חדרי הנקה

ברחבי הקמפוס פרוסים חדרי הנקה
בניין משפטים (305) - חדר 126
בניין 1005 (מוזיקה) - חדר 213
בניין המדרשה (405) - חדר 102
בניין 211 (כימיה) - חדר 320
בניין חינוך (905) - חדר 218

זכויות ונהלים

מדריך זכויות, נהלים ומידע מגדרי סטודנטיות וחוקרות - תש"פ

יועצת הנשיא הממונה על הוגנות מגדרית

נשים מהוות כמחצית מבוגרי התואר השלישי בארץ ובעולם, אולם ככל שמתקדמים בסולם האקדמי שיעורן קטן. הסיבות לתופעה זו רבות ובין היתר קשורות בקושי שבשילוב חיי משפחה וקריירה, חוסר מודעות ונגישות למידע הקשור במסלולי הקידום ומאגר גיוס מוגבל בהיקפו בקרב הסגל הבכיר. לאור אי-השוויון המגדרי ומטעמים של צדק והוגנות כמו גם המצוינות האקדמית עצמה, הציבה המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) את קידום השוויון המגדרי במוסדות להשכלה גבוהה כיעד לאומי בשנת 2011 הוקם צוות בראשותה של פרופ' רבקה כרמי לבחינת השתלבותן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה.

הצוות ערך סקירה מקיפה של נתונים לגבי מצבן של נשים באקדמיה בישראל ובעולם, וכן בחן ניירות עמדה של גורמים שונים הפעילים בנושא. ניתוח הנתונים העלה פערים מגדריים משמעותיים ברמות הסגל השונות אשר הולכים וגדלים עם ההתקדמות בדרגה, וכן חסמים וקשיים ייחודיים העומדים בפני נשים בשלבי הגיוס והקידום באקדמיה.

הצוות העביר המלצות אופרטיביות ליישום שאושרו על ידי ות"ת ומל"ג, שעיקרן: בכל מוסד תכהן יועצת הממונה על הוגנות מגדרית, קידום מדיניות של הארכת משך המלגה לדוקטורנטיות או לדוקטורנטים בגין לידה, השקעת מאמצים לאיתור מועמדות מתאימות לאיוש משרות וקידום פתיחות לחלופות ראויות לפוסט-דוקטורט בחו"ל, בחינת דרכים לסיוע כלכלי מיוחד ומוגדל לנשים מצטיינות היוצאות לפוסט-דוקטורט בחו"ל, והארכת משך הזמן לקביעות בגין לידה בתקופה שבין הקבלה למוסד ועד לשלב הקביעות במטרה להמשיך ולקדם את נושא ייצוג וקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה, הוקמה בשנת 2013 ועדת היגוי קבועה משותפת למל"ג ולות"ת בראשות פרופ' רות ארנון - נשיאת האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים דאז. ועדה זו אספה נתונים עדכניים, מיפתה חסמים הקשורים בייצוג וקידום נשים במערכת ההשכלה הגבוהה, וגיבשה המלצות עדכניות המבוססות על עקרונות של העלאת מודעות ויצירת מחויבות מוסדית, והפצה פומבית של נתונים דוח הוועדה המלא כיועצת הרקטור לקידום נשים באוניברסיטת בר-אילן אני רואה במיצוי היכולות האקדמיות של נשים והסללתן לרמות הבכירות ביותר בעולם האקדמי יעד ואתגר מרכזיים בתפקידי.

אני פועלת מתוך אמונה שניתן להגיע לשוויון אקדמי מבלי להתפשר על מצוינות, ללא קשר למגדר. לשם כך במסגרת תפקידי אפעל לקידום השוויון המגדרי באוניברסיטה, להנגשת מידע רלוונטי בנושא העצמה נשית ומלגות ייחודיות, ולקידום נשים במסלולים האקדמיים אשמח להצעות ופניות ברוח השוויון המגדרי באקדמיה.

ליצירת קשר: פרופ' אורנה ששון - לוי

women.adv@biu.ac.il