English
מרכז השיקום לנכי צה"ל ביפו

מרכז השיקום לנכי צה"ל ביפו הוקם בשנת 1973 , כפרויקט משותף לאגף השיקום במשרד הביטחון והמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. המרכז מספק שירותי שיקום לנכי צה"ל נפגעי ראש בתחומי התעסוקה , הטיפול , החברה וההעשרה.

המרכז מהווה מענה ייחודי לאוכלוסיית נפגעי הראש ועובד כמודל יחיד במתכונתו זו בארץ ובעולם. לכל משתקם נבנית תוכנית אינדיבידואלית, תוך שיתוף פעולה עימו ובהתאם לצרכיו ולרצונותיו.
בדרך כלל, כל אחד מארבעת התחומים מיוצג בתוך תכנית השיקום הפרטנית. התוכנית משתנה לאורך הזמן,
בהתאם לשינוי ביעדים ובצרכים של האדםחדש במרכז השיקום לנכי צה"ל ביפו

מוצרים של

המרכז השיקום לנכי צה"ל ביפו