פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ח
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

מדעי המדינה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ט

רשימות ביבליוגרפיות מדעי המדינה תשעט
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אלעד-שטרנגר יוליה 71-6010-01 היבטים פסיכולוגיים של סכסוכים ויישובם סיליבוס של הקורס
ד"ר אלעד-שטרנגר יוליה 71-984-01 יסודות המחקר המדעי סיליבוס של הקורס
ד"ר אלעד-שטרנגר יוליה 71-9200-01 פסיכולוגיה פוליטית סיליבוס של הקורס
ד"ר ארבל גנץ אורי 71-735-01 אחריות ציבורית ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר ארבל גנץ אורי 71-670-01 מדיניות ציבורית בשלטון המקומי בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר ארבל גנץ אורי 71-001-01 מבוא למדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר בוקס ברק 71-207-01 הדרכה ביבליוגרפית ואחזור מידע סיליבוס של הקורס
ד"ר בן בצלאל גיל 71-588-39 מדיניות ציבורית בחברות סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-576-01 הטרור הגלובלי: תיאוריה ומציאות סיליבוס של הקורס
ד"ר בן יהודה חמדה 71-300-01 שחקנים לא מדינתיים בפוליטיקה העולמית סיליבוס של הקורס
ד"ר בר אבי 71-292-35 כלכלה פוליטית סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-802-02 גישות ותיאוריות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר ברנדייס אייל 71-108-01 תולדות המחשבה המדינית סיליבוס של הקורס
ד"ר גולדשטיין רמי, עו"ד 71-4950-01 משפט בינלאומי במערכת הבינלאומית סיליבוס של הקורס
ד"ר גייפמן אנה 71-288-01 רוסיה: פוליטיקה, חברה ומדיניות חוץ סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-943-01 אליטות פוליטיות וחברתיות וקבוצות מנהיגות
במזה"ת בעידן העת'מאני והפוסט-עת'מאני
סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-124-01 יחסי צבא ומדינה במזרח התיכון הערבי סיליבוס של הקורס
פרופ' גינת רמי 71-725-01 המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי ערבי סיליבוס של הקורס
ד"ר דוכן דוד 71-6890-01 המלחמה בעידן המודרני סיליבוס של הקורס
ד"ר דוכן דוד 71-569-01 תולדות המלחמה סיליבוס של הקורס
פרופ' דומב מנחם 71-421-39 ניהול סיכונים סיליבוס של הקורס
ד"ר הכט עדו 71-5000-01 סוגיות במחשבה צבאית סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-109-01 אידיאולוגיות מודרניות סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-100-01 מבוא לממשל ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר הלינגר משה 71-8390-01 עקרונות ויסודות דמוקרטיים ביהדות ובמדינת ישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-344-01 לאומיות, תרבות פוליטית וקבוצות אתניות סיליבוס של הקורס
פרופ' זיסר ברוך 71-129-01 מחשבה מדינית ופוליטיקה השוואתית סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-204-01 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי המחשב סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-205-01 מבוא לשיטות מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-702-01 פוליטיקה טריטוריאלית סיליבוס של הקורס
ד"ר זלמן אריאל 71-887-01 שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר זרוק יששכר 71-808-01 מבוא לניהול ולוגיסטיקה במנהל הציבורי סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-472-01 בחירות והצבעה בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-814-01 זהויות יהודיות בישראל: בין חברה לפוליטיקה סיליבוס של הקורס
פרופ' כהן אשר 71-101-01 יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל סיליבוס של הקורס
תא"ל מיל' כהן יאיר 71-093-01 הסייבר ועולם המידע סיליבוס של הקורס
ד"ר מיטרני מור 71-826-01 גישות ותיאוריות ביחב"ל סיליבוס של הקורס
ד"ר מיטרני מור 71-8250-01 גלובליזציה, פיתוח ודמוקרטיה בפוליטיקה העולמית - מבט רב-ממדי סיליבוס של הקורס
ד"ר מיטרני מור 71-6940-01 שפה ופוליטיקה: בין רטוריקה לשיח בזירה הפוליטית סיליבוס של הקורס
ד"ר מלאך גלעד 71-8950-01 חרדים בישראל: חברה, פוליטיקה ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-802-01 גישות ותיאוריות במדעי המדינה סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-003-01 חברה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש 2000-1500 סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-104-01 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר משאלי-רם מירב 71-004-01 מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר סרי אמיר 71-2970-39 אפקטיביות ואקטיביות בביקורת ציבורית ופנימית סיליבוס של הקורס
ד"ר סרי אמיר 71-7710-39 יסודות הביקורת הפנימית והציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר סרי אמיר 71-770-39 פרקטיקום: היבטים ישומיים בעבודת הביקורת סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-8960-01 גישות ותאוריות בדת ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-903-01 מדעי המדינה - מדע בדיוני סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-980-01 סמינר לתואר שלישי סיליבוס של הקורס
פרופ' פאקס יונתן 71-738-01 קונפליקטים דתיים סיליבוס של הקורס
ד"ר פטל טל, רו"ח 71-718-39 יסודות הביקורת החשבונאית סיליבוס של הקורס
ד"ר פינקו אייל 71-427-01 אסטרטגיה ולוחמה ימית סיליבוס של הקורס
ד"ר פרייליך דוד (צ'ק) 71-3520-01 תפיסת הבטחון הלאומי: סוגיות מרכזיות ודילמות לעתיד סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-593-01 התהוות המדינה במזה"ת סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 71-244-01 מלחמות ישראל-ערב סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-724-01 מלחמה וסכסוך במזה"ת סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-617-01 מצעד האיוולת סיליבוס של הקורס
פרופ' קארש אפרים 71-9850-01 סדנה מתקדמת בריבוי מתודולוגיות אקדמיות סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-512-01 אש"ף כארגון פוליטי סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-6910-01 ירושלים עד 1948 סיליבוס של הקורס
פרופ' קליין מנחם 71-353-01 השלטון הישראלי בירושלים מאז 1967 סיליבוס של הקורס
השופט ד"ר קליין מנחם (מריו) 71-714-39 חוק ומשפט בעבודת הביקורת סיליבוס של הקורס
השופט ד"ר קליין מנחם (מריו) 71-751-39 משפט ואתיקה סיליבוס של הקורס
פרופ' רונן יהודית 71-2540-01 המזרח התיכון והזירה הגלובלית במציאות גיאופוליטית משתנה סיליבוס של הקורס
פרופ' רונן יהודית 71-277-01 תנועות הגירה בין המרחב המוסלמי למערב סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן אלישבע 71-456-01 דתות וצבאות בישראל ובעולם: דילמות ופתרונות אפשריים סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן אלישבע 71-006-01 יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן אלישבע 71-114-01 מבוא למינהל ומדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר רוסמן אלישבע 71-126-01 קבלת החלטות וקביעת מדיניות במינהל ציבורי סיליבוס של הקורס
פרופ' ריינהולד ג'ונתן 71-428-01 יחסי ישראל-ארצות הברית סיליבוס של הקורס
פרופ' ריינהולד ג'ונתן 71-551-01 סין והפוליטיקה הבינלאומית של המזרח הרחוק סיליבוס של הקורס
פרופ' ריינהולד ג'ונתן 71-806-01 תרבות פוליטית ביחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר שבי יחיאל 71-660-35 משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון סיליבוס של הקורס
מר שבתאי שי 71-439-01 בטחון ותודעה סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-358-35 התנהגות ארגונית סיליבוס של הקורס
ד"ר שוורץ דוד 71-3690-35 מנהיגות פוליטית וציבורית בישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' שטיינברג גרשון (ג'ראלד) 71-610-01 אסטרטגיה ובקרת נשק בלתי-קונוונציונלי סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-514-01 מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-270-01 ניהול שינויים בארגון הציבורי סיליבוס של הקורס
ד"ר שמיר איתן 71-5190-01 סוגיות בפיקוד צבאי לתכנית סיליבוס של הקורס
ד"ר שפייזמן אילנה 71-914-01 גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר שפייזמן אילנה 71-985-01 סדנא לניתוח מדיניות סיליבוס של הקורס
ד"ר שפייזמן אילנה 71-012-01 סמינר למצטיינים התמחות בשירות המדינה סיליבוס של הקורס
פרופ' שפירא שלמה 71-847-01 שירותי מודיעין בעולם סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ח
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון