היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

קורס הדרכה בגישה פסיכודינמית

הכשרת מטפלים במשחק

מנחת הקורס: ד"ר שרה חזן, פסיכותרפיסטית בגישה פסיכואנליטית; מרצה ומדריכה בתכניות פסיכותרפיה; מרכזת תכניות להדרכה; מנחת קבוצות; מדריכה צוותים טיפוליים והדרכה על הדרכה

תאריך פתיחה: אוקטובר-נובמבר 2021

קורס ההדרכה הינו קורס שנתי המיועד לסייע בידי המטפל המקצועי לרכוש כישורי הדרכה. הקורס מלווה את המדריכים בעבודתם תוך בניית גוף ידע ובנוסף משמש מסגרת קולגיאלית ללמידה, לחשיבה ולתמיכה בעבודת ההדרכה. בקורס יושם דגש על הבנת תהליכים מודעים ובלתי מודעים במרחב ההדרכה

אוכלוסיית יעד
בעלי תואר שני מתחומי: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, טיפול ביצירה
הקבלה לקורס נעשית על סמך ריאיון קבלה

מבנה הקורס
הלימודים יתקיימו בימי ראשון, בשעות 13:00-09:30, אחת לשבועיים, במשך שנת לימודים אקדמית, סה"כ 64 שעות לימוד

דרכי העבודה
למידה תיאורטית אשר תלווה בקריאת מאמרים ע"י הלומד, זאת תוך גיבוש *
דיאלוג כיתתי סביב התכנים שיעלו
מפגשי הדרכה על הדרכה שבהם תובאנה שיחות הדרכה למפגש. שיחות *
אלו ינותחו ע"י הכיתה לשם למידה משותפת
סדנאות חוויתיות *

דרישות הקורס
נוכחות בשיעורים; קריאת החומר התיאורטי עפ"י הנדרש; השתתפות פעילה בכיתה: הבאת דוחות, הצגת סוגיות מן השדה; הדרכת מודרך אחד לפחות לאורך השנה - על הסטודנט בקורס לדאוג למודרך אחד לפחות; הכנת עבודה לסיכום הקורס

עבודת סיכום
העבודה כוללת חלק תיאורטי וניתוח סוגיה בהדרכה. העבודה תוגש עם סיום הקורס. עבודות שתוגשנה באיחור לא תתקבלנה. הנחיות לעבודה יינתנו במהלך השנה

שכר הלימוד
מרכיבי שכר הלימוד: 3,600 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה
המתקבלים לשנה"ל תשפ"ב ישלמו מקדמה בסך 1,500 ₪ משכר הלימוד
שכר הלימוד יתחלק לארבעה תשלומים צמודים למדד יוקר המחיה יולי

הקורס מוכר לגמול השתלמות

עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות

תעודה

לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס תוענק תעודה על סיום קורס הדרכה בגישה פסיכודינמית מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע

Created with Mobirise - More info