[]


בחלון ההדפסה Save as image יש לסמן , Postscript בכדי להדפיס במדפסת

בקשה לנסיעה למטרת פעילות אקדמית/מחקר + נספח

בקשה לנסיעה על חשבון כספי עתודות מחקר

טופס בקשה לנסיעה לחול - גמלאים

טופס זכאות להקצאה שנתית מקרן מחקר לגמלאים

טופס בקשה למענק הרקטור למחקר - תשפ"ב

בקשה להיתר עבודה נוספת

בקשה לשבתון או חל"ת

פרטים אישיים של חברי סגל היוצאים לשבתון בחו"ל

טופס פרסומים

טופס מלווה לבקשה למינוי חדש/העלאה בדרגה +קביעות

טופס הצעה למינוי חדש/העלאה בדרגה + קביעות כחבר סגל באוניברסיטת בר-אילן

טופס בדיקת "אמצע הדרך" לחברי סגל במינוי ראשון

בקשה לריכוז הוראה בסמסטר אחד

(טופס תכנית קורס (סילבוס

טופס הגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה

טופס בקשה להמרת תקנים

הנחיות המל"ג להגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה

טופס מענק הצטיינות בהוראה

יציאה לשבתון – טופס התחייבות להחזרת ספרים

ועדת האתיקה

טפסים של ועדת האתיקה

ניסויים רפואיים בבני אדם