[]
וניתנים לתצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת PDF הטפסים שמורים כקובצי
.מגירסה 5.05 ומעלה Adobe Acrobat Reader ME

.בחלון ההדפסה Print as image את יש לסמן Postscript הערה: בכדי להדפיס במדפסת

הנחיות לעדכון טפסים באתר בר-אילן
טפסים לסגל אקדמי ומנהלי

משאבי אנוש סגל מנהלי

משאבי אנוש יחידת כ"א סגל אקדמי

מדור כ"א עובדי מחקר

יחידת הכספים

יחידת משכורת

לשכת הרקטור

רשות המחקר

המרכז לתיקשוב ומידע

טפסים לסטודנטים

מינהל הסטודנטים

טפסי בית הספר ללימודים מתקדמים - המדור לתואר שני

טפסי בית הספר ללימודים מתקדמים - המדור לתואר שלישי

מדור מלגות

המרכז לתיקשוב ומידע