[]

מגירסה 4 ומעלה Adobe Acrobat וניתנים לתצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת PDF הטפסים שמורים כקובצי
בחלון ההדפסה Save as image יש לסמן ,Postscript בכדי להדפיס במדפסת

טופס בקשת מלגה לתואר שני

טופס בקשת מלגה לתואר שלישי