אודות

מרכז נפתל לחקר התורה שבעל-פה, במסגרת הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן, הוקם בידי פרופ' צ"א שטיינפלד, באמצעות תרומה נדיבה של הזוג נפתל זכרם לברכה, שהיו חובבי תורה ותומכיה. ראש המרכז כיום הוא פרופ' דוד הנשקה.

המרכז מיועד ליזום ולסייע למפעלי מחקר בתחום התורה שבעל-פה, והוא עושה זאת במגוון דרכים. המרכז תומך דרך קבע במחלקה לתלמוד ע"ש נפתל של אוניברסיטת בר אילן, במלגות לתלמידיה, בכנסי המחקר שלה ובמכלול פעילותה - לרבות כתב העת 'סידרא' לחקר ספרות התורה שבעל-פה. כן מסייע המרכז באופן שוטף להוצאת ספרים בחקר התורה שבעל-פה.

המרכז הקים במסגרת המחלקה לתלמוד ספריית תצלומים של כתבי יד תלמודיים, וזו פתוחה לחוקרי המחלקה ולתלמידיה. כמו כן מקיים המרכז את 'אוצר עדי הנוסח של ספרות התנאים', הכולל תצוגה אינטרנטית של מכלול עדי הנוסח לתוספתא ולמדרשי ההלכה.


כתובת המרכז:
המחלקה לתלמוד ע"ש נפתל-יפה
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900
mercazna@mail.biu.ac.il

Site by simpleweb.co.il