היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

תכנית תלת-שנתית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית


מרכז אקדמי: פרופ' משה הלוי ספירו
ועדת ההוראה: פרופ' משה הלוי ספירו - ראש התכנית; ד"ר רוני אלפנדרי - סגן ראש התכנית, מרכז הקבלה וההדרכה; ד"ר שירלי בן-שלמה - מרכזת עבודות; אסף לוריא - מרכז סדנאות

תאריך פתיחה: 19.10.2021
מפגש אוריינטציה לתלמידי שנה א': 12.10.2021

התכנית התלת-שנתית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית הוקמה בשנת 1986 על ידי ד"ר נעמי אברמוביץ ז"ל, מחלוצות המגמה הקלינית בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד באוניברסיטת בר-אילן. התכנית נועדה למטפלים המעוניינים להרחיב את הידע ואת ההבנה הטיפוליים שלהם ולהעמיק בתיאוריות הפסיכואנליטיות הקלאסיות והעכשוויות במסגרת אקדמית, בהוראת ובהדרכת מיטב המטפלים הפסיכואנליטיים בארץ

עובדים סוציאליים בעלי תואר שני טיפולי ושנתיים ניסיון לפחות בעבודה טיפולית *
במסגרת בריאות הנפש, לאחר קבלת התואר השני, כמפורט בהמשך

פסיכולוגים קליניים, חינוכיים ושיקומיים מומחים או מתמחים, קרימינולוגים *
קליניים, פסיכיאטרים מומחים או מתמחים - בעלי שנתיים ניסיון לפחות בעבודה  טיפולית במסגרת בריאות הנפש. הוועדה תשקול מידי שנה קבלה של מועמדים מתחומים אלו

בעלי תואר שני ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחומים *
האלה: טיפול באמנות / טיפול בתנועה / טיפול במוסיקה, בעלי ניסיון קליני מוכח ומשמעותי (של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית במסגרת בריאות הנפש לאחר התואר השני). הוועדה תשקול מידי שנה קבלה של מועמדים מתחומים אלו

התנסות במסגרת של בריאות הנפש: אחד הקריטריונים החשובים ביותר לקבלה לתכנית הוא שנתיים התנסות במסגרת של בריאות הנפש (כמפורט בהמשך), כאשר לפחות חצי מהתקופה הנ"ל רצוי שתתקיים במסגרת אשפוזית. אין תחליף לקריטריון זה ולא ניתן להשלימו במהלך הלימודים בתכנית, להוציא מקרים יוצאים מן הכלל שבהם המועמד עובד בזמן ההרשמה כשנה שלמה במסגרת פסיכיאטרית אשפוזית

פירוט נוסף על מסגרת בריאות הנפש

ועדת הקבלה מעניקה משקל משמעותי ועדיפות למועמדים שנמצאים בטיפול פרטני אישי, דו-שבועי, ממושך ומשמעותי, שאותו עובר המועמד בשנים האחרונות. רצוי באוריינטציה דינמית

המועמדים שימצאו מתאימים, יוזמנו לראיונות אישיים והקבלה לתכנית תיעשה על סמך הראיונות, המלצות והערכת ועדת ההוראה

התכנית הינה תלת-שנתית (בנסיבות יוצאות דופן ועדת ההוראה רשאית להמליץ על הארכת משך הלימודים). הלימודים מתקיימים אחת לשבוע, בימי שלישי בשעות 8:00 – 16:00. שעות הלימוד משתנות משנה לשנה ומסמסטר לסמסטר. סה"כ כ-650 שעות שנתיות במהלך שנות הלימוד

הלימודים כוללים סמינר קליני בכל שנה, קורסים תיאורטיים והדרכה אישית. חלה חובת נוכחות בכל ההרצאות והסמינרים המועברים במסגרת התכנית. נוסף על כך, מתקיימות מפעם לפעם הרצאות של מרצים אורחים, המוקדשות לנושאים שונים ומגוונים. ההשתתפות בהרצאות אלו היא חובה. אי-עמידה בחובת הנוכחות עשויה לגרור אחריה חזרה על לימודי קורס ו/או אי-סיום הלימודים בהתאם לשיקול דעתה של וועדת ההוראה ובהתאם לנסיבות

ועדת ההוראה ממנה בכל שנה טיוטר המלווה את הקבוצה לאורך שלוש שנות הלימוד. הטיוטר פוגש את הקבוצה לפחות פעמיים במהלך השנה, בדרך כלל על חשבון חלק מיום הלימודים. מטרת מפגשים אלו היא לאפשר משוב על מהלך הלימודים. ההשתתפות במפגשים אלו הינה חובה

הלימודים בתכנית מתקיימים בגישה פסיכואנליטית. סגל ההוראה בתכנית פתוח לתורות שונות ודרישה דומה מתקיימת גם לגבי הסטודנטים. על מנת לשמור על אוירה פתוחה ונעימה שבה מתקיימת למידה מקדמת, סטודנטים בעלי זיקה לתורת טיפול מסוימת, חשוב שיגלו פתיחות והבנה למסגרת הלימודית הפסיכואנליטית, בדומה לפתיחות של חברי הסגל ומדריכי התכנית

התכנית אינה מוכרת לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך. התכנית מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה ועל ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית מיסודו של ד"ר יוסי הדר ז"ל. הקבלה האישית לאיגודים אלו היא על סמך הקריטריונים המקובלים באיגודים עצמם

מערכת שעות

תוכני הקורסים

פירוט על הדרכה וטיפול אישי

התכנית נתונה לשינויים *

השתתפות ונוכחות מלאה בכל הקורסים התיאורטיים, הסמינרים הקליניים *
וההרצאות ועמידה בכל חובות הקורסים

הגשת עבודת גמר בסיום הלימודים: נושא עבודת הגמר ייבחר על ידי כל *
סטודנט לפי נושאי העניין שלו. עם זאת, על נושא העבודה ותוכנה להיות קשורים בקשר הגיוני עם תחום הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית. את העבודה יש להגיש בשנה שלאחר סיום הלימודים

ניהול של לפחות שני טיפולים פסיכותרפויטיים רציפים מקבילים במשך כל שנות *
הלימודים בתכנית

אישור על השתתפות ב-120 שעות הדרכה *

תקנון עבודות גמר

ועדת הסטטוס של התכנית

מרכיבי שכר הלימוד: 35,700 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה

שנה א': 13,100 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה
₪ שנה ב': 12,000
₪ שנה ג': 10,600

שכר הלימוד לא כולל את התשלום עבור הדרכה המתבצע
.(ישירות למדריך האישי (250 ש"ח לשעה, כולל מע"מ

המתקבלים לשנה"ל תשפ"ב ישלמו מקדמה בסך 1,500 ₪ משכר הלימוד של השנה הראשונה
שכר הלימוד יתחלק לשישה תשלומים צמודים למדד יוקר המחייה, יולי מידי שנה
כסטודנט ייחשב רק מי שעומד בדרישות התכנית ובפירעון התשלום במועדים שייקבעו

התכנית מוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

התכנית מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה 

תעודה

לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית תוענק תעודה המאשרת סיום לימודים בתכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע

This web page was built with Mobirise