליין מנחם (מריו) 71-751-39 משפט ואתיקה סיליבוס של הקורס
רו"ח רונן דורון 71-799-39 ביקורת פנימית - תקני תכונות (1000) א' סיליבוס של הקורס
רו"ח רונן דורון 71-796-39 ביקורת פנימית - תקני תכונות (1000) ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן אלישבע 71-006-01 יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן אלישבע 71-114-01 מבוא למינהל ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן אלישבע 71-706-01 צבא וחברה בישראל: סוגיות תיאורטיות ומעשיות סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן אלישבע 71-126-01 קבלת החלטות וקביעת מדיניות במינהל ציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-428-01 יחסי ישראל-ארצות הברית סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-551-01 סין והפוליטיקה הבינלאומית של המזרח הרחוק סיליבוס של הקורס
ד"ר ריינהולד ג'ונתן 71-806-01 תרבות פוליטית ביחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר שבי יחיאל 71-953-35 כוחם של יחסי ציבור בעולמות הציבוריים והעסקיים סיליבוס של הקורס
ד"ר שבי יחיאל 71-660-35 משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון סיליבוס של הקורס
אל"מ מיל' שבתאי שי 71-4390-01 מדרג התפיסות המדיניות ביטחוניות סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-358-35 התנהגות ארגונית סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-664-88 התפתחות המנהל הציבורי סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-610-01 אסטרטגיה ובקרת נשק בלתי-קונוונציונלי סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-229-01 פוליטיקה, זכויות האדם, והחברה האזרחית סיליבוס של הקורס
פרופ' שיר-רונן יהודית 71-131-01 מדינה, משטר וחברה בעולם הערבי סיליבוס של הקורס
פרופ' שיר-רונן יהודית 71-277-01 תנועות הגירה בין המרחב המוסלמי למערב סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-514-01 מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-270-01 ניהול שינויים בארגון הציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-569-01 תולדות המלחמה סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-856-01 תכנון אסטרטגי בארגונים סיליבוס של הקורס
ד"ר שפייזמן אילנה 71-914-01 גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר שפייזמן אילנה 71-985-01 סדנא לניתוח מדיניות סיליבוס של הקורס
ד"ר שפייזמן אילנה 71-012-01 סמינר למצטיינים התמחות בשירות המדינה סיליבוס של הקורס
פרופ' שפירא שלמה 71-969-01 סוגיות במודיעין ואסטרטגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' שפירא שלמה 71-847-01 שירותי מודיעין בעולם סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ז
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון