היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

קורס הדרכה בטיפול מיני

הכשרת מטפלים במשחק

מרכזת הקורס: מיכל ניר, מ"א, עובדת סוציאלית, מטפלת ומדריכה זוגית ומינית מוסמכת ומדריכה מוסמכת
(הקורס יתקיים בקיץ 2021 (תאריכים יעודכנו לקראת פתיחת ההרשמה

הקורס נועד להכשיר מטפלים מיניים מוסמכים לעסוק בתחום ההדרכה של מתמחים ומטפלים צעירים. (על פי תקנון האגודה: מטפל מוסמך באיט"ם אשר יסיים בהצלחה קורס הדרכה בטיפול מיני, יוכל להגיש בקשה להסמכה
(להדרכה לאחר ארבע שנות ותק ולא לאחר שש

(הקורס קיבל את ההכרה של האגודה הישראלית לטיפול מיני (איט"ם

:מטרות הקורס
להכשיר מטפלים מיניים לתהליך ההדרכה, הן מההיבטים התיאורטיים והן מההיבטים של תהליכים רגשיים. קורס הדרכה זה שונה מכלל קורסי ההדרכה הקיימים כיום, מכיוון שהוא שם הדגשים על הייחודיות של תחום הטיפול המיני
.בתהליכי ההדרכה

:תנאי קבלה
תעודת מטפל מיני מוסמך מאיט"ם *
ניסיון של שנתיים לפחות כמטפל/ת מיני/ת מוסמך/ת *

:מבנה הקורס
הלימודים יתקיימו בארבעה ימים מרוכזים של 8 שעות ביום, סה"כ 32
.שעות לימוד
הלימודים יתקיימו בקיץ 2021
שעות הלימוד: 09:00 - 16:15
.כל מפגש יחולק לחלק תיאורטי ולחלק הדרכתי

:על מנת לקבל הסמכה כמדריך/ה בטיפול מיני ניתן
לצבור שש שנות ניסיון*
או
לצבור ארבע שנות ניסיון + להשתתף בקורס ההדרכה*

:בתכנית הלימודים של הקורס
גישות שונות בהדרכה בטיפול מיני. סגנונות הדרכה שונים והשפעתם על *
תהליכי ההדרכה
הדרכה קבוצתית בטיפול מיני *
תפקידו של המדריך בטיפול מיני בשונה ובדומה לתפקידו בטיפול בכלל *
תהליכי העברה והעברה נגדית ארוטית במשולש מטופל-מטפל-מדריך *
הבדלי מגדר בין המטופל, למטפל ולמדריך. השפעתם המודעת והלא *
מודעת על תהליכי ההדרכה
מיניותו של המטפל ומיניותו של המדריך, השפעתן על המטופל בתהליכי *
ההזדהות

:דרישות הקורס
נוכחות בשיעורים; קריאת החומר התיאורטי עפ"י הנדרש; השתתפות פעילה בכיתה; הצגת סוגיות מעשיות; הכנת עבודה לסיכום הקורס

:עבודת סיכום
דילמה מרכזית מתחום הטיפול המיני אשר עולה בתכני ההדרכה *
יחסי מדריך-מודרך בהקשר של אחד מההיבטים המיניים *

:שכר הלימוד
מרכיבי שכר הלימוד: 2,250 ₪ + 300 ₪ דמי הרשמה
שכר הלימוד יתעדכו סופית לקראת פתיחת ההרשמה. שכר הלימוד יתחלק לשני תשלומים צמודים למדד יוקר המחיה יולי
התשלום באשראי בלבד

הקורס בתהליכי הכרה לגמול השתלמות

עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות

תעודה

לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס תוענק תעודה על סיום קורס הדרכה בטיפול מיני מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן

הקורס קיבל את ההכרה של האגודה הישראלית לטיפול מיני - איט"ם

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע

Built with Mobirise