אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למדעי היהדות

המחלקה לתלמוד

הקתדרה ע"ש ליביןמקבילות לירושלמי

(גרסת בטה)על פי רשימותיו של פרופ' מיכאל סוקולוף

עם השלמות על פי רשימותיו של פרופ' יעקב זוסמן

עם תרומות של פרופ' יוסף תבורי ושל ד"ר מנחם כ"ץ


על הפרוייקט

רשימות המקבילות