היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וויספלד


עברנו לאתר חדש
:מוזמנים לבקר אותנו
social-work.biu.ac.il/home

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע

This web page was created with Mobirise