המרכז לייעוץ לסטודנטים באוניברסיטת בר אילן
צרו קשר מפת האתר מיקום בקמפוס שאלות נפוצות צוות המרכז דף הבית

ליקויי למידה - רקע כללי

לאור ההתייחסות החיובית של האוניברסיטאות לנושא ליקויי הלמידה והיערכותן לסיוע לסטודנטים אלו, ניתנה ההזדמנות למספר גדול יחסית של סטודנטים הסובלים מקשיים אלו ללמוד באוניברסיטה. יש המעריכים את מספר הסובלים מלקויות למידה בכ–10% מכלל האוכלוסייה בישראל. מרבית הסטודנטים הסובלים מקשיים אלו עברו בעבר את תהליך האבחון, ומצויים לאחר תקופת טיפול בבעייתם. יש להדגיש שלעיתים ישנם סטודנטים אשר בעייתם לא אובחנה בעבר, כיוון שבעיותיהם הלימודיות יוחסו לסיבות אישיות אחרות. במקרים אלו קיימות בחלק מהאוניברסיטאות מסגרות שנועדו להערכה, אבחון וטיפול בבעיות אלו.

מהי לקות למידה?

קיימות מספר הגדרות למונח לקויות למידה. הועדה הלאומית ללקויות למידה בארה"ב (NJCLD), הגדירה ב-1994 את לקות הלמידה באופן הבא:

ליקויי למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגניות, המתבטאות בקשיים משמעותיים ברכישת הקשבה, דיבור, קריאה, כתיבה, המשגה ו/או יכולות מתמטיות ובשימוש בהם. הפרעות אלו הן פנימיות, ומניחים שהן נובעות מדיספונקציה נוירולוגית מרכזית, ויכולות להתגלות לאורך מעגל החיים. אף שלקות למידה יכולה להתרחש בו-זמנית עם תנאים מגבילים נוספים (פגיעה חושית, פיגור שכלי, הפרעה רגשית או חברתית או תנאים חיצוניים - הבדלים תרבותיים, הוראה לא מספיקה או לא מתאימה) - ליקויי הלמידה אינם תוצאה ישירה של תנאים אלו.
אבחנה אחרת, אופרטיבית יותר, הינה של ה DSM-4. חלק מאנשי המקצוע בתחום זה, רואים אותה כהגדרה הקובעת מבחינה אבחנתית:
אדם מאובחן כלקוי למידה כאשר הישגיו במבחנים סטנדרטיים בקריאה, בחשבון או בהבעה בכתב, המועברים לו באופן אינדיבידואלי, נמוכים במידה משמעותית מהמצופה על פי גילו, רמת השכלתו ורמת המשכל שלו, ובעיות הלמידה גורמות להפרעות משמעותיות בהישגיו האקדמיים או בפעילויות יום-יום אחרות הדורשות מיומנויות קריאה, חשבון או כתיבה.
בהתאם להנחיות משרד החינוך בישראל, תלמיד יאובחן כלקוי למידה אם יתקיימו שני התנאים הבאים:

  1. קיומו של פער בין שנתיים בין הישגיו של התלמיד לבין המצופה ממנו על פי גילו ורמת כתתו.
  2. קיומו של פער בין הישגיו הלימודיים לבין כישוריו האינטלקטואליים, כפי שנמצאו במבחנים פסיכולוגיים שיועדו לכך.

לא פעם, לקויות למידה נמצאו בשכיחות גבוהה יחסית בתוך המשפחה. נראה, אם כן, כי גורמים גנטיים מעורבים בהתפתחותן.

כיצד באים לידי ביטויי ליקויי למידה?

לקויות הלמידה מתאפיינות בקשיים הנוגעים למיומנויות הלמידה הבסיסיות כמו כתיבה, קריאה וחשבון, כשהבסיס להן, כפי הנראה, נוירולוגי. יש לציין שלא כל קושי ברמה הקוגניטיבית מוצא את ביטויו בפגיעה במיומנות למידה כזו או אחרת. לקויות הלמידה, לא פעם, מלוות בקשיים רגשיים דוגמת הפרעות בהתנהגות, תחושות חוסר ערך , חרדה וכדומה. יש להדגיש שקשיים רגשיים אלה הצטברו במשך השנים כתוצאה מן ההפרעות במיומנויות הלמידה, אך לרוב אינם חלק אינטגראלי ממנה. כך למשל, תלמיד המתוסכל מקשייו להבין את החומר בשיעור חשבון, עלול לחוש חרדה רבה מכישלון, חוסר ערך, ולעתים יבחר להפריע בשיעור ו"לעשות בעיות", כדי להחזיר לעצמו תחושה של מסוגלות או כדי לבטא את תסכולו. קשיים חברתיים ורגשיים אלו עשויים להחמיר עם השנים, בעיקר כאשר הבעיה אינה מטופלת.

לקויות הלמידה עשויות להופיע בתחומים הבאים:

  • בתחום הקוגניטיבי - בתפקודי השפה והחשיבה, בתפיסה, בהתמצאות במרחב ובזמן, בזיכרון, בקשב ובריכוז.
  • בתחום ההתנהגותי – קושי בתכנון ובארגון, אימפולסיביות, אי שקט, רגישות יתר לגירויים והיפר אקטיביות, וקושי לציית לכללי המסגרת הלימודית.
  • בתחום המיומנויות הנרכשות – קריאה, כתיבה, חשבון, הבעה בכתב וכתיבה.
  • בתחום ההסתגלות החברתית – קושי להבחין בין עיקר וטפל, קושי בדחיית סיפוקים, קושי בהבנת רמזים בינאישיים, קשיים הסובבים סביב הדימוי העצמי וחרדה חברתית.

יש לציין שלרוב אין ללקויות הלמידה השפעה משמעותית על רמתו האינטלקטואלית של הסטודנט, אף כי לעיתים קרובות, קיים פער בין יכולות האינטלקטואלית לבין הישגיו הלימודיים.

במידה והנך חש בקשיים הדומים במאפייניהם לקשיים האופיינים לליקויי למידה, ניתן לפנות לאבחון למרכז הארצי לבחינות והערכה על מנת לעבור את מבחן המת"ל בכתובת:
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/matal-ela/matal.html
לצורך קבלת הקלות במבחנים או למכון חדד באוניברסיטת בר-אילן, טל: 03-5318705.
בכתובת: http://education.biu.ac.il/he/node/1472
כמו כן ניתן לפנות ליחידה למעורבות חברתית, טל: 03-5318491 לצורך הקלות במבחנים וכדומה.

האתר נבנה ע"י היחידה לטלוויזיה ולמולטימדיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן
מותאם לצפיה בדפדפנים Internet Explorer ו-Mozilla Firefox. רזולוציה מומלצת - 1024X768
כל הזכויות שמורות למרכז לייעוץ לסטודנטים באוניברסיטת בר אילן (c)
English Information מפת האתר לדף הבית לאתר אוניברסיטת בר אילן